måndag 12 mars 2018

Blåljussabotage!

I slutat av januari 2018 tog Morgan Johansson emot ett delbetänkande som bland annat föreslår att ett nytt brott införs - blåljussabotage. Det nya brottet skall göra det straffbart, att angripa eller hindra till exempel polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete.

Bakgrunden är att, oavsett färg på regeringar har ingenting gjorts, för att skydda dem som skall skydda och rädda medborgarna i akuta situationer. För blåljuspersonalen är hot, våld och angrepp på fordon vardagsmat. Tyvärr måste man konstatera att de flesta angreppen sker på platser i Sverige som är invandrartäta förorter.

I sitt remissvar till regeringen om "en utvidgad kriminalisering av angrepp på blåljusverksamhet" anser Justitieombudsmannen (JO) Lars Lindström, att förslaget om "blåsljussabotage" inte fyller någon funktion och det skulle bara göra brottsbalken mer komplicerad, vilket man redan antytt i utredningen där man redovisar en rad konkurrensfrågor.

Istället efterlyser JO kännbara straff för ungdomsbrottslingar. När man läser ett sådant här yttrande från en aktad myndighet, så börjar man nästan tro att det finns lite framtidshopp för det här landet, trots allt!
JO Lars Lindström konstaterar också att de gärningar som skulle omfattas av förslaget om blåljussabotage redan är straffbelagda. Han räknar upp en rad olika brott som går att tillämpa på den utpekade brottsligheten - misshandel, våldsamt upplopp, sabotage, mordbrand, skadegörelse, våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman.

JO: "Omtanken om straffsystemets överblickbarhet talar därför enligt min mening mot att införa den föreslagna regeln om blåljussabotage."

I utredningen konstaterar man, att blåljusbrotten i allmänhet begås av tonårspojkar och unga män som enligt gällande rätt "sällan kan ådömas kännbara straff".
Det kan vara på sin plats att upplysa om storleken på straffrabatt för personer under 21 år.
18 år - 45-55 % straffnedsättning (= hälften av straffet)
19 år - 30-40 % straffnedsättning (= 2/3 av straffet)
20 år - 20-30 % straffnedsättning (= 3/4 av straffet)
att man borde se över straffrabatterna och göra det möjligt att straffa kriminella ungdomar är självklart. Liksom att det är meningslöst med hårdare straff och nya rubriceringar, om de ändå inte kan tillämpas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar