fredag 10 november 2017

I en utredning föreslås straffet för svartkontrakt bli 4 år = vållande till annans död!

I ett kapitalistiskt samhälle där det råder marknadsekonomi, produceras bara sådant man kan tjäna pengar på, helst mycket pengar. Billiga hyresrätter till människor med små plånböcker tjänar man inga pengar på, alltså producerar man inga sådana. Tidigare stod samhället för den produktionen, tyvärr så har även socialdemokratin abdikerat från det ansvaret och utelämnar de bostadssökande åt marknadskrafterna och svarthandel. Höga bostadspriser har med kommunerna att göra, de säljer mark svindyrt, för att bättra på sin skakiga ekonomi som blivit, genom stor bidragsinvandring.

Så här säger sossen Claes Thunblad i Järfälla: ”Han beskriver Järfällas resa från en kommun med stora ekonomiska bekymmer till en kommun med Sveriges näst starkaste ekonomiska resultat i förhållande till antalet invånare. Det beror till stor del på markintäkter i samband med bostadsutveckling. Vi har enorm bostadsbrist inte minst för våra unga.”
Att priserna blivit så höga, att de unga som Claes påstår, har inget med bostadsbristen att göra, utan de nybyggda hyresrätterna är för dyra för de unga. Givetvis låsas han inte om detta. De som fortfarande är så naiva och tror, att de röda politiska hjältarna, ska skaffa fram en billig bostad, kan sluta drömma!

Bostadsminister Peter Erikssons byggsubventioner har inte heller haft någon magisk verkan. Stödet utnyttjas knappt i Stockholm. Och vilka kommer så småningom att flytta in i dessa lägenheter? Samma grupp som alltid: De som har haft råd att samla många tusen dagar i kötid.
Uppgifter finns att en trea i nyproduktionen blivit 1 miljon dyrare på två år i Järfälla. Man vältrar över kostnader för kommunens ekonomi och för hela bostadsbyggandet som borde vara statens ansvar på hyresgäster och bostadsrättsköpare. Skulder de får dras med och aldrig kan betala av innan de dör, om det inte blir fart på inflationen. Blir det inflation går räntorna upp och då blir det mycket dyrare att bo. Kallas rävsax som svensken nu sitter i och grundorsaken ska inte glömmas bort. Att invandrarnas behov av bostad har blivit ditt ansvar!

De politiska partier som propagerar för marknadshyra och tycker att det är alldeles för billigt att bo, kanske skulle fundera över vad hyrorna istället skulle bli! Frågan är om de har någon aning om vad en trerummare i en Stockholmsförort kostar i hyra? Det är svårt/omöjligt att hitta något för under 8000 kr i månaden och då ska man ha köat bra många år, för att komma ifråga. Vad vore en lämplig hyra enligt dessa politiska partier ? 10000? 15000? 20000? Nästa fråga – har folk råd med dessa hyror?
Inser inte dessa förespråkare att med reglerade hyror, så gynnas rika hyresgäster mest och fattiga blir utan. Fattiga hamnar i sämre områden och fastnar i det dyra andrahandsträsket.

I förra veckan presenterade den rödgröna regeringens utredare nya åtgärder mot svarthandeln. Utredningen har fått den rent utopiska rubriken "Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning. Dammluckorna är redan öppna och allt talar dock för, att problemen kommer att bli betydligt värre.
Utredningens förslag:
Fängelsestraff upp till 4 år för att köpa svartkontrakt och att sälja.
Fängelsestraff och vräkning ifall man tar mer än sin hyra i andrahandsuthyrning.
Fängelsestraff ifall man tar ut för dyr hyra för inneboende.
Hårdare krav för lägenhetsbyten.
För att ni skall få perspektiv på de straff som föreslås, så ser vi att 4 år motsvarar vållande till annans död eller synnerligen grov misshandel! Detta är ett bisarrt förslag.

Sossarna och hyresgästföreningen har kört upp kvastskaftet långt upp i sina kärnväljare. Nu kommer fattigare och folk från sämre bakgrunder inte kunna köpa svartkontrakt och även dom få bo fint! Nu kommer hyreskontrakt fördelas ut genom kontakter från privatvärdar, till den sociala övre medelklassen som har massa kontakter och föräldrar som är hyreshusägare eller känner folk som gör det!
Givetvis gäller inte dessa stenhårda krav om vräkning eller fängelsestraff för medelklassen som sitter i bostadsrätter och kan ta ut 15000, för en 1:a i innerstan på 25 kvadrat, vilket är grov brottslighet i Foliehattens ögon, att stjäla 12000 kr/mån från sin andrahandsgäst. Man häpnar!
Den grova organiserade brottsligheten kring handeln med svartkontrakt i Stockholm är totalt sjuk och genomrutten och det finns tydliga tecken på att rötan förvärras.
På senare år har flera mord begåtts i den undre värld, där de olagliga hyresavtalen handlas. Polisen slog larm 2015, sedan dess har läget blivit värre.
Polisens operativa samordnare Kristian Halldin”Det är bättre än att sälja knark!” Marknaden omsätter miljarder. Ökad bostadsbrist har på det sättet blivit en lönsam affär för kriminella nätverk.
Grogrunden till problemet är att vi fortfarande lever med den ransonerings­idé eller hyresregleringen som har blivit kvar sedan åren under andra världskriget. Det är den som borde angripas. Sossarna och Magdalena Andersson brukar säga att systemet ger skydd åt människors ekonomi. Men problemet lär inte försvinna för att man avskaffar regleringen. Det stora bekymret för polisen är, att få vill anmäla svarta hyreskontrakt. Dessutom kryllar det inte av bra bevis. Så länge politiken håller hyresmarknaden i obalans, kommer handeln snarast att växa i omfattning.
OECD påminde också Magdalena om problemen, att Sverige har en extrem modell på hyresmarknaden. OECD har jämfört de nordiska hyresmarknaderna och då framstår Sverige, inte alls som jämlikhetens högborg. OCED såg också skillnaden i trångboddhet mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare och att den är större i Sverige, än i andra jämförbara länder.
Solidariskt? Bara på papperet. Vilken nesa för sossarna!

För att integrationen av nyanlända ska fungera krävs att Stockholm tillåts vara motor och situationen har kraftigt förvärrats av de senaste årens kraftiga befolkningsökning. Men en av de stora nackdelarna med hyresregleringen är att den stänger ute nya ”svenskar” från regionerna, där det finns jobb. Systemet bidrar inte till större jämlikhet eller mer lika chanser. I stället gynnas de som har en fot inne i systemet, medan andra tvingas ut på svarta börsen. I dag finns en omfattande uthyrning av madrassplatser i svenska förorter och kommunala socialtjänster blundar rentav, för att man finansierar svartkontrakt med skattepengar. Flyktingmottagandet bygger på trångboddhet. Politikerna vill inte gärna erkänna det. Men det svenska flyktingmottagandet bygger på lånade soffor, trångboddhet och i förlängningen, också på svartkontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Någon kapacitet att hysa alla nyanlända, på den vita bostadsmarknaden finns inte i dag. Det värsta av allt är, att det inte finns ingen politisk vilja att skapa den i framtiden heller. Istället har man vältrat över problemet på kommunerna! Tala om hycklande politiker som vill framstå som goda!

Bristen på bostäder för nyanlända har lett till att det kommunala bostadsbolaget i Borås, fick dra Migrationsverket inför domstol. Orsaken var att kommunen behöver de lägenheter som Migrationsverket hyr, för att själv kunna förse de nyanlända som kommunen har "tilldelats" med bostad. Hovrätten gick på kommunens linje, men ger Migrationsverket uppskov till sommaren 2019.

Nu tycker Foliehatten det är läge för alla som hösten 2015 stod och skrek om ”refugees welcome” att träda fram och ta ansvar för bostadsbristen, genom att inhysa minst en behövande utsatt flyktingfamilj. En annan grupp är de som på ett eller annat sätt är involverade i flyktingindustrin. De bör omedelbart öppna upp sina hem och också ta det fulla ansvaret för personens försörjning. De kan också lära personen svenska och ordna fram arbete, medan de ändå är igång. När detta system är fullt utbyggt kan Migrationsverket avveckla hela sin boendeverksamhet. Och kön till Socialbyrån kan minska drastiskt. Det är också ett gyllene tillfälle, för kyrkorna att öppna sina hjärtan och slå upp sina portar på vid gavel. Där saknas det inte ”kulor” och personella resurser. Och så skulle de för en gångs skull slippa bli kallade för hycklare.

Främst i ledet borde alla oseriösa politiker stå, inklusive Fredrik "öppna era hjärtan" Reinfeldt. Han kan också bli arbetsgivare för ett tiotal personer, hans bolag med fet kassa finns redan. Detsamma gäller för Maud Olofsson och Annie Lööf som förespråkat fri invandring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar