lördag 24 mars 2018

Alla svenska män är våldtäktsmän om vår feministiska regering får bestämma!

Regeringens proposition 2017/18:177 - En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
När propositionen presenterades sade Stefan Löfvén: ”Är det inte frivilligt är det olagligt, där kommer linjen att gå när det gäller sexualbrott.”
Morgan Johansson
nämnde, att är det viktigt med ett tydligt och normerande budskap om, att "man måste försäkra sig om att den som man ska ha sex med är med på det."
Kritiken har varit enormt stor och trots detta tänker regeringen gå vidare och Morgan Johansson räknar med, att få stöd för samtyckeslagen i riksdagen. Vi får hoppas att det finns ”klokare” riksdagsmän i de andra partierna!

I ett yttrande från Lagrådet anser de, att det inte finns ett bristande rättsligt behov av ändrad lagstiftning och avstyrker förslaget om samtyckeslag. Lagrådet anser att förslaget inte uppfyller kraven på förutsebarhet och att en tillämpning av de föreslagna bestämmelserna riskerar att komma i konflikt med den straffrättsliga legalitetsprincipen.
Lagrådet skriver: ”Bedömningen kommer att vara avhängig ett ställningstagande från den enskilde domaren av normativt slag, nämligen avseende vilket deltagande till vilka sexuella handlingar som i det aktuella fallet inte bör godkännas som fritt. Frågan huruvida det föreligger ett enligt lagstiftningen ’fritt’ deltagande kan inte med tillräcklig säkerhet besvaras förrän i efterhand, när omständigheterna är utredda och bedömda. Förslagen innebär alltså att det i de aktuella bestämmelserna införs ett helt nytt grundläggande brottsrekvisit med en obestämd innebörd. Det går inte att utifrån lagtexten förutse i vilka fall det finns förutsättningar för straffrättsligt ansvar …”
Dessutom tillkommer ”det bristande rättsliga behovet” som flera domstolar har påtalat i remissbehandlingen av förslaget som också anmärker att både passivitetsfall, överrumplingsfall och mer kvalificerade fall av vilseledande kan omfattas av våldtäktsbrottet i dess nuvarande utformning.

Nu finns i förslaget om ett oaktsamhetsbrott vid sexuella förbindelser rent generellt i propositionen, med en tydlig udd riktad mot sexköp.
Kvinnolobbyn har länge tjatat om att sexsäljare ska betraktas som brottsoffer och nu går regeringen dem till mötes avseende i vissa fall.
 
Idag kan vi konstatera, att kvinnor spelar efter helt egna regler? Finns det något dokumenterat fall, där en kvinna dömts eller ens åtalats för sexköp?

I en artikel i Expressen kan vi läsa om Marie som är 72 år och känner döden flåsa henne i nacken, men tänker leva livet fullt ut till sista andetaget. Under en veckolång resa till Gambia firar hon sin egen ettåriga bröllopsdag med den snart 35-åriga maken. Marie är en äldre kvinna som via olika typer av ekonomiska privilegier, förmår unga afrikaner att ”sätta” på henne. Hon är nu inne på sin tredje förbrukningsafrikan. Hon är inte heller ovetande, då hennes första afrikan drog som en avlöning samma dag som han fick uppehållstillstånd i Sverige.
Rent journalistiskt är det en intressant text. Den belyser vad som alldeles uppenbart är ett systematiskt sexuellt utnyttjande av fattiga. Kvinnan gör inte ens ett försök att dölja det, utan antyder snarare att hon vet att afrikanerna inte alls är speciellt kära i henne. Samtidigt finns ingen som helst ansats till att problematisera kvinnans beteende. Vilket för oss in på den politiska aspekten.

Hade
artikeln handlat om Gustav, 72 år som var inne på sitt tredje äktenskap med fattiga thai tjejer i 25-30-årsåldern, så hade texten givetvis varit nedlusad med kritiska frågeställningar, antydan, faktauppgifter om sexhandel och säkerligen någon reflektion runt regeringens tankar på att bestraffa sexköp utomlands.
Regeringens förslag att börja döma folk för sexköp även utomlands, borde de svenska äldre kvinnor ligga väldigt bra till? Eller är den politiska tanken att även i detta avseende, skapa en frizon för äldre kvinnor, att få fortsätta utnyttja” fattiga afrikaner som sexslavar? Varför finns det inte ett spärr hos Migrationsverket när dessa ”damtorskar” importerar unga män och sedan sticker när de får PUT!

Sexualbrottslagstiftningen håller på att bli totalt oöverblickbar, så ingen vet egentligen, om man gör något brottsligt eller ej. Det gäller både sexköp och alla andra sexuella aktiviteter. Detta är sossarnas strategi nu: att försöka skapa osäkerhet och rädsla. Ren galenskap! Snart är tydligen alla svenska män våldtäktsmän om vår feministiska regering får bestämma.
På läktaren sitter feminister och #metoo och applåderar hej vilt!
Det är ett tecken på att svenska politiker tror att de äger det svenska folket. Vad svenskar gör i andra länder har de inte med att göra, så länge de inte begår brott enligt lagstiftningen i det land de befinner sig i. Vad är nästa steg, göra det kriminellt att åka till USA och yttra sig enligt
free speech? Svensk lag gäller i Sverige, att den ska gälla i andra länder är absurt, Morgan Johansson är absurd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar