söndag 20 januari 2019

Hur många fuskare går på läkar- eller juristutbildningarna?

De flesta har säkert noterat fusket i högskoleprovet som avslöjats! 3 personer har sålt svar på högskoleprovet(HP). Domen i detta mål kom för några dagar sedan och Norrköpings tingsrätt kallar det för:Ett angrepp på hela antagningssystemet. ” Fusket har varit en omfattande verksamhet som gjorde det möjligt, att fuska sig till bra resultat på högskoleprovet.

De tre huvudåtalade döms till fängelse mellan tre år och sex månader och sex års fängelse, för bl.a. medhjälp till osann försäkran, grovt brott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. En person till har dömts till fängelse i ett år och sex månader för medhjälp till osann försäkran, grovt brott. Ytterligare fem personer har dömts för olika former av brott med anknytning till verksamheten. Deras påföljder har bestämts till villkorlig dom och böter.
" För den 25-årige mannen frystes över tre miljoner kronor, för 23-åringen knappt 2,8 miljoner, och för 55-åringen var beloppet drygt 1,3 miljoner kronor. Som skäl angavs de fordringar staten har på de tre männen, något som rimligtvis kan kopplas samman med brottsrubriceringen grovt skattebrott."
När Foliehatten tittar på summorna som redovisats, så står det klart, att det är fråga om mängder av personer som fuskat på proven och kommit in på en utbildning som de inte har behörighet till!

Fusket har gått till på följande sätt: En person köper resultatet för HP-provet, skriver provet och har under provet en pytteliten öronsnäcka (stor som ett riskorn) i örat. Den är uppkopplad till mobilen som har en linje uppkopplad mot de som säljer provet.
De som säljer fusket:
några av dem skriver provet. De är utrustade med spionkameror (mycket små) som sitter i knappen på tröjan exempelvis. Samtidigt sitter ett par andra personer på annan plats och tar emot realvideo; de ser provet på sina skärmar. De löser uppgifterna, och skickar i realtid ut resultatet till alla sina köpare genom öronsnäckan.
På sidan 100 i domen mot HP-Hjälpen:
"Brottet ska bedömas som grovt då man använt avancerade tekniska hjälpmedel under provet, åtgärderna är förslagna och sammantaget systemhotande, brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form, och på grund av oriktighetens betydelse dvs att de oriktiga provresultaten påverkar antagningssystemet till högskolan och hindrar eller minskar möjligheten för andra att komma in på högskolan."
 
För en tid sedan avslöjades ett antal läkarstudenter på Karolinska som fick sluta sin utbildning, då det visade sig, att de hade fuskat genom att köpa HP-resultat. KI tog bl.a. upp ett fall, där en utländsk tjej som inte ens kan svenska, lyckas få högsta resultat, på bland annat svensk delen av HP-provet.

Tittar vi i den 301 sidor tjocka domen i Norrköpings TR Mål nr B 1296-18, finns en förteckning över vilka fuskat. Vi kan notera att förnamnen på de som köpt svaren i HP-proven var bl.a.: Muhamad, Fahima, Besarta, Oliver, Amar, Athir, Nadia, Sadeq, Sabina, Sadeghei, Cimone, Archavir, Narin, Nelly och Mohamed.

Tuula Kuosmanen, Avdelningschef på Universitets- och högskolerådet, UHR:
”Man har hittat drygt 200 namn i kundregistren från HP-hjälpen(USB-minne), vi kommer att gå igenom dem och göra vår egen sedvanliga utredning. Det här kommer ske under våren, det är många ärenden och det måste vara rättssäkert, så det får ta sin lilla tid.”

Det finns inte bara fuskare som gör högskoleprovet. Även vården är full av falska läkare och falska sjuksköterskor. Hur det ser ut inom tandvården, väntar vi fortfarande besked om.

Högskoleprovet måste helt enkelt läggas ned. Det går aldrig att komma till rätta med fusket som nu, vilket Foliehatten förstod, för flera år sedan. Det har växt till avancerad organiserad brottslighet.
Hela upplägget av "högskoleprovet(HP)" är upplagt för att det skall fuskas. Varför skapade man HP? Är det skapat för ungdomar som slarvade bort gymnasietiden?  Undanträngningseffekten måste vara påtaglig där deltagare i HP tränger undan de som ärligt har kämpat sig igenom gymnasietiden.
Det är ett
enormt hån mot kämpande gymnasieelever, att bli utslagna av fuskare som knappt kan prata svenska. Sen finns det fuskare födda i Sverige som pratar bra svenska, men hoppat av gymnasiet med usla betyg p. g. a. skolk och annat.

Kvinnan som intervjuades av SVT, var ansvarig för Högskoleprovet, var ett skolexempel på svensk naivitet och dumhet, jodå man skulle utöka vakter och så skulle alla få skriva under på, att fusk kunde leda till åtal.

Nästa vecka är det huvudförhandling i Solna tingsrätt mål nr B6688-18, osann försäkran grovt brott.
Foliehatten misstänker att det är en fuskare från HT2016 (ej HP-Hjälpen) som skall upp i rätten. Spännande om tingsrätten följer åtalet och dömer till grovt brott efter veckans domar eller om dom tycker att Svea hovrätts dom fortfarande väger tyngre.

Efter domen i Norrköping, så framgår det, att man har valt att omvärdera allvarlighetsgraden vad gäller högskoleprovsfusk. Man kommer framöver åtala för grovt brott som standard. Enkelt kan man säga, att de som dömdes tidigare, dömdes för snällt, innan rättsväsendet "vaknade upp." Enligt åklagaren i denna rättegång är fusket allvarligt systemhotande.

Foliehatten har noterat att UHR gör sitt arbete, utan att invänta domar. Det var 12 st prov från HT16 som blev ogiltigförklarade som sedan skickades till respektive universitet för åtgärder – uteslutning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar