fredag 25 december 2020

Storstäderna håller på att förändras genom inkvotering av invandrare i nya bostadsområden!

I en artikel i Bulletin tar de upp tvångsintegrationen i Malmö och kommunalrådet Andreas Schönström intervjuas  av Lars Åberg. Expressen skrev om detta redan i september. Över 30% av Malmös befolkningen har anknytning till MENA eller Afrika.
Det har medfört att Malmös vardag präglas av mord, rån, bilbränder, bombdåd,
vandalisering, trångboddhet och drogförsäljning. Dessutom har den sossestyrda kommunen infört en ny tvingande regel för bostadsbyggare och fastighetsägare – tio % av bostadsbeståndet i nybyggda områden ska tilldelas invandrare med försörjningsstöd.

Bulletinen: Kan det vara så att människor i grund och botten inte vill integreras utan vill bo med dem som ser ut och beter sig ungefär likadant som de själva? Är integrationen ett luftslott? Vill vi ha integration kommer det att svida. Men människor ska inte glida förbi utan får man ett boende i ett attraktivt område måste det krävas en motprestation. Hyran ska du förr eller senare själv betala. Du har fått en jäkligt bra chans och då ska du ta den. Det här måste följas upp med tydliga krav på att människor ska kunna försörja sig själva. Det är den normen som ska gälla. Skulle man inte också kunna se det som att ni politiker pressar på människor värderingar som de egentligen inte gillar?”

Andreas Schönström: "Visst. Så är det. Ibland behöver människor höra sådant som de inte tycker om. Och Malmö är inte Stockholm. Staden är tätbebyggd. Vi kan inte trycka ut våra problem i några förorter eller grannkommuner. Vi kan inte heller låta skattebetalare med jobb flytta till grannkommunerna. Både de med arbete och de som får försörjningsstöd ska ha en plats här. Det kommer att gnissla, men ingen kan tro att man kan flytta ifrån problemen. Det är ingen som kommer undan.”
Läs, fundera och smaka på vad den socialdemokratiske politruken säger!
Andreas Schönström : ”Vi kan inte heller låta skattebetalare med jobb flytta till grannkommunerna. Både de med arbete och de som får försörjningsstöd ska ha en plats här. Det kommer att gnissla, men ingen kan tro att man kan flytta ifrån problemen. Det är ingen som kommer undan.”
Har ni någonsin hört eller läst att en ledande sossepolitiker som pratar klartext? Vanligtvis är det omskrivningar hela tiden.

Foliehatten
antar att han egentligen menar så här:
"Det vore förödande för Malmö på längre sikt om skattebetalande svenskar väljer att flytta från Malmö till angränsande kommuner. Dels skulle skatteunderlaget eroderas och dels skulle integrations problem uppstå. Det skulle finnas färre svenskar för invandrarna att integreras med. Vi skall därför göra allt i vår makt för att se till att svenskarna får det så pass bra i ett mångkulturellt Malmö att de väljer att inte flytta."

Men det är inte riktigt det han säger, eller hur! I det socialdemokratiska Sverige är istället budskapet:
"Ingen kommer undan mångkulturen. Vi ska trycka ned den i halsen på er alldeles oavsett vad ni tycker. Vi ska tvångskommendera in invandrare i era bostadsområden och vi ska kidnappa era barn och offra dem på det heliga integrationsaltaret."
Du förstår honom rätt. Det socialdemokratiska kommunalrådet menar det han säger: "Ingen kan tro att man kan flytta ifrån problemen. Det är ingen som kommer undan. Det kommer att svida."

Nu skärps angreppen på Svensson. Det verkar som de invandringsansvariga partierna har inlett ett slag mot skolan och förskolan. Alla svenska barn ska tvingas att tjänstgöra i skolan som som integrationsinstrument! L
äs vara slagpåsar och kuddflickor. "Det är ingen som kommer undan."

Foliehatten slutar aldrig förvånas  av vänsterpolitikernas urusla slutledningsförmåga.
Först förstör man välfungerande skolor genom att kvotera in invandrarbarn i de lugna fina klasserna av snälla lintottar. Sedan sjunker skolresultatet. Sedan kvoterar man dessutom in väldigt stökiga invandrarbarn från stora socialbidragsförsörjda familjer/klaner till inte bara samma bostadsområden, utan dessutom till samma flerfamiljshus som de skötsamma lintottfamiljerna bor i.  Områden blir otryggare som nu har hänt i Limhamn och dessutom lyckas man förstöra nattsömnen och hemmapluggandet för lintottfamiljerna, när invandrarna härjar och lever rövare dygnet runt, eftersom de inte behöver fast dygnsrytm för att lyfta bidrag.

Foliehatten tycker synd om dagens barn och unga som inte fått uppleva att gå i en vanlig svensk skola där det råder lugn och ro!
Karlskoga: "För att segregationen ska motverkas kommer föräldrar inte längre få välja förskola till sina barn i Karlskoga kommun.
Filipstad beslutade om en ny skolorganisation i Filipstad har retat upp föräldrar ikommunen. Nu har de samlat in namnunderskrifter med krav på en folkomröstning om skolan.Johan Sundström, en av föräldrarna som tagit initiativ till namninsamlingen: ”Vi tänker oss att få in begäran om en folkomröstning före jul och hoppas att det blir av i början av nästa år.”
Föräldrarna har hittills samlat in 764 av de 850 namn som krävs för att frågan ska tas upp i kommunfullmäktige.

Kommunisten Anders Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Filipstad: ”Olyckligt. En folkomröstning kan bli väldigt hätsk.”
Vänsterpartiet är i högsta grad med i detta projekt, för att sänka svenska barn!

Det handlar bland annat om Strandvägsskolan, där mer än hälften av barnen idag har annat modersmål än svenska. I den nya organisationen ska alla barn från förskola till årskurs tre i tätorten gå här från höstterminen 2021, enligt ett beslut som den politiska ledningen tagit. Det är ett försök att bryta segregationen i skolan."

Det här är en fråga, där Svenssonföräldrarna är starkt emot.
Integrationsinstrument, slagpåsar och kuddflickor, ja vi går in i en ny tvingande fas av mångkulturexperimentet. Lösningar kommer spridas som en löpeld mellan kommunerna, när fler vänsterkommuner vågar införa nya riktlinjer.
Svensken flyr till glesbygd och mindre kranskommuner. Det kommer byggas hus på avstyckad lantbruksmark som aldrig förr, läget blir sekundärt och även övergivna hus/gårdar får nytt liv. Vad som helst får duga när ens egna ungar ska räddas från att bli nästa integrationsoffer.
Om våra politiker fortsätter att fylla på med 100 000 per år finns snart ingen plats att fly till. Nästa del av mediekriget kommer handla om att stänga gränserna, totalstopp av invandring kommer krävas av allt fler skribenter, när de själva eller personer i deras umgängeskrets kommer nya tvångsåtgärder.
Denna diskurs om mångkultur har pågått i flera år. Var står den för idag?

Stoppa invandring är idag inte lagligt. Familjeåterförening är fortfarande möjligt. Det är mycket svårt att stoppa somalier, afghaner och afrikaner att hit sina nära släktingar till Sverige via äktenskap eller annat.

Idag kan man inte öppet diskutera följande:
Återvandring av oönskade invandrare.
Förbjuda manlig omskärelse av unga pojkar och stympning av könsorganet hos unga flickor
. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar