torsdag 30 november 2017

Sveriges energipolitik är en ekonomisk katastrof!

Den energipolitik som den rödgröna regeringen för är inget annat en ekonomisk katastrof för Sverige. Ett slöseri med pengar, till ingen som helst nytta!
Koldioxid framställs av den rödgröna regeringen som ett hot och Lövin som är ansvarig minister går så långt i en intervju där hon twittrar om koldioxiden: ”Klockan tickar inte längre, den rusar som en tsunami!”

De rödgröna med fem andra partiers stöd, har en energivisionen, att kunna ersätta den fossila och nukleära energiproduktionen med ”förnyelsebar” - vind, sol och biogas.
En vision där man överhuvudtaget inte har brytt sig om, att göra en konsekvensanalys, kostnader eller leverans försäkran. Ledstjärnan har varit en övertro på det förnybara och skatteintäkterna! Man har en lika fundamentalistisk världsåskådning som islamister, men kombinerad med komplett naiv klimatsyn. Politiken man för, är som ett godstågs som är på väg att spåra ur!

Problemet med vind- och solkraft som man inte bryr sig om, är att de bara kan producera el när det blåser eller då solen skiner. Ett annat stort problem är, att de tar upp stora arealer mark som ger låg energitäthet. Man får ut ganska lite el per kvadratmeter mark som krävs. De är alltså väldigt resurskrävande i denna mening. Själva vindsnurrorna är också dyra att bygga och kräver en hel del underhåll.
Dessa problem innebär att det är en mycket dyr form av elproduktion som kräver stora subventioner och höga elpriser. Trots målmedvetna offentliga satsningar i över 25 år och med ständiga löften om att snart bli lönsamma och självgående, så har det inte blivit mycket bättre. De traditionella energikällorna från framförallt fossil- och vattenkraft, men även kärnkraft, är klart mycket billigare. På gång är en ny generation av kärnkraft som bokstavligt ”äter” upp det vi lagrat djupt ner i berggrunden. Det finns inte alls de risker som med de gamla reaktorerna. Sverige bryr sig inte om detta!

Det märkliga är att svenskar kanske har naturromantiskt arv i botten. Där man såg ner på städernas jäkt och istället förespråkade ett idylliserat liv på landet, med självförsörjning och starka familjeband. Man identifierade ursprungs svensken med bonden och det lokala. Kapitalisten symboliserade staden och var inte påverkad av den gröna ideologin. Under senare decennier har gröna partier och organisationer kunnat exploateras framgångsrikt, utan att någon egentligen vågat protestera. Vem vill bli utmålad som miljöfientlig? När sedan ”miljövänlighet” kokas ned, till att man till varje pris skall bekämpa alla koldioxidutsläpp och ersätta all energiproduktion med ”förnyelsebar” energi, så kan man även få framstående kunskapsnationer som Sverige, att bedriva en totalt vansinnig energipolitik. Då sätts både sakkunskap och vanligt sunt förnuft ur spel.

Vi kan nu se spåren av denna ideologi. Våra politiker är allt mer bara en fasad och illusion, av att vi lever i en demokrati. Vindkraften är bevisligen ett nationellt ekonomiskt blysänke för alla länder som bygger ut den. Det är långt över folkens huvuden den riktiga makten ligger och besluten tas. Det är mest i form av en inofficiell lojalitet till ”konsensus” av de olika överstatliga propagandainstitutionerna och policys som styr. Nationella politiker blir hedrade av att få umgås och diskutera med de ”riktigt stora grabbarna”. Då glömmer de fort vem de skall företräda, när gåslevern tusenkronorsvinet och privatjeten imponerar.

Solenergi
Det finns en enorm övertro att solenergin skulle kunna ersätta den baskraft som vi för närvarande har. I flera testanläggningar har man kunnat konstatera att solceller i Sverige som energialstrare för vårt behov av el under vinterperioden är en direkt usel teknik. I en anläggning på1,1 Kw producerade under perioden November till Januari (3 månader) 29 Kwh. Mindre än en bråkdel av behovet på ca 5400Kwh. Till detta skall läggas att under resten av året, nattetid producerar solcellerna ingenting.
Glöm inte heller att solpanelerna genererat uppskattningsvis 500 kg koldioxid per kvadratmeter vid produktionen (polykristallina celler tillverkade i Kina) blir det hela ännu intressantare. Ett par ton koldioxid för att ersätta en ganska liten mängd el genererad utan koldioxidutsläpp. Det är sannerligen inte mycket att subventionera.
Den som tror att vi kan ersätta vår baskraft med solceller kommer att bli oerhört besviken och hur staten kan subventionera solcellsuppbyggnaden i Sverige, är för många en gåta. Solcellspaneler i Sverige är utmärkt till sommarstugor, båtar, husbilar och husvagnar där energin kan lagras, men för direktsystem för försörjning av vårt behov av energi för bostäder och övriga förbrukare är det inte lämpligt.

Vindkraftens baksida
Det mest grundläggande tekniska problemet med vind och sol är deras variabilitet. Det verkar vara ett oöverstigligt hinder. Det andra grundläggande tekniska problemet är att energitätheten är så låg. Och det går heller inte att ens i princip att ”lösa”. Det kräver enorma ytor, både till lands och till havs. Där lever politikerna i en drömvärld där inte ens fysikens lagar gäller.
Om det blåser på Jylland, kan priset rasa ner till 17-18 EUR/MWh eller 1,7-1,8 ct/KWh eller 17- 18 öre /Kwh. Prisfluktuationerna visar på flödande energikällors nackdel. För att täcka ett energibehov krävs alternativ som kan regleras, men inte ens då går det ihop. Det finns inte plats för den effekt som uppkommer då alla verk går för fullt. Det hoppas Foliehatten allt fler förstår.


Om vi tittar på Tyskland och vad som händer där, måste det vara en rejäl väckarklocka för Lövin & co. Tyvärr tycks inte denna signal väcka dem och Foliehatten tror inte ens de skulle vakna, om kyrkklockarna skulle ringa oavbrutet! De verkar vara i sin egna lilla dvala.
Vi kan konstatera att i
Tyskland har satsningen kört fast rejält och katastrofalt för Merkels ”Energiewende” (-elände). Konsekvenserna av deras fördyrade elkostnader är ~ 30% av de tyska hushållen är frånkopplade el leverans, att folk går ut i skogarna med motorsågar etc. för att skaffa bränsle, skogsägarna tvingas engagera beväpnade vakter, för skydd av sina skogar.
Cirka 25% av tysk industri håller i olika stadier på att flytta sina verksamheter till andra länder med fördelaktigare och framförallt, långfristigt tillförlitliga elenergipolicys, Polen,
Slovakien, Tjeckien i Europa är populära länder gränsande Tyskland. Foliehatten kunde konstatera(samtal) detta i somras efter en resa i dessa länder. De tre länderna har lång och bred erfarenhet från tung, energikrävande industri, metall, gjuteri, betänk vilka mängder motorblock tysk bilindustri behöver. Bratislava är i dag Europas största biltillverkarstad!

Det som
kanske är allra mest skrämmande för oss i Sverige och är ytterst allvarligt, är EU:s strävan efter en ”gemensam” europeisk el-marknad. Varthän kommer då våra i förhållande gynnsamma el-priser ta vägen? EU-kommissionen hat tidigare i år meddelat, att arbetet med Energiunionen nu igångsätts på allvar. Kommissionen ser denna union som ett grundläggande verktyg, ett steg mot att genomföra den inre marknaden för energi (IEM) och som ett reformarbete för att optimera Europas produktion, transport och konsumtion av energi. För svenskarna kan det betyda en 100% fördyring av elen! Sverige har nu fått sin EU nota för nästa år = 39 miljarder,
Under de år vi har varit med har vi netto betalt in 591 miljarder! 
Varför är vi kvar i EU, varför lämnar vi inte denna överstatliga 27-hövdade hydra?
Som ett av de minsta länderna (till folkmängd) är vi i varje fråga helt pantsatta !
Att Norge står utanför EU och är en finne i ”arschlet” på Bryssel. Finland plågas av sin
Euro! Det lilla ”landet” Island drog för över ett år sedan tillbaka sin EU-medlemskapsansökan. Vad vinner vi på EU-medlemskap? Det snackas mycket om frihandel. Hur mycket handlar vi med Kina som inte är med i EU?

Idag exporteras nästan all el i Sverige producerat av vind till Danmark och Tyskland med en av svenska brukare/skattebetalare subvention om 16 – 19 öre/kWh. Fullständigt vansinne! Undrar om folk är medvetna om detta? Varför Svenskt Näringsliv inte satt ner foten rejält och detta för flera år sedan, kan man undra? Den elintensiva industrin i Sverige är beroende av stabil och billig el. Det verkar som om de hellre flyttar utomlands, än tar strid! Men det hela ska väl bli ännu värre innan folk vaknar till… Betänk också, att ca 28% av svensk boendeyta är el-uppvärmd… så det kan, förhoppningsvis, ‘smälla’ till utav bara den.

I den tyska versionen av Pippi ”Langstrumpf ”:
Ich bau mir eine Welt, so wie sie mir gefällt…
Hur skulle en vuxen Pippi satsa sina pengar? På de förnybara energierna, som ger 0% avkastning och går i konkurs så snart subventionerna tas bort eller i nya brun/stenkolkraftverk som i 90% av året är klara för nätet och ger både dividend och värdeökning?
Ett bolag som fattat galoppen är E-ON som har är uppspjälkning i två skilda bolag.
Det är ett klokt drag av bolagsledningen, den ”förnybara” delen som medierna firade som framtidens energikoncept, får alla skulder med sig, medan man bygger ett nytt skuldfritt bolag kring de gamla energierna, som skall finansiera sig via börsen.
Här finns mer att läsa om elnätet och de stora vinsterna E-ONgör!
 

För miljötalibanerna är sjunkande ekonomi för landets befolkning det bästa de vet.
De vill uppenbarligen inget annat än att föra detta land tillbaka till någon form av Amish samhälle. Då blir det mindre pengar över till bilar, flygresor och sådant som de anser är en belastning för miljön. Ökande arbetslöshet och industri som slås ut, är enbart positivt för de som kallar sig ”miljövänner”.
En annan sak man kan fundera över är riksdagsmännens utbildning. Det säger sig självt att politiker som är lågutbildade, inte kan klara att hantera väldigt många komplexa frågor, de tvingas ta ställning till. Lägg därtill till att politiker, liksom flertalet av oss andra blinda, hämtar merparten av informationen från vänsterstyrd media. Då förstår vi att det bara måste bli galet!
Det mest iögonfallande är att ”de” inte klarar av att se proportionerna. Vad är stort och viktigt? Vad är litet och försumbart? Kanske vill de inte ens. Att 7 är större än 3 klarar alla. Men när det blir många nollor före eller efter decimalkommat går många vilse. Bland dessa är de rödgröna i majoritet, de fick inte lära sig att räkna i skolan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar