måndag 6 november 2017

Efter söndagens UG har ett drev mot Leif Östling startats!

I Uppdrag granskning framställs Leif Östlings skatteplanering som om han saknar moral. Leif Östling har betalat ca 110 miljoner i skatt de senaste sju åren. Följt svensk lag till punkt i pricka. Han väljer att undvika betala skatt på vissa tillgångar och tjänster i Sverige. Istället väljer han att skatta där tillgångarna är. Helt lagligt.

Notera att han dock betalar ordentligt med skatt för sina tillgångar och aktiviteter i Sverige. Det Östling har gjort är att behålla kapital inom EU, för vi har fortfarande fri rörlighet för kapital inom EU?
Samtidigt som MSM, SVT och Magdalena Andersson hänger ut en oskyldig skatteplanerare. Så försöker samma media bolag mörka och skydda sina egna brottsanklagade medarbetare. Debatten bör fokusera på, varför man inte plockar in skattepengar, där man utan större problem kan plocka in 40 miljarder!

Det mest upprörande här är, att dagens journalistkår är så groteskt intellektuellt förtvinad, att de tror att normalbegåvat folk utanför deras hatiska filterbubbla skall uppröras av sådant här uppenbart vilseledande trams. Media är gravt ohederliga som framställer Östling som i stort sett kriminell, när han bara använt sig av en av grundbultarna inom EU: Fri rörlighet för kapital. Drevet mot Östling är bättre konstruerat, då det uteslutande bygger på avundsjuka, och det funkar alltid, på åtminstone halva befolkningen. Det alla tycks glömma är att vi lever i en global värld och detta är globalismen. Globalisterna rör sig fritt och plockar körsbären, för att de kan.
Magdalena Andersson svar är inget annat än grovt hyckleri! Foliehatten tycker att Magdalena Andersson skall gå till Margot Wallström(FN och EU pengar som inte skattas) och fråga henne om hon kan sig sig själv i spegeln. Magdalena anser att Östling inte kan gör det i SVT. Finns det någon större hycklare i bolibompa regeringen än Magdalena? Magdalena anser att man får skola, försvar, polis och pension för skattepengarna. Det har ju Magdalena rätt i.

Samtidigt blundar Magdalena Andersson för att det finns stora skatter att hämta hem om man förändrar skattereglerna för fåmansbolag!

Lars Calmfors och flera andra namnkunniga ekonomer föreslog en skatteomläggning för att komma åt skattetrixandet inom etablissemanget. De ville minska skillnaden mellan skatt på arbete och skatt på kapital =utdelning. Det blir då svårare för journalister och kulturarbetare att smita undan skatt. Lars Calmfors fick en debattartikel införd (DI) och ”efter tre timmar” hade Lars Calmfors fått 300 kommentarer av vilka fyra var positiva och ”50 var mordhot”! De få som då kände till innehållet i förslaget var journalisterna.

Erik Åsbrink:
Vi har ett skattefrälse som betalar 20 procent i skatt. Skattesystemets legitimitet undermineras”, regelverket är ”en tidsinställd bomb”

Alliansregeringen underlättade 2006 för småföretagande och entreprenörer, med stora förändringar i skattereglerna som verkligen gynnade det fina folket. Förändringen har lett till en skatteplanering, där arbetsinkomster blir till bolagsinkomster i stället. Efter att reglerna blev mer generösa, kan det fina folket med höga inkomster i extremfall kunna ”sätta sig på bolag” för att omvandla typiska arbetsinkomster till bolagsinkomster. Detta minskar effektivt på deras totala skattebelastning.

Det blev ”bingo” för utdelningarna från fåmansföretag efter 2006. De har ökat med över 80 procent jämfört med genomsnittet före 2006, samtidigt som utdelningarna från andra bolag - med en vid ägarkrets - har minskat. År 2006 var omkring en tredjedel av alla nybildade fåmansföretag holdingbolag, skalbolag eller företag med låg omsättning. Det är särskilt höginkomsttagare som grundar holdingbolag eller skalbolag efter reformen. Bolag utan egen verksamhet med få eller inga anställda =skalbolag startas ofta i skatteplaneringssyfte. De ägs och drivs oftast av en eller flera personer inom familjen, utan externa ägare.

Lönerna till anställda är extremt låga trots hög ”omsättning” eller vinst. Vinsten tas istället ut som utdelning. Skatten blir då bara 20%! Man också köpa tillgångar såsom fastigheter, bilar, båtar,hästar för privat bruk, göra ”researchresor” och ”representation” och på så sätt reducera vinsten. Boende kan maskeras som skrivarstugor, semester- och jaktresor maskeras som researchresor. Många bolag har omotiverat stora och fasta tillgångar, men detta trixande är svårt att komma åt för Skatteverket.
Nu kunde det fina folk leva på stor fot med ståndsmässiga bostäder, flotta bilar och båtar, påkostade fritidshus och hästgårdar. För att vila upp sig efter ”det goda livet” som tar på krafterna, reser de på vintersemester och sommarsemester. Om kändisar skriver något positivt om sponsorer som Fritidsresor, Vingresor m.fl utnyttjar ofta kändisar att få betalt i form av resor och varor. Ersättningen är skattepliktig men det är svårt för Skatteverket att hitta dessa ”gratisresor” eftersom ingen redovisar förmånen.
Den skenhelige biskopen Lennart Koskinen har fått värdiga lärjungar i skattetrixandets och dubbelmoralens ädla konst. Prästen Helle Klein är en av dom.
Helle Klein = Helle Klein AB , vinst över 1 miljon = inkomstskatt 7 800 kr.

Niclas Strömstedt är en av de som ”fattat” vad man kan göra med att trixa. Han har ett listigt bolagsupplägg med oändliga möjligheter till skatteplanering i Pupiru Productions AB, m.fl.
Strömstedts bolag skall förutom producerande verksamhet även ägna sig åt att köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolaget och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.
Fru Jenny:s ”kringverksamhet” är nästan lika vidlyftig som makens. När man hör dem vara ”goda” i TV är det inget annat än tidernas ”hyckleri!”

Jan Guillou som har synpunkter på det mesta är ute på exotiska jaktresor och de bokförs av samma skäl som ”arbetsresor.”

Salongskommunisten
och Lenin-pristagaren Mikael Wiehe med M C WIEHE Aktiebolag, men den verkligt stora skatttrixaren är Thomas Ledin = Ledin & Söner i Stockholm AB och Acasso Productions AB. Ledin driver många fåmansbolag med få eller inga anställda. Ledin är om möjligt värre än paret Strömstedt.

Wiehe och Ledin startade ”Stiftelsen Artister mot Nazister”. De delar ut pengar till bl.a. vänsterextrema Expo. ”Artister mot ingen skatt” vore en mer passande beteckning på dem.

Alla dessa skalbolag skall granskas av revisorer, men de är inte ett dugg bättre. De har själva satt i system att ta ut sin lön i form av utdelningar. När vi inte ens kan lita på revisorerna, vem kan vi då lita på?

Varför Magdalena Andersson inte ändrar skattereglerna och får in ytterligare 40 miljarder till statskassan kan man fundera över!
Foliehatten har funderat länge på detta och hans slutsats är att journalisterna skulle kunna ställa till en ”hiskligt” rabalder och avslöja en hel del ”pikanta” saker som de sitter inne med, om de styrande politikerna! Foliehatten tror att det hade blivit århundradets avslöjande och det skulle vissa vilka ynkryggar vi har till politiker!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar