lördag 4 november 2017

Har Isabella Lövin drabbats av ”galna (ko)vädersjukan?”

Lövin reser snart till till Bonn i Tyskland för FN:s klimatmöte "COP 23." Det inte Lövin är medveten om, är att många ser fram emot klimatmötet i Bonn den 16 november, där regler, rapporter och skyldigheter enligt Parisövernskommelsen kommer att formuleras. Här kan det finnas störningar av betydande dimensioner. Lövin får kanske en rejäl kalldusch. IPCC senaste rapport beskriver 97% misslyckanden i sina datamodelleringar. Väldigt konstigt att inte MSM inte följer detta mycket närmare!
Inte så konstigt eftersom klimat=den nya religionen i Sverige!


Isabella Lövin är oroad över utvecklingen. Hon twittrar:

"Klockan tickar inte längre, den rusar som en tsunami!" Flera nya forskarrapporter skrämmer henne, utan att uppge vilka!

Lövin: ”En forskarrapport visar att extrema väderhändelser ökat enormt kraftigt de senaste sju åren. Vi har ju under hösten följt ovädren Irma och Maria, vi har sett skogsbränder i Kalifornien, Spanien och Portugal där människor dör. Det här har ökat med 48 procent sedan 2010. Ett annat aktuellt problem är att koldioxidhalten i atmosfären ökade kraftigt förra året trots att utsläppen från mänsklig aktivitet minskat.  Skog, mark och hav mäktar inte med att absorbera koldioxiden längre.”


Samhället måste ställa om säger Lövin. Sverige har ambitiöst satt klimatmål om nollutsläpp år 2045. Men det räcker inte om inte övriga världen drar åt samma håll.
Hon vill satsa på höghastighetståg och införa flygskatter.
Hon tror att svensk flygskatt räddar världen! Foliehatten suckar …..
I Sverige följer media och dess experter SMHI och Rockström. Den som skulle våga andas, att extremvädren(korrekt) inte har ökat eller att det varit en paus minst under 15 år före senaste El Ninon eller att havsnivån inte accelererar, såsom Summary for policymakers AR5 skriver, stämplas omedelbart som ”förnekare”. Nej, nu följer politiker och MSM slaviskt allehanda, nya pseudovetenskapliga rapporter, från olika alarmistkällor.

Miljöpartister har en lika fundamentalistisk världsåskådning som islamister, men kombinerad med komplett naiv människosyn.
Den miljöpartistiska världsbilden gavs stort utrymme i gårdagens Studio Ett. Knappt har bläcket torkat på underskriften av den världsunika långtgående miljölagstiftning Sverige försvurit sig åt, yran över framgången med Parisavtalet knappt lagt sig förrän dessa vettvillingar är igång och yrar om ytterligare begränsningar av framstegsbefrämjande levnadsbetingelser. Nu har de fått fram, via FN, en ny rapport som visar att Parisavtalets överenskommelser och utfästelser, inte alls gör någon skillnad för klimatförändringarna. Vi måste ta i mer.

Dessa galna barkbrödstroll för över sin egen klimatångest på barn. Barn runt om i världen, inklusive Sverige givetvis, driver nu rättsprocesser mot sina länders regeringar, vilka barnen tycker berövar dem deras rättmätiga framtid. Statsradion förmedlar detta som något positivt. Den miljöpartistiska människotypen driver, utan att blinka, på för att vem som helst från jordens mindre miljöpåverkande områden, ska ha rätt att bosätta sig i vilket max miljöpåverkande område som helst, på rent ekonomisk grund.

Isabella Lövins och IPCC katastrofteorier bygger på datamodelleringar! Data som man matar in för få fram ett resultat som passar agendan.
Norrmannen Stein Bergsmark har arbetat mycket med modellering och har tillräcklig kompetens för att bedöma klimatmodellerna som används av IPCC.

Modellerna producerar möjliga scenarier, beroende på hur mycket CO2, de bäddar in i dem. 111 av 114 modeller har misslyckats - enligt IPCC: s senaste huvudrapport. Men det finns inte i dokumentet "Sammanfattning för beslutsfattare", vilket är dokumentet som går till politiker. Det är ett obestridligt faktum att 97 procent av deras modeller hade misslyckats.  Modellerna har också indikerat, en två till tre gånger högre temperaturökning, än de som observerats. I själva verket har inte temperaturen höjts! Eftersom resultaten inte har motsvaret det förväntade ska modellerna förändras. Stein säger att IPCC inte erkänner, en så stor prestigeförlust som att säga att vi har fel. Det vore en katastrof för dem! IPCC känner till att politiker knappt läser "Sammanfattning för policymakare". Sammanfattningen för politiker, är ett politiskt förhandlat dokument som alla måste komma överens om. Politiska representanter från nästan tvåhundra länder behandlar "Sammanfattning för policymakare" i ett slutet möte, sektion för sektion, via storskärmen i plenum. När dokumentet har godkänts ändras de underliggande fruktrapporterna så att de passar politiskt.

Återigen storljuger och svamlar Lövin när hon säger: ”Att USA talar om att man tänker hoppa av Parisavtalet, är en väldigt negativ signal. Men en positiv signal är de borgmästare, guvernörer och företag som säger vi står kvar vid Parisavtalet och kommer att leverera på det, för det är ekonomiskt lönsamt.”

Lövin har inte det minsta susning om vad som pågår i USA! Är hon kapabel att idka källkritik? Då hade hon inte svamlat och ljugit så!

I USA har senaten kallat in vetenskapsmän till hearings och dessa ger starkt stöd för den uppfattningen att koldioxid är en beskedlig växthusgas(tvärtemot vad Lövin säger). En majoritet av USA:s politiker och en majoritet av världens seriösa vetenskapsmän, har numera den uppfattningen att koldioxid, ej kommer att förorsaka skadlig uppvärmning. Koldioxidens nytta är större än dess skada.

Bland internationellt respekterade vetenskapsmän får Lindzen representera dem alla i följande petition:
Vi uppmanar United States government, och andra, att dra sig ur FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Vi stödjer rimliga och kostnadseffektiva miljöskydd.  Men koldioxid, målet för UNFCCC,  är inte en förorening utan till stor nytta för jordbruk och annat liv på jorden.Observationer sedan starten av UNFCCC för 23 år sedan, visar att uppvärmningen på grund av ökad koldioxid i atmosfären kommer att vara godartad – mycket mindre än tidiga datamodeller indikerar.
Petition av Dr. Richard S. Lindzen och ställd till U.S. government.

Lindzen har mer än 1000 riktiga vetenskapsmän bakom sig i sin petition till till USA:s president.
 

Foliehatten anser att Isabella Lövin pratar ”goja!” Hennes påståenden är inget annat än svammel utan förankring i verkligheten. Sanningen är att aldrig förr i historien har så många politiker med så oerhört mycket av andras pengar gjort så liten nytta som koldioxidjägarna. Tusentals miljarder och med noll resultat, är ett svårslaget rekordI söndagens gudstjänst i Uppsala domkyrka deltog Stefan Löfven och han höll där ett tal om ”klimathotet” Att vår statsminister pratar om klimathotet i kyrkan, ja då förstår vi hur illa det är ställt i Sverige. Platsen var vald med omsorg: Klimathotet är den nya religion i Sverige och religion hör till kyrkan!


I The Lancet finns en artikel om klimatet. Det kanske mest upplysande var väl, att landet med sämst luft, var det som alla hyllar som klimatsmartast: Nord Korea!
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar