tisdag 6 mars 2018

I början av mars var elpriset bland det högsta på över 20 år!

Ingen har undgått att vi de senaste månaden har haft mycket kallt och att det har kommit mängder av snö i stort sett hela Sverige. I vissa landsändar är det fråga om rekordmycket snö! I Storbritannien har de redan fått problem med energiförsörjningen p.g.a. kylan. Vindkraften levererar inte.
 

Den 2 mars konstaterar Energiföretagen att dygnsgenomsnitt på elpriset var bland de högsta sedan 1996. Det nordiska elsystemet fungerade under omständigheterna, även om man fick köra igång oljekraftverket i Karlshamn(bra för miljön). Systemet är ganska robust, men kan vara ansträngt. Utbyggda import möjl
igheter gör att elen åtminstone fortsätter flöda, även om priserna stiger. Sverige har fått importera el under den kalla perioden.
Däremot kan man fråga sig hur det är tänkt att se ut, när vi om något år kommer att stänga flera kärnkraftverk. 2020 stängs både Ringhals1 och R2 och andra kommer att följa efter. Då gäller det att hitta mer el snabbt, nästan 1900 MW extra effekt någon annanstans.

Dessutom kommer vi att ha betydligt fler elbilar som gör att mer el kommer att behövas utöver den nedlagda kärnkraftselen. Förbrukningstoppen på kvällen runt middag kommer få följe av att alla elbilar som ska laddas efter jobbet. Det kommer rimligtvis oftast fungera, men kalla vinterdagar kommer detta kräva en rejäl utbyggd kraftproduktion i Norden. Vem betalar?
Om vi går in och tittar på produktionen av el under januari och februari ser vi att både kärnkraft och vattenkraft levererar max, medan vindkraften endast levererar ca 6% av sin kapacitetseffekt och solceller ingenting!
Vi behöver mer forskning i nya generationers kärnreaktorer. Sverige bör inleda ett brett samarbete med Indien, Kina, Ryssland, Japan och andra för att så snabbt som möjligt få fram nya säkra och kostnadseffektiva reaktorer, för att säkerställa framtida elbehov till en så låg kostnad som möjligt. Kärnkraften i Sverige måste utvecklas, satsningarna på vind och solel är totalt hopplöst otillräckliga, om vi även i framtiden skall kunna få billig el i tillräcklig mängd.
Reaktorerna i Ågesta och Barsebäck kommer att rivas inom några år och där finns en potential för universiteten att bedriva forskning och utveckling av den nya generationens kärnreaktorer. Möjligheten att bygga och pröva ny design finns då på plats. De nya kärnreaktorerna kan använda vårt utbrända bränsle, där endast 0,7% av det klyvbara materialet använts till att förbränna upp till 80% av resten. Avfallet efter det behöver då endast förvaras i 300 år, för att bli lika ofarligt som naturligt uran.

Det verkar som om den rödgröna regeringen(+ flera andra partier) är precis som de tre berömda aporna: de vill inte se, höra eller ens tala om att Sverige inte klarar en kall vinter utan kärnkraft. Vill de ha höga elpriser? Med nuvarande politik är ett pris mellan 3-4 SKR kW troligt. Vill de elbrist och att folk skall frysa ihjäl?

Med ”omställning till förnybar energi” som den rödgröna regeringen tänker genomföra kommer Sverige att rusa rakt in i väggen. Regeringens agerande är en väg mot en helt frivilligt ordnad energikris. Beslutet är helt och hållet regeringens och ingen annan kan klandras för detta. Någon gång efter 2020 kommer verkligheten ikapp, men då kommer det redan vara för sent, då det tar 10-20 år att ordna riktig energiförsörjning. Alternativet är att vi importerar kolkraft från Danmark, Tyskland och Polen, men det är högst tveksamt, att inte de själva behöver den kraften just nu.
Speciellt Tyskland med sin enorma satsning på vindkraft har samma problem som Sverige. Vindkraften levererar inte, när den behövs . Tyskarna kör då igång kolkraftverk!
Svensk kärnkraft är dock åldrande och behöver bytas ut, inte läggas ner.

Det är inte svårt att se vem som ligger bakom denna politik – Miljöpartiet. Återigen, den av Miljöpartiet så hyllade vindkraften klarar bara av att ge Sverige 4-6% av sin effekt en vanlig kall vinterdag.
Miljöpartiet och Centerpartiet borde dödskallemärkas. Tittar man på produktionen av el under januari-februari 2018, inser man snabbt vilken “utmaning” man står inför, om Sverige skall bli fossilfritt utan kärnkraft. Tyskland borde fungera som ett varningsexempel för politikerna beträffande vindkraften och dess kostnader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar