onsdag 2 december 2020

Svenska skolelever skall påtvingas mångkultur enligt en utredning!

I april presenterade Björn Åstrand utredningen "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning."
I utredningen föreslås att Skolverket ska tvinga fram blandade skolklasser - invandrare/svenskar. Tvingande åtgärder för att vara krockkuddar som riktar sig till svenskar och assimilerade invandrare. Är det så vi ska lösa kriminaliteten också?
Konkurrensverket har i sitt remissyttrande skrivit för några dagar sedan: ”Konkurrensverket är kritisk till dagens allt vanligare system med kötid som urvalsgrund vid val till grundskolan. I ett remissyttrande delar Konkurrensverket utredningens bedömning att kötid inte ska tillåtas som urvalsgrund med motiveringen att alla vårdnadshavare ska få samma möjligheter och förutsättningar vid valet av grundskola.”
Invandrarbarnen är kanske nyanlända och då ska svenskarna inte kunna undvika dem med ett kösystem.

”Konkurrensverket skriver att även elever vars vårdnadshavare inte gjort något val ska kunna placeras på en fristående skola inom en rimlig närhet. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget att dessa elever endast ska kunna placeras i skolenheter med kommunal huvudman.”
Begreppet rimlig närhet kommer att tolkas mycket extensivt om möjlighet finns att tvinga in invandrarbarn på svenska skolor.
Från utredningen: ”Ta bort kösystem, utgå från syskonförtur, geografiskt baserat urval, kvoter för att främja en allsidig social sammansättning av elever, eller förtur till en skolenhet med högre årskurser (skolspår eller verksamhetsmässigt samband).
I klartext betyder det, att liberalvänstern kommer att köra ned mångkulturen i svenska barns halsar hur mycket än Svenne protesterar och trilskas.

Dagens Juridik har en annan syn! Att kalla detta för en "allsidig social sammansättning" är att spela med ord på ett sätt som inte skett sedan 40- talet med diverse "lösningar" på problem med "specialmetoder".
Sverige har ett skolsystem och det är främst de kommunala skolorna som krisar och anledningen är alla invandrarbarn. I norra delen av Stockholm har det gått så långt, att många elever inte ens kan prata svenska.

Det finns tre typer av skolor. Kommunala skolor. Om de är homogena och ligger i segregerade villaområden brukar de vara rätt bra.
Friskolorna kan variera från de traditionella elitskolorna som drivs av gamla stiftelser till rätt dåliga företagskoncerner. Missbruken av skattemedel finner du i skolorna som drivs av företagskoncerner. Många är tyvärr riktigt dåliga.
De bästa skolorna är privata skolor som
föräldrarna betalar för och som står delvis fria från läroplanen, men sådana är förbjudna i Sverige. Sverige är också det enda landet i världen som förbjuder hemskolning.

Om utredningsförslag går igenom kommer skolorna att integreras och då kommer det uppstå en stor mängd nya friskolor. Även migranterna och minoriteterna kommer söka sig till friskolor och gör det i större utsträckning idag.
De integrerade kommunala skolorna kommer att falla sönder, precis som i USA. De har kvar närhetsprincipen men när delstater har försökt luckra upp dem så att de kan "integrera" de kommunala skolorna så har friskolorna (charter schools) och privatskolorna ökat i antal. Så fort invandrare eller minoriteter börjar tjäna pengar tenderar de att flytta till bättre och finare områden. Kommunerna har försökt bygga bostadsrätter och radhus i ghetton och när invandrare tjänar litet mer pengar, så flyttar de.

Det så kallade liberala projektet går åt helvete för att det inte fungerar. I Sovjet ville eliten först avskaffa pengar men det gick naturligtvis inte. I den liberala regimen i Sverige finns inga vuxna i rummet. Det finns inga motkrafter egentligen.


Aftonbladet Jonna Sima har skrivit om skolsystemet och givetvis är det svenskarnas fel. Jonna har intervjuat Linnea Lindquist som är rektor på kommunala Hammarkullsskolan i Göteborg . Hon har skrivit en bok: "En tickande bomb – En bok om skolsegregation."
Linnea Lindquist:”Vi har segregerat skolorna något helt otroligt så att barn med olika bakgrund inte längre möts. Jag menar att det får en jättestor påverkan på demokratin i ett längre perspektiv.”
Att svenska skolan vimlar av vänstern är Linnea ett bra bevis på och problemen sopas bara under mattan!
Artikeln avslutas med att man kan chatta med Jonna och ställa frågor!
Från chatten: ”
I klarspråk får de kommunala skolorna ta hand om de barn som kräver mest resurser, utan att få någon kompensation." I vår kommun finns det något som kallas tilläggsbelopp och det kan sökas av alla skolor för barn som behöver extra stöd, såväl kommunala som fristående. Det största problemet med de kommunala skolorna är inte i första hand brist på medel, utan ett ineffektivt och i många fall undermåligt ledarskap, vilket gör att föräldrar inte vill ha sina barn där. Om de kommunala skolorna vore av hög kvalitet så vore det här inte något problem.”
Jonna svarar: ”Det är svårt för även den skickligaste lärare att göra stordåd om du har de förutsättningarna. Det enklaste sättet att skapa bättre resultat är att satsa på mer blandade klasser. Då får svaga elever draghjälp, och forskning visar att även starka elever "tjänar" på ett mer blandat kompisunderlag. Dessa barn kommer ju mötas någon gång i livet, då är det bättre att de gör det redan i skolåldern. Det tror jag ger bättre förutsättningar för ett mer stabilt, bra och säkert samhälle på sikt.”

Vänstern tycks tro fullaste allvar, att vita etniska svenska skolbarn "tjänar på" mångkultur i skolorna. En tanke som möjligtvis hade viss bäring i ett etniskt homogent Sverige för 40 - 50 år sedan, men som med dagens demografi inte är annat än ren sadism och terror mot den egna befolkningen.
Foliehatten tror inte en sekund på att Jonna kan visa upp något konkret exempel på, där en vit etnisk svensk elev "tjänat" på att bli förnedringsmisshandlade, pissade och en flicka kallad Svennehora.
Jonna har också den uppfattningen att skolbarnen ändå aldrig någonsin kommer att slippa undan mångkulturen, är det väl lika bra att tvinga på dem den så tidigt som möjligt. Lite samma tänk som att sätta pansarnävar i händerna på 13- åringar och beordra dem att stoppa ryssen. Och ungefär lika utsiktslöst...
Foliehatten anser att det är ett mysterium var vänstern har hittat myten/lögnen, att de "starkare svenskarna" tjänar på att "svagare invandrare" kvoteras in på skolan eller arbetsplatsen.
Det vore mycket intressant att prata med en svensk allmän läkare som tvångsplaceras med en somalier som inte kan svenska och som använder "alternativa" behandlingsingrepp med av religiösa skäl icke rengjorda redskap och fråga hur svensken har "tjänat" på förekomsten av sin kollega.
Ännu bättre vore det att fråga Jonna Sima själv, hur mycket hon har "tjänat" på en icke svenskspråkig kollega som hon dels måste lägga tid på att lära svenska och skriva artiklar. Foliehatten är helt övertygad om att Jonna starkt betackar sig för detta.
Jonna Sima och övriga i den vurmande invandrarlobbyn har ett önsketänkande, "social konstruktivism" och rent av befinner sig i drömmens värld och de är farliga. Svenska barn ska "tjäna på" att vara krockkuddar åt mångkulturen i klassrummet. Men de enda som tjänar på den är den vänsterpolitiska klassen som får en chans att fortsätta att försöka besvärja den mångkulturella hydra de själva skapat. De underskattar den sociala och kulturella friktion som uppstår. Det skär sig på många plan. Största problemet är invandrarnas dominanskultur mot svenskarnas snällhet. Det blir inte vackert och negativa sediment byggs snabbt upp. Alla förlorar på sådana här experiment. Det värsta av allt är att vänstern ser detta och vill inte göra något, utan de kör på med sina floskler!
Problemet med segregation är att det länge varit en statusmarkör att ha råd att köpa sig fri från mångkulturen. Att man är en engagerad förälder som satt barnen i friskola. Genom att hylla mångkulturen visar man att man har en position där man inte behöver vara rädd för den.
Sista chansen är kanske att smarta föräldrar som blivit påtvingad mångkultur i friskolor istället nystartar konfessionella friskolor med luthersk inriktning för att komma runt påtvingad mångkultur! Det blir en mycket svår nöt att knäcka för politikerna att öppna upp eller stänga ner sådana friskolor, utan att också ge sig på de judiska och det vågar/får dom inte. Vilken katt och råtta lek... Folket försöker fly med politiker ständigt jagandes hack i häl.

Men det är nog över
spelat eftersom invandringen gått så långt att det inte längre går att komma undan den, hur misslyckad den än är och enda chansen är att lämna Sverige för att inte drabbas av mångkulturens baksidor.
Det enda som kan rädda landet Sverige från kollaps är segregationen av bostäder, arbetsplatser och skolor och att liberalvänstern tappar all politisk makt!
 

3 kommentarer:

 1. "konfessionella friskolor med luthersk inriktning" Ha Ha Vilken utmärkt idé. Det skulle ju verkligen hålla dem utanför. BRA.

  SvaraRadera
 2. Marcus citar: "Det så kallade liberala projektet går åt helvete för att det inte fungerar."
  - I Sverige står bankerna till statens tjänst redo att med diktatoriska metoder avveckla sedlar och mynt. I Sovjet ville eliten först avskaffa pengar men det gick naturligtvis inte. Bankväsendet är liberala och ser inga svårigheter när det gäller att minska kostnader och tjäna mer pengar. Det kommer att fungera.

  Vad gör man då när mobilen.skriver; *Du har inga mer pengar kvar och ingen pengapung kvar.

  https://www.di.se/brandstudio/crunchfish/cash-is-dead-long-live-cash/

  SvaraRadera
 3. Sälj organen, $oros behöver dom..

  Mvh Per

  SvaraRadera