fredag 25 januari 2019

I regeringsförklaringen är högerextra rörelser problemet och inte islamisterna!

Det finns många ”godbitar” att plocka fram, från Stefan Löfvéns regeringsdeklaration! Redan i andra meningen blev det ”bingo”, när vi fick höra sossarna felaktigt översatta favoritfloskel: ”Runtom i Europa breder högerextrema rörelser ut sig. I flera länder har krafter med en antidemokratisk agenda nått ända fram till regeringsmakten. Men i Sverige står vi upp för ”människors lika värde.” Vi väljer en annan väg.”
 
Alla kommer säkert att reagera på flera påståenden som Löfvén gör, precis som Foliehatten. Först har Löfvén plockat bort ordet ”allas!” Om det var, medvetet eller ej, kan man undra. Speciellt som detta, knappast har någon signifikativ betydelse. Om det inte är det, så menar Löfvén, att svenskarna numera undantas från regeln om ”lika värde.”
För det andra Löfvéns totala fobi - de högerextra rörelserna. Man behöver inte vara Einstein för att begripa, att Löfvén också menar, det nya kommande konservativa blocket.
Tydligen har det gått förbi Löfvén eller så är han totalt insnöad, att de attentat som utförts i Europa(även Sverige) de senaste åren, uteslutande har genomförts av islamister. Det är inget annat än skitsnack som Löfvén ägnar sig åt, om antidemokratisk agenda av extremhögern, det är patetiskt!

Foliehatten har i flera diskussioner på FB med sossar, kunnat konstatera, att ”inbitna” sossar är totalt insnöade och faktaresistenta. Skrämmande hur hjärntvättade, människor kan bli!

Foliehatten förstår att Löfvén och övriga socialister och kommunister redan nu börjat dricka gravöl, innan EU-valet i maj. Ett val som kommer att sopa bort socialliberalismen till gödselstacken, där den hör hemma. Löfvén kan inte få in i sin skalle, att det är demokratiska val i Europa och att det är folket som väljer inriktningen på den politik som skall föras. Det kallas demokrati!

Socialliberalismen och globalismen har sett sina bästa dagar. Nu är det nationalism och omsorgen om det egna landet och dess innevånare som gäller för många länder, men tyvärr är Sverige ett stort undantag!  Det som kommer att bli intressant att se, hur EU kommer att landa, efter valet i maj!


I Sverige har vi en regeringspolitik som bygger på en felaktig översatt tom floskel som kan vändas till att betyda precis vad som helst eller inte betyda nånting alls, när så önskas. Verkar som en kanon bra början, på de kommande 3,5 åren, med denna regering.

När en regering som arbetar med och pratar om "mänskliga rättigheter" bör ”hesa Fredrik” ljuda högt. Det är en omskrivning, för att makten arbetar med postmodernistiska perspektiv, så som öppna gränser, allas lika värde och annat ogreppbart, på den extrema vänsterflygeln.

Ett bra exempel som visar, hur totalt skenhelig den nya regering är, att foten fortfarande inte har satts ner, mot att tiotusentals unga flickor i Sverige som lever och dödas med hedersproblematik. Det man utlovat är en utredning, mål om lagstiftning till 2022. Med all sannolikhet kommer man dock aldrig uträtta något, eftersom problemet har med en sedan länge etablerad kultur - och just "allas lika värde"- sossarna vägrar ifrågasätta kultur, från invandrade människor, eftersom de ses som valboskap!
 

Låt oss titta på sossarnas favoritfloskel. Foliehatten funderar om det inte är en medveten felöversättning baserat av FN:s mänskliga rättigheter, för att den skulle passa bättre, för att styra, lura och pressa det svenska folket till lydnad.

I det socialistiska/kommunistiska Sverige har jämlikhet kommit att bli, en ny slags religion, vars trosbekännelse lyder ”alla människors lika värde.” Ingenstans i naturen finns dock någon sådan jämlikhet. Vänsterns trosbekännelse, bygger på en svensk felöversättning av det franska originalet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Den engelska versionen: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood.

Den svenska översättningen: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot var andra i en anda av gemenskap.

Artikel 1 i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter bör översättas: Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

I den engelska respektive tyska versionen heter det equal in dignity respektive gleich an Würde, vilket inte är detsamma som lika i värde.

Den engelska (dignity) och tyska versionen (Würde) talar om vad som på svenska blir värdighet och för tankarna till respekt för alla människors värdighet, medan den svenska versionen (lika i värde) för tankarna till jämlikhet. Översättningen från franska av motsvarande ”brotherhood” och ”Brüderlichkeit” med ”gemenskap” är inte heller korrekt.

Om sossarna trott på "allas lika värde", så hade man inte gått emot demokratin och uteslutit SD från samarbete.
 

Det finns en stor skenhelighet hos de socialliberala av stora mått, i användningen av ”allas lika värde.” Orsaken? Man försöker framstå som att man förmedlar lika möjligheter för alla, att man genom att ta emot migranter, låter dem erhålla våra sociala förmåner. Men egentligen menar man lika utfall för alla. Lika utfall betyder för de allra flesta svenskars del, en förändring i negativ riktning, mot den nya, nysvenska standarden. De som genomskådat den här avsikten, är djupt kritiska. Makten svarar med att kalla de för rasister, främlingsfientliga, o.s.v., i enlighet med det officiella narrativitet.

Makten påstår att svenska folket, förvägrar migranterna, de möjligheter och rättigheter som vi har. Många svenskar går på den här bluffen och tror, att vi vill att människor ska behandlas olika. Däremot går det att se olika utfall mellan oss och migranterna som makten strävar efter, att anpassa förutsättningarna för alla i landet, så att dessa skillnader i utfall minimeras. Det betyder en försämring på plan för svensken. Det betyder att vi behandlas sämre av makthavarna, att vi fått färre möjligheter och rättigheter(tandvård,sjukvård) än nysvenskarna. Att makten ser oss som mindre värda, just för att vi gör det bättre. Vi utsätts för rasism av makten.
 

Sverige har med sina distinkta lagar som inte är desamma som lagarna i Afghanistan eller Saudiarabien. Sveriges lagar är inte universella, om de varit det, hade alla i hela världen, haft likadana lagar som Sverige, men så är det inte. Så detta med "allas lika värde" är en chimär.

Fakta är att Islam en religion som ser muslimer som mer värda, just för att de är muslimer. Så inom Sharia är inte alla lika under lagen, muslimer har en särställning med speciella förmåner. Det är åt det hållet Sverige är på väg, Sverige håller på att islamiseras och vi kan redan se att muslimer i Sverige har speciella förmåner som inte andra grupper har. Badtider och gå före i bostadsköer är exempel. Det har redan dömts efter sharialagar i Sverige och staten(sossar, MO och C) viker sig dubbelt, för att försöka blidka muslimerna, man skriver foldrar om att barnäktenskap och månggifte, försöker på ett så snällt sätt säga, att det är möjligt, men att vi inte gör så i Sverige. Snart har vi helt islamiserade stadsdelar.
 

När skall sossarna begripa, att Islam (muslimer) föraktar tesen "alla människors lika värde?" Sverige bedriver en integrationspolitik, att majoritetssamhället ska anpassa sig efter minoriteten.

Robert Egnell, docent vid Försvarshögskolan skriver: ”Bryt handlingsförlamningen. Vi lever i en tid av global migration och varken Sverige eller världen kommer att se likadan ut när denna period är över. Självklart skrämmer det, men att med våld försvara den gamla ordningen är meningslöst - och moraliskt och ekonomiskt ohållbart. Handlingsförlamningen måste få ett slut - inte bara för flyktingarnas skull, utan även för oss själva. Det är hög tid att inte bara ändra asylförfarandet och släppa in flyktingarna, utan att också aktivt hjälpa dem till Sverige och Europa. Fyll charterplanen. Rulla ut de vita bussarna.”

Inte undra på att han befordrades. En lärare på försvarshögskolan som menar att använda våld i självförsvar för en nation, är omoraliskt, är väl precis vad som fattades.

1 kommentar: