fredag 25 december 2020

Ett avtal mellan UK och EU är klart som ingen trodde på för en vecka sedan!

Bara för en vecka sedan ”trodde” ingen på, att ett avtal skulle bli en verklighet efter cirka 3,5 års förhandlande mellan UK och EU. Ett par dagar innan julafton gick ett rykte om att ett avtal skulle bli klart innan nyår och på själva julafton meddelades, att ett avtal var klart!

Grattis Sveriges befolkning och som nyårspresent kommer vår avgift till EU budgeten höjas kraftigt med åtskilliga miljarder!  Det är inte precis så att EU vill justera mun efter matsäck. Mer pengar (dina och Foliehattens ) ska in oavsett om vi fått 65 miljoner färre medlemmar eller inte.

Det gamla EG var
bra för alla länder i Europa och EU är någonting annat! En politisk union som strävar efter att ta makten över alla länder eller som Löfven uttryckte det : ”Vi ska ge mer makt åt EU, inte mindre.” Folk som röstade för EU trodde att de röstade för ett förbättrat EG, inte för en Sovjetunion 2.0.

EU är också ”the deep states” knähund. På order från Obama har EU genomfört en tveksam bojkott mot Ryssland som enligt tyska beräkningar kostar företagen i Europa Skr 250-300 miljarder varje år!

Båda är nöjda? Boris:”Vi har tagit tillbaka kontrollen över våra lagar och vårt öde. Avtalet försvarar jobb, låter varor säljas utan tullar och importkvoter i EU, och kommer att låta våra företag göra mer affärer med våra europeiska vänner.”
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen:”Vi kan nu lägga Brexit bakom oss!”

När Boris Johnson är nöjd så vet man att engelsmännen gått vinnande ur förhandlingen. När Löfven är nöjd, så vet man att svenskarna har blivit total lurade och får betala mer!

Undrar egentligen hur mycket exit Brexit kommer att vara? Många undantag och en hel del fortsätter som idag. Hoppas det inte blir som Morgans svulstiga: "Sverige har stängt sin gräns för invandring" medan mer än 100 000 invandrae traskar över gränsen varje år som vanligt!

I avtalet står det att både UK och EU måste förbinda sig att upprätthålla en gemensam lägstanivå på regler och förordningar. Om den ena unilateralt försöker sänka standarden har den andra rätt att införa strafftullar. På papperet kan det låta jämlikt men det är UK som har skrutit med att de ska kapa byråkratin så det är rimligtvis de som förlorar på ett avtal som säger att de inte kan ställa lägre krav än EU. I praktiken har alltså UK ytterst små möjligheter att ändra sina lagar och förordningar på något sätt som divergerar från EU. Precis som förväntat så blir man alltså tvungen att följa EU-reglerna utan att man längre har något inflytande över hur de utformas.
Det skulle inte alls förvåna om UK struntar i att följa EU-reglerna.

Tänk om vi i Sverige också kunde göra det. Ta över kontrollen över våra lagar och vårt öde? Vad är det för fel på svenska folket som vill att vi skall vara med i en hemsk diktatorisk byråkratisk union som EU idag har blivit?

Om vi förhandlar fram till samma avtal som England nu har fått så kan vi återfå riktig demokrati och vi kan åter bestämma över vad som skall ske i vårt land. Och om vi får samma avtal som England, så kan vi rösta fram politiker som bestämmer över oss i Sverige.

Nu är det EUs politiker som bestämmer i princip allting i vårt land. Det finns absolut ingen som helst demokrati kvar för länder som är medlemmar i EU-unionen. EU måste nu akut avskaffas och ersättas av frivilliga avtal mellan alla Europas länder. Europa-parlamentet måste avskaffas eller läggas ner.

Tänk så fantastiskt bra allt kan bli om alla EU länder istället för vara med i denna bindande odemokratiska EU union slöt nya avtal på samma nivå och med liknande villkor som nu England har fått. Vi som bor i Sverige skulle då få högre levnadsstandard och mycket bättre välfärd.

Starka intressen styr EU-diktaturen. För varje överbetald parlamentariker går det minst 20 mutande lobbyister. Där ligger både Hitler och Mussolini i lä. Sverige har som bekant ingen som helst talan i EU. Macron och Merkel är de som styr EU!EU-projektet har rötter som går tillbaka till fascismens dagar i Europa. Sällan har det dokumenterats lika tydligt som i forskningen av en ung kvinnlig historiker från universitetet i Aix-Marseille i Frankrike. Vera Fritz arbetar med ett stort forskningsprojekt som behandlar Europeiska unionens domstols rötter och utveckling. Domstolen är en av grundpelarna i hela Europeiska unionen. De andra är kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska centralbanken.

I en artikel i London Review of Books (Vol. 43 nr 1 · 7 januari 2021) med titeln: ”Ever Closer Union” skriver Perry Anderson en artikel som bygger på Vera Fritz forskning om EU

Andersson: "Tack vare banbrytande arbete från en ung historiker från Luxemburg, Vera Fritz, har vi nu en detaljerad vetenskaplig studie av domstolens sammansättning under de första tjugo åren av dess existens. Hennes resultat är upplysande. Det fanns sju grunddomare och två generaladvokater. Vilka var de?”

EU- domstolens förste president 1952-58 italienaren Massimo Pilotti, var biträdande generalsekreterare för Nationernas förbund på 1930-talet. Han agerade som den fascistiska regimens långa arm i Rom och rådde Mussolini om vilka motåtgärder som måste vidtas för att skydda Italien från federationens fördömande av landets handlingar i Etiopien.

Den tyske domaren OttoRiese, var en hängiven att han behöll sitt medlemskap i NSDAP fram till 1945.

Domaren KarlRoemer också tysk tillbringade kriget i ockuperade Paris. Han styrde franska företag och banker för tredje riket. Efter kriget gifte han sig med Konrad Adenauers systerdotter. Han fungerade som försvarsadvokat för Waffen SS med ansvar för massakern på invånarna i den franska byn Oradour.

Det faktum att fascister/nazister var framträdande i Europas första domstol återspeglade naturligtvis slutet på de politiska leden efter slutet av det kalla kriget, när det som stod på spel var inte det fascistiska förflutnas fel, utan hotet från den kommunistiska Sovjet. Det var en tid då den sista befälhavaren för SS Charlemagne Division, som kämpade till den sista kulan för att försvara Hitler i bunkern, kunde framstå som det bästa valet för Robert Schumann-priset för europeiska enhetstjänster.

Varför ska europeisk rättvisa låta tiden gå? Mer allmänt hade avtal med domstolen lite eller ingenting att göra med juridiska kvalifikationer. Nästan alla var politiska. 


Den belgiska domaren var en ledande person i det katolska partiet i sitt land.  En av de nederländska domarna var bror till en utrikesminister före kriget; den franska domaren Jacques Rueff, en före detta biträdande guvernör för Banque de France, var en av grundarna av Centre National des Indépendants et Paysans; en katolsk fackförening från Nederländerna och en socialistisk domare från Luxemburg gick med i laget.
 

Nästa generation av domare i EU-domstolen var en grundare av Christian Democratic Union (CDU) i Berlin, senare en ställföreträdare för partiet i Bundestag; son till en ledare för det antirevolutionära partiet (kalvinisten) i Nederländerna; en före detta assistent till Dino Grandi, justitieminister för Il Duce, och bror till Italiens dåvarande finansminister; en av grundarna av det kristna sociala partiet i Belgien; en före detta nazist och militant från SA (född 1933), senare en socialdemokrat i Tyskland; en lång tid tjänsteman för den italienska kolonisationen av Rhodos; en tidigare kabinettchef för den civila och militära guvernören i Algeriet. Rättvisa à l'européenne hade aldrig ögonbindel: hans ögon var vidöppna och runt hans huvud glödde en näsduk med färgerna på tidens etableringspartier. "

Boken "The Nazi roots of The Brussels EU" belyser vilka som vem EU-arkitekterna var!”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar