onsdag 29 november 2017

Begriper Fridolin att afghanerna inte klarar av att utbilda sig?

Regeringens förslag går inte ut på att "behålla så många afghaner som möjligt" utan på att ge en mindre grupp på cirka 9000 personer möjlighet att slutföra sin utbildning i Sverige. Man kan diskutera om det är klokt, men man ska inte överdriva betydelsen av beslutet.

Ingen som inte redan sökt asyl i Sverige före den 24 november 2015 kommer ju att omfattas av beslutet, så några signaler om att det blir lättare för nya flyktingar att få asyl i Sverige ger det inte.
Märkligt nog är Sverige ganska ensamt i EU om denna uppfattning med att behålla så många afghaner som möjligt. Så vad är det den svenska regeringen "vet", som man tydligen vägrar att delge sina europeiska partners? Har man ändrat FN:s flyktingkonvention? Svar: Nej! Frågan är varför Sverige inte följer den, när det gäller afghanerna?
Konventionen är glasklar i artikel 34 sägs:
värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.
2:a kap. 1:a artikel: det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen.
UNCHR har också konstaterat att 97% inte är flyktingar.
Vi kan konstatera att Sverige inte bryr sig, utan det är det humanitära som gäller och vi är ett rikt land(ständigt påpekande från vänstern).
Man har under de senaste åren beviljat PUT till: ekonomiska flyktingar och enda skälet är fattigdom
som inte är asylskäl.

För de ekonomiska flyktingarna har sakfrågan varit pengar, bidrag och allt gratis. Inga straff att snacka om du åker fast. Vad tror ni sker om ett s.k. barn våldtar grannens dotter i Afghanistan (klan hämnd = döden) därför stannade man inte på den europeiska rutten upp till Sverige.

Foliehatten får många samtal och mail där man tipsar honom om olika saker. Ni som sitter inne med någon info som kan vara intressant får mer än gärna kontakta mig. Anonymitet gäller!
Ett sådant tips var från en person som här återges.Foliehatten fick höra följande:
Iransk kvinna
(arbetat på många HVB-hem, tolk m.m.) som är ganska språkbegåvad och kan flera språk, däribland dari.
Hon anser(de har berättat detta själva för henne eller så hon hört dem säga detta) att i stort sett alla
afghaner som hon varit i kontakt med(ganska många) är alla över 18 år. Hon har hört hör dessa afghaner spelat upp charader där man säger - jaså du är 16 år – men i själva verket är du 22 år(skratt) o.s.v. De gjorde också narr av Migrationsverkets handläggare och hur lätt det var att lura dom, speciellt kvinnor. Det gällde bara att sätta in ”gråten” vid rätt tillfälle. Rätt tillfälle var när man skulle prata om föräldrarna (pappan försvunnen), då gällde det att ”gråta” rejält!
Denna iranska kvinna har även varit tolk på MV och
kunde berätta att många av de kvinnliga förhörsledare enligt henne är asylaktivister. Hon drar den slutsatsen efter otaliga förhör.
Den iranska kvinnan berättade också hur svårt de vuxna männen har med att klara skolan. De har sagt mer än en gång, att matematiken är för svår för dem.

I uppgörelsen ingår att de skall få slutföra sin utbildning= gå ut gymnasiet! Undrar om Fridolin är medveten om, på vilken låg nivå kunskapsmässigt som dessa män är på? Foliehatten tror att Fridolin är totalt blind för dessa fakta.
Av de
9000 som kanske får(ny chans) vara kvar, har en majoritet bara gått i Koranskola. När de kommer till Sverige sätts de i språkklasser tillsammans med andra ensamkommande. Där får de gå tills de klarar av begripa eller prata staplande svenska. Sedan placeras dom i gymnasieskolornas språkklasser(åldern är avgörande) beroende på vilken nivå av det svenska språket de behärskar. Nästan alla har inte klarat av att gå ut grundskolan med 10 godkända betyg(i de flesta fall betyg i hemspråket).
Fridolin
s påståenden är inget annat än feak news och han pratar ”goja” när han tror, att tro att alla dessa 9000 skall klara av att gå ut gymnasiet. Foliehatten gissar att det högst kan röra sig om max ett tjugotal tal som kommer att klara av att gå ut gymnasiet. Sverige är statistikens förlovade land och hur resultatet ser ut i utbildningen, måste de ansvariga fått ta del av – knappt någon klarar av att gå ut gymnasiet med godkända betyg. Varför döljer man detta? Foliehatten undrar nu varför de skall gå kvar och utbilda sig till vad? Dessutom kostar det en massa pengar! Vad händer sedan undrar säkert många!
Den iranska kvinnan berättade om en afghan som var 17 år och i den språkklass han gick i, skulle han tenta av 1:a klass första enkla prov. Trots 4 försök och de två sista gångerna gick
s provet igenom flera gånger. Trots detta klarade han inte av provet!
Denne afghan är bara i en mängden som hon kunde berätta om. Några kommer lite längre, men överlag är det bedrövligt.

Den iranska kvinnan var helt förfärad över att föräldrar till småtjejer på 13-15 år har så dålig kontroll, på vad deras tjejer hittar på. Dessa småtjejer tycker att att många av afghanerna är så söta. Dessa män med med en vuxen mans potens, har ingen som helst problem med att förföra dessa tjejer. Den iranska kvinnan har sedan fått höra otaliga skryt från dessa män, där de i detalj berättade om flickorna och hur de var!

Foliehatten blev också uppringd av en person som kunde berätta att en afghan skulle utvisas och att de hade fått erbjudande av en lärare, att de kunde hjälpa till, att få honom gömd och leva som illegal. Läraren fick frågan hur länge då? D
å blev det tyst!
Den som går på språkklasserna och är över 16 år får 1905 i stöd från CSN och försörjningsstöd från kommunen (nästan 4000/mån beroende på kommun).
Är man över 18 år har vissa kommer slussat över dom till Migrationsverket, medan andra tagit hand om dom.
I uppgörelsen finns ingen som helst konsekvensanalys över kostnaderna. Hittills har staten varit expert
er på, att efter ett par år lämna över kostnaden till kommunerna. Kommer vi också se en lag som tvingar kommunerna ta över och placera dessa ensamkommande vuxna män?
Den iranska kvinnan menade också att ytterst få av afghanerna aldrig kommer att kunna försörja sig eftersom de aldrig kommer att få den utbildning som krävs för att få ett arbete!
Hon menar att man inte hjälper dem. Efter något år när de fått sin mobiltelefon och insett vilka krav(skolgång) som ställs på dem, blir de bittra unga män utan framtid. Bingo är givetvis om de kan få hit sin familj och få en tryggad försörjning resten av livet. Då har de i alla fall sin familj!
Givetvis är Foliehatten tacksam över att få sådan information som denna, men samtidigt är det inte på något sätt överraskande. Det är bara en bekräftelse av
en verklighet som många känner till.
Uppgörelsen skall också gå igenom riksdagen. Foliehatten gissar att den stora anledningen till att S ”krökte” rygg för MP var att Löfvén ville splittra Alliansen, för många är framöver. Det har han lyckats med. Centern har aviserat att de kommer att rösta ja! Det värsta med Centern och Annie Lööf är att hon förnekar sitt eget folk och sitt eget land och hon gör det snyggt genom att säga att Sverige är ett antal idéer, hennes idéer. Eller om man så vill "värdegrunden."
Varken KD eller L har meddelat vem de skall rösta på, stödjer de uppgörelsen = exit riksdagen!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar