lördag 5 december 2020

Kommer det amerikanska jordbruket att ändras i grunden?

Ibland undrar Foliehatten om han läser rätt! Lantbruksnytt beskriver i en artikel vad den nye president har för planer för det amerikanska jordbruket! Det låter helt otroligt smart och genomtänkt att kopiera metoden som kraschade Zimbabwe. Det blir jämlikt och fint, synd bara att jordbruket samtidigt kraschar, men huvudsaken är att det är jämlikt.
Foliehatten skulle inte blit överraskad om vi får se fler sådana här ”helgalna” för Biden. Biden och demokraerna har en kvast och med den skall man nu sopa bort allt som Donald Trump åstadkommit och införa vänsterpolitik!
Lantbruksnytt; ”USAs nya president Joe Biden och demokraterna kommer att starta ett nytt projekt för att få fler färgade att bli lantbrukare i landet.
I dag är 97 procent av USAs lantbruk ägda av vita och bakgrunden till det är att den svarta befolkningen rent generellt har svårare att låna pengar i landets finansinstitut.
Demokraternas program går ut på att staten ska köpa upp åkermark som blir till salu på den öppna marknaden och ge detta till färgade som önskar bli lantbrukare. Enligt planen ska marken som staten köper in delas upp i lantbruksfastigheter om 160 acres vilket motsvarar 64 hektar och de färgade som tilldelas ett lantbruk behöver således inte betala något för det.
Totalt handlar det om 32 miljoner hektar som ska byta ägare från vita till färgade under en tioårsperiod enligt programmet.
Det rapporterar AgroMarkets som även anger att reformen kan komma att påverka jordpriser och i förlängningen produktpriserna.
Det finns många som är emot projektet och systemet testades bland annat i Sydafrika efter apartheid. Där konfiskerade regeringen lantbruk som tillhörde vita och gav dem till färgade. Resultatet blev att de nya ägarna bara plundrade gårdarna på allt av värde, sålde och lämnade lantbruken öde. Det finns fortfarande många ödelantbruk i Sydafrika trots att det gått några decennier sedan reformen.
Som en kritiker skrev, bortskämda barn blir sällan drivna och det samma gäller vuxna och oavsett hudfärg. Deras förslag är i stället att inrätta en statlig lånegaranti som skyddar finansinstitut som lånar ut pengar till färgade som önskar köpa lantbruk. Då sker affärerna mer på marknadsmässiga villkor och de färgade som vill starta lantbruk får ta en något så när normal risk, samma som för alla andra lantbrukare. ”
Skall bli väldigt intressant att se om inte detta förslag med uppköp av jordbruksmark kommer bli en följetong i amerikanska domstolar!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar