måndag 5 mars 2018

Taskig timing för Centern!

Svarta rubriker för Centerpartiet och paniken är total! Det här var det bästa som kunde hända för Centerpartiet, inför valrörelsen!
C har varit fullt medveten om nämndemannens värderingar och ståndpunkter. Centerpartiet ska enligt Expressen ha inlett uteslutningsärenden, men de båda centerpartisterna, är säkert varmt välkomna i Miljöpartiet. Centerpartiets ställningstagande har varit känt i minst tio år! Läs kommentarerna här!

Den här typen av rubriker ska bara drabba SD, är det tänkt, men nu drabbar det istället C och det är inte mer än rätt!

Upprördheten och de stora rubrikerna beror inte på att hon är muslim utan på att hon har ett ansvar som nämndeman, att följa svensk, inte muslimsk, lag. Men protester bör riktas mot Centerpartiet som sett till att ge henne uppdraget, inte mot henne personligen. Naturligtvis ska hon och alla andra som uttrycker liknande uppfattningar fråntas alla politiska uppdrag. Partiet som röstat in henne kommer säkert, att straffas av sina kärnväljare.

Det är inte domen i sig som är uppseendeväckande, utan domskälen. De båda centerpartistiska nämndemännen hade tydligen blivit totalt fartblinda och trodde att de skulle kunna komma undan, kanske till och med bli hyllade, med de för svenskt rättsväsende totalt hårresande domskälen. Nu får shariaförespråkarna i Solna tingsrätt smaka på konsekvenserna av sitt handlande. Båda kommer att svartlistas som nämndemän för överskådlig framtid och sparkas sannolikt även ut ur Centerpartiet.
Foliehatten kan tänka mig att Annie Lööf gnisslar tänder och andra inom Centerpartiet, försöker dämpa
effekterna.

C med all säkerhet tonat ned fallet med nämndemannen, om det inte varit valår. Att få in muslimer på allt fler offentliga poster är något en hel rad partier vurmar för, därför att de vill visa upp mångfalden i partipolitiken, så därför är det mest troligt, att islamiseringen kommer att rulla på, men kanske i ett lite långsammare tempo.

Från Annie Lööfs Twitter: ”Förfärlig dom i Solna. Hårresande resonemang och värderingar som inte platsar i en rättstat(felstavat). Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti. C:s politik bygger på alla människors lika rätt och värde, och likhet inför lagen. På morgonen har vi aktualiserat uteslutningsärenden.”
Läs kommentarerna på Lööfs twitter! Mycket avslöjande och besvärande för C.
Vad är det du skriver Annie Lööf? Är islamistiska värderingar ett brott mot värdegrunden? Är sharia motsatsen till likhet inför lagen?
Många vill gå ett steget längre än Lööf: Dessa värderingar har ingen plats i Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar