söndag 6 januari 2019

Utomlands måste de tro att vi är kompletta idioter som föreslår att statslösa yrkeskriminella skall få stanna och få bidrag!

I mer än tio år har två palestinska bröder från Libanon begått brott i Sverige. Deras belastningsregister är lika lång som en roman. De har bägge fått flera utvisningsbeslut, men de har fortfarande inte kunnat utvisas. Problemet med att utvisa bröderna, är så kallade praktiska verkställighetshinder, en fråga som nyligen utretts av den särskilda utredaren Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. Hon överlämnade utredningen till regeringen i november 2017.
 
Anna Lundbergs utredning föreslår att statslösa personer vars utvisningar förhindras av praktiska verkställighetshinder, ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Hon tror inte att detta skulle leda till att fler personer söker sig Sverige!
Anna Lundberg. ”När det gäller praktiska verkställighetshinder utanför den enskildes kontroll så är det antalet människor sannolikt inte särskilt stort. Och i stort sett alla länder i hela västvärlden har liknande bestämmelser, varför skulle man då välja just Sverige? Våra förslag kommer inte leda till att en massa människor som enligt lagstiftaren inte ska få uppehållstillstånd i Sverige kommer att få det!”
 
Christina Höj Larsen, V:s talesperson för migration, inkludering och antirasism jublar givetvis!
Höj Larsen: ”Den är en väldigt, väldigt bra utredning som har så himla viktiga förslag. Det är bara att inse, att den här gruppen människor inte kommer kunna utvisas någonstans. Och då är frågan, vad är bäst för samhället? Att de fortsätter leva i ingenmansland, där de dessutom inte har rätt till någon ersättning värd namnet? Och vad tror du att människor gör då?”

Höj Larsen delar Anna Lundbergs uppfattning om att Migrationsöverdomstolens avgörande från 2009 tolkas för snävt. Samma parti som har varit med och hjälpt
och hyllat Stalin. Kommunisterna som rensade/dödade ut bort 50 miljoner människor, vill nu låta dömda brottslingar ska få stanna i Sverige och dessutom få bidrag. Det är något allvarligt fel på dessa politiker i V!

Vad Foliehatten förstår, låter man en aktivistisk professor göra en utredning. Foliehatten undrar hur professorn har kommit fram till dessa häpnadsväckande resultat? Har hon tagit hjälp av kaffesump, fiskben, kort eller stjärnor. Att personer med utvisningsbeslut där det råder verkställighetshinder, bör få uppehållstillstånd. Ännu värre blir det när professorn kommer fram till i sin ”kaffesumpsforskningen”, att ett sådant principbeslut inte skulle påverka tillströmningen av statslösa yrkeskriminella personer.
Att dessutom föreslå att utländska yrkeskriminella som saknar skäl eller rätt att befinna sig i Sverige ska få en ersättning värd namnet. Foliehatten saknar ord när han läser utredningens förslag. Ovidkommande detaljer som bidragssystem och skattefinansierat spelar absolut ingen som helst roll. Ingen alls. V:s ”stolla” Christina Höj Larsen jublar förstås, över att kaffesumpsforskning bekräftar hennes uppfattning i frågan.

Svenska pensionärer bidrar så klart gärna, om de till äventyrs har något litet över, på sina fantastiskt stora pensioner! Det finns en grupp utsatta romer som mer än gärna, står till tjänst och hämtar upp överskottet. F!:s EU-ledamot Soraya Posts dotter Tereza Eriksson har bra kunskaper, men problemet är att hon har en stadig vistelse, de närmaste två åren.
 
Sverige är en av de få länder som erkände staten Palestina 2014, så palestinier är inte längre statslösa per definition. Sverige ger dessutom miljarder i bidrag och om vi hade en regering som var värd namnet, hade det inte varit något problem med att utvisa kriminella palestinier!

De slutsatser som Anna Lundberg har kommit fram till i sin utredning, kan jämföras med vad som avslöjades i slutet av förra året, med Malmös hantering av yrkeskriminella värstingar.
Det var så
uppseendeväckande anstötligt, att till och med DN:s ledarredaktion i samlad tropp hade vaknat. DN ansåg sig nödsakad att författa en osignerad artikel, där den moraliska indignationen riktigt vibrerar i texten. DN anser, att det inte var en fråga bara för Malmö, med tanke på det generösa utjämningsstöd Malmö erhåller, från resten av landet. Skattemedels strösslande över Malmös värsta avskum, är något för hela Sverige, att uppröras och förfasas över.
DN inser att finansieringen av kriminella med utländsk bakgrund kan bli droppen som rinner över, även för många som vill tillhöra det goda laget och man inser att det är helt omöjligt att försvara. Istället för att fördöma vansinnet i Malmö, så kraftfullt som möjligt, så k
unde DN visa, att man inte alls är bortkopplad från verkligheten och att man, inte alls försvarar mångkulturens baksidor.

DN kritiserar med andra ord, exakt de slutsatser som finns i Anna Lundbergs utredning! Att Lundberg inte inser signalvärdet är fantastiskt, begå brott och få hjälp av samhällets skattebetalare. "Statslösa brottslingar, kom hit till Sverige, här sitter naiva vänster-tanter på alla styrande positioner och ger oändligt med pengar till dig utan frågor, du kan dessutom inte utvisas!
Sverigebilden stärks ännu en gång på ett fantastiskt sätt! Utomlands måste de tro, att Sverige styrs av kompletta idioter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar