måndag 13 november 2017

Ett vindkraftverk är en livsfarlig arbetsplats!

Arbetsmiljöverket har efter en inspektionsinsats förbjudit försäljning av av 23 vindkraftverk från sammanlagt tolv tillverkare: ”Måste rätta till bristerna!
Riskerna för personal som bygger och underhåller kraftverken anses vara för stora. Fallrisk, risk att komma åt rörliga delar och hissar som inte håller måttet. Det är några av de faror Arbetsmiljöverket identifierat när myndigheten inspekterat 23 färdigbyggda vindkraftverk från tolv olika tillverkare. Arbetsmiljöverket har nu lagt försäljningsförbud mot samtliga vindkraftverk som kontrollerades i insatsen.
Eva Bernmark, projektledare för inspektionsinsatsen: ”Det utsätter de som åker runt och servar eller besiktigar vindkraftverket för fara. Om det exempelvis skulle börja brinna där upp måste du kunna ta dig ut på ett säkert sätt. Inom bygg är bland andra montörer och höghöjdsarbetare som underhåller bladen berörda. Vi har dels normal arbetsmiljöinspektion i förhållande till arbetsmiljölagen och kontrollerar att den som har ett arbetsställe sköter sig. Men vi har också ansvar för något som kallas marknadskontroll för bland annat maskiner, och vindkraftverk är maskiner. Då går vi inte mot arbetsgivaren utan mot tillverkaren.”
Flera svåra olyckor med dödsfall har den senaste året hänt dels vid underhåll och uppförande av verk.
Ett dödsfall inträffade när t
vå stegar var inte korrekt ihopsatta.  Anledningen var att löparen till säkerhetsselen trillade ur och montören föll handlöst. Det var orsaken till dödsolyckan vid byggandet av ett vindkraftverk i Hammerdal, Jämtland.
Olyckan hände då en transformator skulle lyftas in inuti verket. I samband med det klättrade montören upp för stegar som finns inuti betongfundamentet. Han bar säkerhetsutrustning, en sele med en runner, som löpte utmed stegens skenor. Montören föll 11,5 meter och avled omedelbart.
Kommentar från en fd anställd i bemanningsföretaget:
Det är killarna själva som gör det. I detta fallet hade man inte gjort det rätt. Enercon ställer höga krav på säkerheten i teorin. Men det slarvas oerhört mycket i praktiken. Teamen arbetar under hård press från ledningen. Det har hotats med uppsägningar av hela team om man inte lever upp till tidsplanerna som är helt orimliga. Långa skift och detta leder till olyckor. Ledningen låtsas dom inget vet. Men nog vet dom allt. Många moment saknas det instruktioner,just detta då killen föll och dog.”

Eva Bernmark:
Tillverkarna måste nu rätta till de brister Arbetsmiljöverket slagit ned på för att förbuden ska hävas.
Försäljningsförbuden gäller omedelbart. För de vindkraftverk som redan är på marknaden har vi gett tillverkarna ett par månader på sig att rätta till felen. Det vanligaste är att de har fått till årsskiftet.”

Nyligen hände återigen en olycka på ett vindkraftsbygge i Ersträsk utanför Piteå. En byggnadsarbetare har fått svåra skador när han klämdes under en stor gjutform. Olyckan utreds nu av polis och åklagare.

Det är inte bara vid byggandet som ett vindkraftverk är livsfarligt. Vandrar man inom säkerhetsavståndet till ett vindkraftverk, så kan man bli skadad av det. Under vintern kastas isbitar och har man riktigt otur kan vingarna kastas loss. Det borde vara krav på, att ägarna ska sätta upp skyltar, på lämpligt avstånd från vindkraftverket som upplyser om, att man kan bli skadad eller bli dödad om oturen är framme.

Några som bilder dödade är fladdermöss och fåglar och där är ett vindkraftverk rena rama slaktmaskinen. På Gotland dödas för några år sedan större delen av havsörnsstammen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar