tisdag 22 juni 2021

I ett paket är omslagspapper och innehåll två skilda saker.

Dagens självutnämnda liberala partier och politiker har mycket få gemensamma beröringspunkter med liberala kärnvärden. Kastar man en hastig blick utåt i världen, oavsett land eller väderstreck, framgår det tydligt vilken färdriktning världen svängt in på. Varenda beslut som fattas och varje ny lag som instiftas har som huvudsakliga syfte och mål att begränsa individens fri- och rättigheter. Censur och repression mot oliktänkande tillsammans med konformitet och likriktning har ökat något enormt världen över, bara senaste tioårsperioden. Detta är inte liberalism.

Överstatlighet tillsammans med några få gigantiskt stora ekonomiska konglomerat världen över, har sett till att svälja alla mindre fiskstim med ensamrätt och handelsmonopol som bortre slutmål. FN och EU tillsammans med en handfull andra internationella organisationer är globalismens intresseorganisationer och murbräcka. Med risk att bli alltför långrandig kan det kokas ned till följande. Vinsterna är idag privatiserade till några få nyttotagare medans förlusterna har kollektiviserats.

Begreppsförvirring och konnotationsförskjutningar har såklart stökat till möjligheterna hålla debatten saklig, vilket i sig har varit avsikten och såklart en förutsättning kunna driva samhällsutvecklingen åt önskat håll. Oavsett etikettering eller omslagspapper man betitlar problemen med så kvarstår dem.

Kulisser och rökridåer är bra benämningar och det är i mångt och mycket det handlar om. En befolkning, historiskt monumentalt hjärntvättad och förd bakom allt ljus och sken som bara tänkas kan. Det finns all anledning återkomma i frågorna, men Foliehatten ger pågående samhällsutveckling en kanske 15 - 20 år till, innan de verkliga orostiderna på europeiska fastlandet kan vädra morgonluft. Det är inte helt otänkbart att Sverige och andra mindre entiteter kommer dras med i dessa kommande orostiders kölvatten. Utsikterna till någon självständig färdriktningsändring på svensk planhalva bedömer Foliehatten vara noll. Svenska politiker är fastkedjade av liberalismen från USA.

Vi har en uppförsbacke som befolkning. Vi är som befolkning grundlurade sen Axel Oxenstiernas dagar. De svenska globalisterna som är nyttotagare av all svensk politik sitter för intimt ihop med utländska entiteter både i USA, Kina och Ryssland. Så när utvecklingen drivs på i dessa länder i omvärlden kommer även de svenska globalisterna att tappa mark i Sverige.
Däremot så behövs ett nytt politiskt "lager" eller en ny politisk klass i Sverige. Alla nuvarande riksdagspartier är egennyttiga korrupta upprätthållare av Potemkinkulissen "Demokrati."
Den förda politiken syftar till att berika få nyttotagare av svenska globalister. Jan Björklund är ett bra exempel, där han sitter i Rom!

Men med den draghjälp som obönhörligen kommer från utlandet kan det gå mycket fortare än de 20 år
som vissa kalkylerar med.
Men det kommer inte att vara sig värst NWO-likt. NWO som infördes 1946, inklusive NATO, EU och ett gäng andra globalist instutitioner kommer att falla som korthus. Det kanske blir fattigare och mer miserabelt på en ekonomisk "ingen ny smartphone"-skala. Men
Foliehatten tror vi kommer må bättre som människor utan västvärldens rovglobalism som härrör från 1600-talets Ostindiska kompanier. Samma nyttotagare ända sen dess!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar