fredag 23 mars 2018

Fega S har blivit en lydig knähund till MP och är överens om miljözoner!

Återigen ”kröker” sossarna rygg för extremistpartiet MP, istället för att slänga ut dem från regeringen. Sossarna går med på att införa miljözoner i städerna, vilket innebär att närmare 1,3 miljoner dieselbilar kan förbjudas att köra i städerna från 2020.
Enligt SVT har det varit stentuffa förhandlar! In i det längsta har sossarna, inte velat stöta sig med de 1,3 miljoner bilister(väljare) som äger en dieselbil som blir förbjuden att köra i städerna, istället hade sossarna villat vänta till efter valet. Att frågan är viktig för MP förstår man när de gått ut med att klimat kommer bli en viktig fråga för dem. 
Vi har drygt 5 månader kvar till valet och se hur sossarna viker sig så totalt, är inget annat än att man till varje pris vill sitta kvar i regeringsställning! Makten framför sunt förnuft. Att sossarna får sitta kvar och styra Sverige efter valet hoppas Foliehatten svenska folket ser till i valet. Foliehatten hoppas att det svenska folket verkligen straffar både sossar och miljöpartier rejält. MP ut ur riksdagen och att de förpassas till dynghögen, där de hör hemma. Sossarna bör med sitt agerande i flera frågor hamna under 20%. Vi kan nog vänta oss att Centern stödjer förslaget, att ta din bil för ”miljöns och klimatets” skull.
 
Bilen är en symbol för individens frihet och är en nödvändig för transporter. Sådant gillar inte socialister och de gröna extremisterna. Hur tänker MP och övriga socialister och idealister? Skall alla viktiga kuggar i arbetslivet och varutransporter förbjudas? MP hävdar att man skall åka kollektivt. Det kanske fungerar i Stockholm och andra folktäta delar av Sverige, men i glesbygd finns överhuvudtaget inga kollektiva transporter att tala om.
Alla känner till att MP är ute efter, i det närmaste bilfria städer. Den höjda bilskatten och bensinskatten som kom i år, är ett steg i denna riktning. Trängselavgifterna i Stockholm och Göteborg har höjts och planeras höjas igen med utökade tider, parkeringsplatser tas bort, nya områden byggs med få parkeringsplatser. De som gynnas är rika personer som har råd med nya bilar, hyra garage som kan kosta 3000 – 4000 per månad i Stockholms innerstad.
Politikeradeln som inför dessa tokigheter
drabbas givetvis inte av detta, utan de kan precis som tidigare åka obegränsat med taxi på skattebetalarnas bekostnad.

Var finns konsekvensbeskrivningarna? Alla med någorlunda sinnen i behåll, inser att det blir enorma konsekvenser för det svenska samhället, inte minst de ekonomiska för alla som äger en dieselbil. Det värsta av allt detta sker för man tror att klimatet skall bli bättre.
Uppenbarligen förstår inte de rödgröna, att så enormt stora omställningar måste få ta tid. Det krävs minst en bils/lastbils livslängd och denna är minst 20 år med tanke på att fordonen i förslagets kalkyl inte skrotas, utan säljs som begagnade i flera led, efter att de inte passar in i zonerna längre. Sverige lär komma att exportera många funktionsdugliga fordon till utlandet framöver, vilket är en stor skada för miljön.

Att införa miljözoner i städerna innebär, att I Stockholm är förslaget att hela innerstaden ska bli miljözon 2 och Gamla Stan miljözon 3. Miljözon 2 kan införas redan 2020. Dieselbilar ska uppfylla kraven enligt Euro 6 och bensinbilar Euro 5 enligt förslaget. I praktiken kommer en massa dieselbilar och en hel del bensinbilar att förlora allt sitt värde och spridningseffekterna blir stora. Skillnaden mot att konfiskera de äldre bilarna är inte stora. Det kommer att drabba de mindre rika i Stockholm. För miljözon 3 kommer bara el- och vätgasbilar tillåtas. För båda kategorierna finns undantag.
Euro 6 uppfyller alla nya bilar från 2016 och från 2011 Euro 5. För att komplicera det hela ytterligare, så uppfyller många bilar inte vad de specificerats för i verkliga tester.


Sverige har samtidigt flera andra omställningar på gång. Samtliga är unika jämfört med omvärlden och därför belastande för svenskt näringsliv respektive exporten. Vad dessa idealister ständigt glömmer, är att vi lever av, vår välfärd är beroende av, producerande företags exportintäkter och de som arbetar måste kunna ta sig till sina arbetsplatser. Införande av hållbarhet och vindkraft är en annan katastrof som skall betalas. Denna omställning behöver vara ca 100 år för att vara ”hållbar.”
Nu till en annan intressant fråga om miljözonerna eftersom man överhuvudtaget inte tagit upp straffpåföljderna vid överträdelser. Foliehatten undrar om han tolkade förslaget rätt, eftersom det blir körandet som skulle bli förbjudet.
Vad blir straffet om jag vägrar sälja/byta bilen eller om jag ertappas köra en icke godkänd bil i en miljözon? Böter eller fängelse? Beslagtas bilen utan ersättning? Kan körkortet dras in?
Vad händer med turister som kör med icke godkända bilar eller skall man förbjuda turismen? Kommer de att förbjudas att köra in i miljözonerna? Frågorna är många och svaren, får man leta efter i himlen! Är det Transportstyrelsen som ska administrera kontrollapparaten? Måste ju till en enorm kontrollapparat för detta.


Den tyska tidningen Auto motor und sport testade i augusti 48 bilmodellers avgasutsläpp utmärkte sig en bilmodell som klart bäst – BMW 520d med RDE, "Real Driving Emissions." Bakom den effektiva avgasreningen hos BMW 520d finns egentligen inga hemligheter, "bara" en väldigt hög teknisk nivå som är resultatet av decenniers utvecklingsarbete. Inte minst har det varit en mycket tuff utmaning att möta de hårda, amerikanska avgaskraven som är betydligt strängare än i Europa.
Den teknik som BMW använt sig av i USA, och som nu införs på bred front, på alla dieselmodeller även i Europa. NOx-utsläpp enligt avgasnormen Euro 6 är 80 mg/km för dieselmodeller. Under RDE-mätningen som gjordes ihop med brittiska Emissions Analytics släppte BMW 520d ut endast 28 mg/km NOx. Ett i det närmaste otroligt lågt utsläpp av kväveoxider som alltså bara är en dryg tredjedel av gränsvärdet 80 mg/km.
Mäktiga krafter i Tyskland där en efter annan den senaste tiden påpekat, att dieseldrivna bilar kommer att dominera försäljningen de närmaste 20 till 40 åren, för att vi helt enkelt inte har några bättre alternativ. Bränslet kanske kommer att framställas av annan råvara än crude oil och få namn likt HVO där ”V” står för vegetable och uppfyller EU-normen för diesel.
Vi ska komma ihåg att Tyskland klarade 2:a världskriget och Sydafrika sanktionerna med syntetiska bränslen från kolfyndigheter. Bensin och diesel kan på det sättet bli tillgängligt i 400 år framåt. Så vårda din bil väl, det kommer att finnas bränsle så länge den fungerar. Vad gör MP och S?

Foliehatten uppmanar alla som läser detta att inte rösta på S och MP!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar