måndag 6 november 2017

Fridolin raserar skolan totalt!

Regeringen vill lagstifta för att få bort segregationen i skolan. Efter årsskiftet väntas ett nytt lagförslag! Regeringen vill att alla huvudmän för friskolor och kommunala skolor ska arbeta aktivt för att skolorna ska ha en ”allsidig social sammansättning.”
Lagstiftningen ska främst gälla vid planering av nya skolor men ska omfatta befintliga skolor. För att bryta segregationen vill regeringen bland annat att skolor ska byggas på strategiska platser. Ett annat steg i riktningen är att ändra antagningssystemet. Inga barn ska kunna ställas i kö redan från födseln, utan först från 4-5-årsåldern.

Hur naiva och korkade får politiker vara? Förslaget är ytterligare ett förslag, där man tror att de skall ställa till rätta, den oreda de har skapat i skolan. Integrationspolitiken har totalt misslyckats och nu försöker man laga och lappa där man kan. Självklart kommer detta, inte att leda till några faktiska förbättringar utan snarare, är väl syftet att alla ska få det lika dåligt. Målet med denna insats är faktiskt inte att öka integrationen, utan det är att sänka etniskt svenska elevers skolresultat, för att uppnå sossarnas motto: alla är lika!

Fridolin: "Alla får en bättre skola om man på samma skola möts med olika bakgrund."
Undrar om Fridolin någonsin blir vuxen sin roll? Han är totalt blind och rejält korkad, när han inte inser vad som pågår i den svenska skolan! Regeringens förslag är inget annat än påtvingad integration, våra barn blir inget annat än testobjekt och resultatet är mer segregation, utanförskap och hat. Det är ett socialt experiment och Sverige håller på att bli ett riktigt dårhus. Skulden kan läggas på totalt obildade politiker!
Ann Heberlein sammanfattar detta bra: Politiska beslut kan inte fattas på grundval av känslor och en vilja att framstå som goda. Politiska beslut måste fattas utifrån fakta och empiri. Politikerns uppgift är att vara krass, nykter och saklig – inte att vara god. En politiker måste vara vuxen nog att fatta obekväma beslut.”
Ja, det där är faktiskt riktigt tragiskt. Fridolin försöker få oss att tro, att orsaken till eländet i själva verket, är det som ska eftersträvas.

Hade Fridolin gjort en analys av nuläget, så hade han sett att en stor del av Sveriges skolor är problemskolor med bränder, misshandlade lärare, våldtäkter begås på skolan, drogförsäljning, mobbning osv. Foliehatten känner folk i Malmös skolledning. Han har fått berättat för sig, att Malmö kommun lägger stora pengar på utredningar gjorda av advokater som utreder elevers misshandel av lärare. Det går en majoritet invandrarungdomar på dessa skolor. Staten har under decennium satsat extra miljarder(senast på hedersvåld) på dessa elever med låg socioekonomisk bakgrund. Trots alla pengar är resultatet, föga förvånande, ingen förändring.
Hade också Fridolin insett vad som pågår i Järvaområdet i Stockholm som han blundar för och inte vill prata om. Idag finns det mängder av muslimer som inte är det minsta intresserade av, att vara en del av vårt samhälle och våra värderingar.
Skolan har upptäckt att i Järvaområdet har muslimska familjer tvingat sina barn och tonåringar att leva efter den kultur, de har med sig från MENA-området. Tvångsgifte, fler barn i förskoleålder bär hijab och våld är vanliga inslag i hedersförtrycket.
Carina Rennermalm f.d. rektor för Rinkebyskolan: ”Jag har också haft många föräldrar som direkt har kommit till mig och sagt att de inte väljer skolan här, för att de inte tror på de värderingar som de kallar svenska värderingar.”

Det regeringen nu vill är att svenska barn från någorlunda välordnade förhållande ska agera lärare åt kaosbarnen, då de svenska lärarna är för dåliga. Vill man fördumma svenska elever, så är det ett perfekt sätt att sätta in två stökiga elever i varje klass, resurserna som kommer att krävas kommer ta en massa energi ifrån övriga elever. Foliehatten tror knappast en väletablerad familj i Täby skickar sin dotter till en klass med många invandrare, för att bli gruppvåldtagen på skolans toalett. Risken är stor att svenska blonda flickor hamnar i klasser för nyanlända män, med fejkålder. Flickor som blivit våldtagna har fått höra av skolors ledningar att de klär sig för ”sexistiskt!” Var är #MeToo?
Medelklassens föräldrar har tidigare framhållit att skol- och bostadssegregationen är bland de viktigaste faktorerna som fortfarande gör, att medelklassen accepterar mångkulturalismen, eftersom segregerade friskolor är tillgängliga. Detta har rimligen inneburit att det har blivit svagare motstånd mot tvångsberikning, än om alla visste att deras barn skulle vara tvungna, att gå kvar i de kommunala skolorna. Sannolikt är detta en del av förklaringen till att motståndet mot massimmigration har varit relativt blygsamt i Sverige, trots rent hysteriska nivåer.
När nu bostadsområdena infiltreras och skolorna invaderas, då kommer det också att få politiska konsekvenser. Medelklassen, som arbetar hårt, har studie- och bolån och allmänt anstränger sig för sina familjer, kommer inte att stillatigande se, att deras barn får alla nackdelar som mångkulturella skolor för med sig, så då blir det både "white flight" och förändringar i väljarbeteendet.
Inser inte Fridolin att regeringens förslag är perfekt inför ett valår... MP ut ur riksdagen!

När Fridolin ändå var i farten, varför föreslog han inte att obligatorisk närvaro införs av föräldrar på föräldramöten och att dåligt uppförande kräver, att föräldrar kommer till skolan för samtal tillsammans med barnen. Annars blir det böter.
Idag kan vi konstatera att invandrarföräldrar i stort skiter fullständigt i, allt som har med deras barn att göra - kanske en av orsakerna till att de beter sig som de gör.

Inser inte Fridolin(eller är han så blind), att man ska sluta använda skolan som försök att förändra sociala normer. Skolan ska ge kunskap och intellektuella redskap, inte vara en uppfostringsanstalt.
Hur insnöad får man bli, när man tror att skolproblemen skall lösas som i ett trollslag och 100-tals miljoner som vi skulle spara kunde användas till något bättre - t ex sänka skatterna.

Idag har 22 procent av eleverna på skolan utländsk bakgrund, det vill säga är födda i utlandet eller har två föräldrar som är det. Motsvarande andel 2010 var 13 procent. .

Fridolins visioner är att vi får ta sämre skolresultat, att alla gränser försvinner och alla människor blir bröder och systrar.
Vi är ett rikt land, det har vi alltid varit och kommer alltid att förbli. Vi behöver ingen utbildning, vi kan försörja alla ändå.

3 kommentarer:

 1. Tack Marcus. Mycket bra. Håller med dig till 100%

  //Evald

  SvaraRadera
 2. Tyvärr verkar dom flesta svenskar vara masochister som accepterar dagens utveckling.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske inte masochister men omedvetna om dagens läge. Den största delen av väljarna har ingen kunskap om politik, samhälle och de grundläggande fakta om politiker som de ska rösta om. De viktigaste fördelarna är bra kläder, vitt leende och trevligt sätt att prata. "Det finns inget sätt att berätta för en dum person att han är dum så att han förstår det själv"

   Radera