lördag 18 november 2017

Ny myndighet för massinvandringens konsekvenser!

Den första januari 2018 begåvas Sverige med ytterligare en myndighet: Delegation mot segregation.
Ibrahim Baylan, mannen med sitt utomordentliga track record i sitt CV på området, får en ny mångkulturell samhällsutmaning att ta sig an? Han presenterades den nya myndigheten och den nya direktör på Rosenbad. Ansvarig blir Inger Ashing. Inger Ashing arbetar i dag som Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Hon har tidigare arbetat chef och ställföreträdande generaldirektör vid dåvarande Ungdomsstyrelsen, som vd för Global Child Forum och ordförande i Rädda Barnen.

Myndigheten ska ligga i Huddinge vid Södertörns högskola. Platsen för var myndigheten skulle ligga, är vald med omsorg! Södertörnarna har alltid haft lösningen på alla mångkulturella samhälleliga bakslag som kan uppstå. Vad kan gå snett här?
Foliehatten tycker det är rätt fantastiskt att regeringen erkänner, att det är problem med massinvandringen till Sverige. Man klarar helt enkelt inte av massinvandringens konsekvenser för det svenska samhälle och problemen. Svenskarna har från högsta politiska ort och MSM under 10 år matats med massinvandringens fördelar och den har ansetts vara bra för Sverige både ekonomiskt och kulturellt. Alla problem sopades bara under mattan och den som yppade något fick rasistkortet i ansiktet. Nu är det andra bulletiner som kommer från makten! Vi har problem! Lösning är att någon skall ta hand om detta, givetvis en ny myndighet!
Sanningen är att regeringen har känt sig tvingade att agera och de såg inte någon annan utväg, än att inrätta en ny myndigheten. Ännu mer pengar i det stora svarta hålet! Foliehatten tror inte detta kommer att hjälpa. Problemen är alldeles för stora och det har gott alldeles för långt, för att man överhuvudtaget skall klara av kaoset. Vill regeringen bli av med problemen finns en snabb och bra lösning: skicka tillbaka invandrarna till sina hemländer och då försvinner också problemen och inte minst de enormt stora kostnaderna!
Ser inte Löfvén & Co vad som pågår i Sverige?
Är de blinda? Man undrar! Lotta Gröning önskar i Expressen julklappar till alla riksdagens politiker: innehåll ”bättre kompetens!” Inte dag för tidigt att påpeka detta!
Att inrätta denna nya myndighet, är att vältra över ansvaret på någon annan som skall försöka åstadkomma mirakel! Regeringen är expert på att vältra över problemen på andra. Se på kommunerna som får ta hand om problemen, när man nu fördelar invandrare till icke existerande lägenheter! Ansvar har fått en ny innebörd!
Jonas Nygren, regeringens utredare: ”Skälet till att vi har segregation i Sverige är för att vi inte har lyckats bryta mekanismerna som skapar segregation, det vill säga orättvisor i skolsystemen och att människor inte har ett arbete att gå till. Myndigheten kan vara ett verktyg, det vill säga att vi kan jobba ihop för att fokusera på frågan.”
Nygren har rest runt till Sveriges 30 största kommuner för att få råd och tips från dessa hur man bäst ska integrera svenskar med invandrare från tredje världen. Delegation mot segregation kommer ha fem specifika fokusområden: bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen, och stärka demokratin och stödja det civila samhället. Stärka demokratin? Foliehatten undrar vad Löfvén & Co menar – är det månne det nya islamiska partiet de menar?
Redan nu hissar man varningsflagg när Nygren säger: ” Tror inte den nya myndighetschefen att hans arbete kommer att göra någon större skillnad, i alla fall inte på kort sikt. Det är en så komplex fråga för det omfattar alla olika områden. Alltifrån till trygghet och säkerhet till stadsutveckling och utbildningsfrågor. Det är ingen quick fix, det är något som kommer ta tid. Att se resultat är inget man att kommer göra på kort sikt utan det här är ett långsiktigt arbete.”
Ett rätt intressant namn som de kommit på - "Delegation mot segregation!" Foliehatten funderar över hur många kanelätarmöten det tog, att komma på detta namn? Vi närmar oss jul och de hade kanske tittat in i en rimstuga för att få ett häftigt namn! Namnet är dessutom tidstypiskt - man får Ceaușescu-vibbar. Vänstern håller på slå ihjäl varandra och vänstern håller på äta upp varandra och politikerna har rimstuga, för att hitta på meningslösa åtgärder mot det evigt ökande kaoset. Inser inte vänstern och feministerna att det här är det sista de gör, deras korthus har redan fallit samman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar