tisdag 8 juni 2021

SVt Rapport sväljer allt - en professors urusla slutsatser om ungdomars kriminlitet minskat med 50%!

I går slog SVT Rapport på stort. En professor vid Malmö universitet(Göran Perssons gåva) i kriminologi från som kommer från Lund. Han har sammanställt en rapport som via enkäter kunnat konstatera att brottsligheten hos ungdomar i Sverige sjunkit med 50% sista ca 20 åren.
Sydsvenskan skriver idag i sin ledare ”att ungdomarna tar ansvar! Men vad gör alla andra?”

Sydsvenskan: ”Enligt en ny studie från Malmö universitet har ungdomskriminaliteten minskat kraftigt under de senaste decennierna. Det handlar om en nedgång med 50 procent under perioden 1999–2017. Trenden är densamma för brottsligheten i stort som för enskilda kategorier som skadegörelse, stölder och våldsbrott.”
Robert Svensson till Ekot.”"Det har skett förändringar i ungdomarnas aktivitetsvanor. De är ute mindre på kvällarna, de dricker mindre alkohol. De tillbringar mindre tid i riskfyllda miljöer. Och vi ser ett starkt samband mellan förändringar i aktivitet och minskad brottslighet."


I
nslaget i SvT:s Rapport framfördes utan minsta kritiska granskning eller personer som erfarenheter med ungdomarnas kriminalitet!
Foliehatten häpnar och blir helt stum, att en professor kan dra sådana slutsatser att kriminaliteten minskat 50%, baserat på enkäter. Det är tydligen inte svårt att bli professor i Malmö och speciellt inte i Malmö, där seriösa forskare från de större universiteten i sista hand söker dit!

Foliehatten tycker det var märkligt att SR:s P1 fick två respondenter, en närpolis och en ungdomsledare, komma till tals. Båda sågade professorns "forskning" jäms med fotknölarna. Absolut ingenting vi sett eller ser vi som jobbar dagligen på fältet.
Professorn i
Malmö hade också lägligt uteslutit gängkriminaliteten och utsatta områden i sina utskickade enkäter. Detta påtalades men det gavs ingen förklaring till varför enkäterna inte gick till detta klientel.
Hur hade de kryssat i om de fått utskicken? Är du brottslig? Kryss för rutan att ja det är jag?... Man kan tänka sig hur alla de andra som fick enkäterna svarade.

Foliehatten noterade också att P1 återigen kommit med en ”gråt vals!" Inslaget handlade om kurder som nekas svenskt medborgarskap av Migrationsverket. Man häpnar att MV fått fram att kurdiska milismän i det syriska krigen använt tortyr av IS-fångar och krigsbrott. Kurderna har av regeringen klassats som kollegor i kampen mot och den lyckade segern över IS i Syrien för några år sedan och därför fått komma till Sverige. En klagande kurd fick uttala sig om brottet mot den mänskliga rättigheten att inte erhålla svenskt medborgarskap.
Chansen att Migrationsverket viker ned sig efter "de godas" folkstorm till sist lär vara 80% för kurderna för medborgarskapet och sedan anländer svåridentifierbara tjocka släkten
eller har det kanske de redan kommit?.Skillnaden i rättigheter mellan en put:are och ett medborgarskap är lika oklar för allmänheten (bortsett från rösträtten i riksdagsval) som hela svenska migrationspolitiken.

I ett normalt samhälle så hade denna professor i kriminologi från
Malmö fått sparken för forskningsfusk. I Sverige sitter han i statstelevisionen och sprider sina medvetna lögner.Foliehatten aan inte dra sig till minnes att han genom decennierna läst eller hört någon kriminolog i MSM som inte ljugit. Strukturellt, instrumentellt och med statistik som verktyg. Ibland öppna blålögner då de tröttnat på eget nonsens. Inga namn behövs nämnas men brumbjörnen ingår i skocken.

Det är väntat. En kriminolog som talar klarspråk underkänner sig själv och sitt skrå. Då finns inget existensberättigande för BRÅ och instituten i ämnet på universitet och högskolor är där endast för syns skull.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar