torsdag 22 mars 2018

Sanningen kommer nu fram om våldtäkterna!

Expressen har gjort en granskning av gruppvåldtäktsmän och har kommit fram till att, 42 av 43 dömda är utlandsfödda eller har båda föräldrar utlandsfödda.

Vad är nyheten? Alla vet redan att det är invandrare som står för större delen av våldtäkter och den grova brottsligheten i Sverige. Det som är förvånade är att siffrorna som nu presenteras av Expresssen som bär en mycket stor del av skulden, att Sverige ser ut som det gör idag och att kvinnor överfalls och våldtas. Expressen har varit drivande för fri invandring och vi ser nu resultatet och konsekvenserna. Ingen kommer attackera Expressen för att de konstaterar faktum! Det tog många år, innan Expressen publicerade verkligheten. Att förneka invandringsproblem, är inte längre gångbart, men det betyder inte, att det är tillåtet att prata om riktiga lösningar i media. Det har däremot SD gjort, utvisa alla som begår brott!

Redan i höstas presenterade JP Jonassons siffror på en undersökning som baserar sig på fällande domar i Tingsrätten:
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

Ann Heberlein håller också på med en granskning av sexualbrottslingars ursprung.Det är tänkt att under Almedalsveckan skall denna granskning presenteras. Heberlein granskning skulle bara bekräfta vad alla känner till, att över 90 procent av alla män som dömts för gängvåldtäkter, har invandrarbakgrund.
Almedalsveckan är starten på valet och Expressen insåg, att det var bättre att gå med fakta redan nu om våldtäkter. Fakta som media och politiker så länge kämpat för att dölja. Expressen hoppades förmodligen på, att frågan skulle vara avklarad innan valet.
Undrar om inte Heberleins presentation under Almedalsveckan, kommer får ett stort genomslag ändå!
Det märkliga är att Expressen valt, att gå ut med just våldtäkter, för Expressen driver också frågorna om censur på internet och att de är för böneutrop i Sverige. Frågan är om inte våldtäkter har sådan sprängkraft och det kan få konsekvenser för MSM, att de alldeles för länge ”tigit” om vem som utför våldtäkterna. Våldtäktsfrågan kan påverka hela valutgången?

Fast frågan om böneutrop är också en fråga med samma sprängkraft. En muslimsk iranier har gått ut med att de som vill ha böneutrop, är islamistiska extremister!

Expressen är kanske den största aktören som visat starkast stöd för de planerade grundlagsändringar som syftar till att inskränka vår yttrande- och tryckfrihet. Att statligt godkända media stödjer införandet, är också en fråga om deras överlevnad. De tror att de på så sätt, kan överleva och vara ensamma om, att förmedla nyheter till svenska folket. Foliehatten är helt övertygad om, att den fria median, kommer att hitta nya vägar att förmedla sanningen. Grundlagsändringen är i praktiken en långtgående censur för fristående journalister och privatpersoner. Lagändringarna skulle säkra MSM:s egna mediala plattformen, garantera en unik tillgång till material och omöjliggöra oberoende granskning av exempelvis sexualbrottslingars ursprung.

I Expressens artikel skrivs om palestiniern Adam Al-Zawatia som 2016 dömdes till fyra års fängelse och utvisning för att ha varit drivande i en gruppvåldtäkt. Det utdömda fängelsestraffet har han inte avtjänat en enda dag. När domen föll hade han gått under jorden och är sedan dess spårlöst försvunnen.

I artikeln uttalar sig BRÅ:s representant Stina Holmberg: ”Det är klart vanligare bland unga invandrarkillar men det är en försvinnande liten del av alla som begår den här typen av brott. De 43 som dömts kan ställas i relation till de 163 000 personer som sökte asyl i Sverige under rekordåret 2015.”
Holmberg är inte den första eller sista som försöker negligera fakta. Varför skulle de 43 ställas i relation till att 163 000 personer sökte asyl i Sverige under 2015? Hade hon räknat på de siffror hon nämner, så hade hon insett en hel del: 1/3790 som gruppvåldtar, jämfört med en enda svensk. Det var inte en liten överrepresentation!
Finns det någon poäng med det hon säger? Kom alla de som dömdes till Sverige under 2015 eller? Var alla män? Finns det någon som inte fattar att "den stora majoriteten" av alla människor inte döms för våldtäkt? Nivån och ingångsvärdet är ”goddag yxskaft.”
 
Glöm ej, att i januari 2017 meddelade Morgan Johansson att regeringen inte tänkte ge Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att ta fram färsk statistik över brottslingars härkomst. Detta trots att det gått över ett decennium sedan den senaste rapporten och Sveriges demografi ändrats kraftigt sedan dess och att våldtäkterna hade ökat lavinartat.
Frågan som alla politiker borde svara på är, vems skuld det är att svenska kvinnor utsätts för så många våldtäkter. Är det det pris de måste betala, för att politikerna har fört och för, en sådan ansvarslös invandringspolitik. Det är obehagligt men oavsett det, så måste vi se sanningen i vitögat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar