söndag 19 november 2017

Svidande kritik av Riksrevisionsverket!

Riksrevisionsverket(RR) har granskat de propositioner(2004-15, 26 st) som regeringen lagt med förslag som på olika sätt berör människors möjligheter att söka skydd i Sverige. RR har granskat konsekvensanalyserna och funnit att en noggrann analys av vilka konsekvenser helt saknas. Inga bedömningar av antalet som ansöker om, eller beviljas, uppehållstillstånd kan påverkas av förslagen. Det fåtal bedömningar som gjorts är huvudsakligen så svagt underbyggda eller kortfattat redovisade att deras tillförlitlighet inte går att bedöma. Bara tre av de 26 granskade propositionerna anges ha några konsekvenser för kommuner och landsting, och 16 av dem saknar helt analys på området. Inget av förslagen uppges ha några som helst jämställdhetskonsekvenser, och endast tre bedöms påverka integrationen.
RR ligger som vanligt i framkant med sina riskanalyser och har nu upptäckt att ett antal migrationspropositioner lagda mellan 2004-2015, antingen helt saknar eller har konsekvensanalyser på en så låg nivå att dom förefaller vara skrivna av lågstadiebarn.

Med RR granskning har vi ”svart på vitt” att Sveriges samlade politikerkår (SD undantaget) gått ända in i kaklet med mångkultur, utan minsta lilla eftertanke eller resultatuppföljning. Ett världsunikt samhällsprojekt som körs ned i halsen på det motståndslösa svenska folket samtidigt som politikerna helt ignorerar all form av konsekvens analys. Minsta lilla politiska beslut ska i det här landet dras i långbänkar och utredas in absurdum i åratal, innan politikerna får tummen ur. När det gäller mångkulturen, finns inga som helst hämningar eller spärrar, utan man dundrar på i 250 knyck på autobahn utan att kasta någon som helst blick varken bakåt eller framåt! Foliehatten undrar varför det skall ta över 10 år innan någon reagerar, att nästan samtliga propositioner som läggs om invandringen, saknar en vettig konsekvensanalys?

Till RR:s granskning kan vi också lägga att Migrationsverket och SCB:s befolkningsprognoser har underskattat invandringens storlek år efter år. Samtliga SCB-prognoser sedan 1973 har underskattat invandringen.
I en artikel SvD av Per Gudmundsson: ”Det mest extrema fallet är naturligtvis det år då flyktingkrisen nådde sin kulmen, 2015. Där missbedömde Migrationsverkets prognos trycket totalt. Huvudscenariot förutspådde att det skulle komma 77 420 asylsökande. Det blev i stället 162 877. Man underskattade alltså det faktiska antalet asylsökande med 85 457 personer, eller 110 procent.Men även bortsett från den akuta flyktingkrisen 2015 har Migrationsverkets prognoser haft drag av återkommande närsynthet. Under de fem år som föregick 2015 har prognosernas huvudscenarion i genomsnitt underskattat antalet asylsökande med 44 procent. Ingen har slagit fel åt andra hållet.”

Alla någorlunda samhällsinformerade medborgare (de som tar del av "hatmedia") känner till hur det förhåller sig. För den övriga delen av det svenska folket gäller, att de får förlita sig till på det ljugande MSM och SVT! Mediernas roll av mörkningen och aktivism i detta är mycket stor. Vad är det för texter om invandringen som publiceras i våra största tidningar? För bara några dagar sedan publicerade Sydsvenskan: ”Sviker Sverige" och nu har ordet solidaritet, förvandlas till en ihålig floskel vars verkliga innebörd är likgiltighet. De unga som flydde till Sverige 2015 måste få stanna, skriver fyra företrädare för Miljöpartiet i Helsingborg.

Budskapet är att alla ensamkommande från Afghanistan och från alla andra länder, måste få stanna i Sverige. För om de inte får stanna, så har vårt stolta svenska tal om solidaritet förvandlats till en ihålig floskel. Och hur kan vi då leva med oss själva?
De stora svenska tidningarna, kanske framför allt DN, Aftonbladet och Sydsvenskan, är extremt dominerade av krav på en generös flyktingpolitik och alarmistiska varningar för SD. Så har det varit i många år, och tidningarna verkar inte kunna sluta med detta. De har investerat alldeles för mycket prestige i de här frågorna.

Skrämmande att så många inte ser att Sverige har blivit ett fattigare och farligare land. Att inget av de etablerade partierna eller deras aktiva företrädare vågar lyfta frågan, beror nog delvis på deras extrema rädsla för att associeras med SD(senast av L). Hur mycket större måste SD bli innan företrädarna för de andra partierna ska våga stiga av den här parodiska "kejsarens nya kläder leken?"

Kjell-Olof Feldts har i tidskriften Kvartal skrivit en mycket intressant essä "Ett fattigare och farligare land." Feldt går igenom socialdemokraternas partiprogram och det så kallade framtidskontraktet, som skulle ligga till grund för socialdemokraternas valrörelse 2014. Foliehatten rekommenderar verkligen alla att läsa denna essä. En skoningslös uppgörelse och rättfram beskrivning av det svenska asylhaveriet!

Kjell-Olof Feldt: ”I april 2013 samlades Socialdemokraterna till partikongress. Förutom ett reviderat partiprogram antog kongressen det så kallade Framtidskontraktet, som skulle bli plattform för 2014 års valrörelse. Det enda slag av invandring som berörs i dokumentet är arbetskraften. Den ska ha svenska kollektivavtal och Lex Laval ska rivas upp. Däremot återfinns ordet segregation på flera ställen, dock utan närmare definition: ”Segregationen har ökat de senaste åren” och ”Det finns områden där välfärden är otillräcklig”. Kriminalitet måste bekämpas genom ”minskad segregation” och i ”de utsatta områdena” med fler poliser. Dessutom tilltar bostadssegregationen som ska mötas med ”attraktiva blandade bostadsmiljöer”

Att det ökande antalet asylsökande oroar skymtar till slut i meningen ”Dödandet i Syrien måste få ett slut”. Ja, dödandet i Syrien måste få ett slut, så att vi i Sverige inte behöver ta emot fullt så många asylsökande från Syrien! Skyll inte på svenska socialdemokrater om det kom 162 877 asylsökande till Sverige år 2015. Sossarna sa ju att dödandet i Syrien måste få ett slut, och då är det väl inte deras fel om det inte slutade?

Majoriteten av svenska folket (inrikesfödda oavsett etnicitet) vill minska eller kraftigt minska invandringen. De 3 största partierna i riksdagen M, S och SD vill idag ungefär göra detsamma i mer eller mindre utsträckning. Självklart är S i dagsläget mest liberala av dessa, men ändå.
C, L och MP har tillsammans 21%. Det är mindre än något av ovan nämnda partier tillsammans. Ändå har dom mandat på att bestämma över migrationspolitiken. Det är inte bara vedervärdigt, det är ett svek mot landet av våra politiker som sätter sig i denna sits.

Ledarsidorna: ”Riksrevisionens granskning kan mycket väl användas som en grundläggande studie i hur ett land inte skall styras. Lika mycket är granskningen en tydlig kritik mot en samlad journalistkår. En implicit beskrivning om hur en okritisk nyhetsrapportering och undersökande journalistik med uppenbara brister som den bedrivits under det senaste decenniet. ”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar