lördag 5 januari 2019

Norges statsminister vill att norska folket skall älska ännu mer!

I sitt nyårstal ville Norges statsminister Erna Solberg, att norska folket skulle älska ännu mer, för att få fler barn! Erna: ”Jag tror inte jag behöver förklara hur det går till!”
Förklaringen är att det föds för få barn i Norge, för att det ska bli möjligt att hålla välfärden på dagens nivå. Födelsetalet skulle behöva ökas från dagens 1,6 barn i genomsnitt till strax över två per kvinna. Men antalet födslar är snarare nedåtgående. I sitt tal underströk hon att många väntar för länge med att skaffa barn.

Pernilla Ericson, Aftonbladet  tycker det är skrattretande, eftersom Norges ekonomi är urstark, arbetslösheten är låg, prognosen är att det kommer att finns gott om jobb framöver. Välfärden kommer att skrika efter folk. Men siffrorna visar tydligt, det kommer att finnas för få människor för att fylla behovet.
Pernilla Ericson anser att Norges problem ska lösas med migranter med låg eller ingen utbildning från kulturer väsensskilda från västerlandet och att de är, en enormt viktig byggsten i välfärden.
 
Foliehatten gissar att norrmännen känner sig dumma när, de riskerar att gå miste om välfärdens byggstenar som somalier, afghaner och syrier. Vilka framgångsrika länder har klarat sig utan asylinvandring från Afrika och Mellanöstern? Utan dessa skulle hela säkerhetsbranschen och glasmästeribranschen behöva lägga ner och det skulle bli massarbetslöshet inom polisen och socialtjänsten. Det skulle bli kaos!
Norrmännen kan avundsjukt snegla mot Sverige, om de har tur kanske de kan norpa någon invandrare som strövar för nära gränsen. Kanske en terrorresenär, brobyggare, Imam eller något annat bristyrke. Stackars arma Norge!

I Sverige kan vi redan se, hur kvaliteten på den offentliga infrastrukturen i sjukvård, utbildning m.m. sjunker och än värre kommer det att bli. Men hur beroende är de stora "svenska" exportföretagen av migrant kompetens utan utbildning, i den globaliserade världen?

Den faktiska arbetslösheten bland migranterna i sina hemländer är skyhög och arbetskraft är billig i den delen av världen som migranterna kommer ifrån, men migranterna ses inte som attraktiva att utnyttja hos den globaliserade industrin, varför? Blir denna "arbetskraft" attraktivare om den kommer hit till Västeuropa?

AB:s ledarsida är
kanske den mest rabiata i hela Sverige. De är EU och migrant vurmare och motståndare till Brexit. I UK har man redan kunnat se, hur lågavlönade och lågutbildades ställning på arbetsmarknaden försämrats. "Brist" på arbetskraft stärker det arbetande folkets ställning med bra utbildning på arbetsmarknaden och de som inte har utbildning, har enorma problem, med att få ett arbete som kan försörja dem.

Intressant
är också att Aftonbladets ledarsida som är tillsatt av "rörelsen", primärt LO, är motståndare till en utveckling, där det arbetande folkets ställning på arbetsmarknaden stärks. Vilket automatiskt ökar jämlikhet.
 
Den som har läst Massutmaning av Tino Sanandaji, framgår det tydligen med den SCB statistik som Tino sammanställt, att invandrarna belastar vården mer än dom tillför arbetskraft och migranterna konsumerar mer välfärd än infödda. 

Vi är knappast i position att håna andra länder för deras migrationspolitik.
Folk verkar inte förstå. Länder kan ha hur stor invandring som helst, men det kommer inte att hjälpa den åldrande befolkningen. Om inte dom som migrerar till landet kommer ut i arbete, vilket det inte finns några som helst tecken på.
 
Foliehatten undrar om det undgått Pernilla Ericson att riksdagens utredningstjänst publicerade i feb 2016 en undersökning om asylinvandrares deltagande på arbetsmarknaden. En mycket dyster läsning om försörjningsgraden!
I officiell statistik räknas den som får ersättning=bidrag för tjänst utförd med minst en timme per vecka som sysselsatt. Även SCB har också gett ut statistik och det första Foliehatten la märke till, var det fantastiskt oprecisa språket. Att en svensk myndighet uttrycker sig så oprecist och vagt, bör stå i direkt konflikt med språklagen. Den nyfikne som läser statistiken från SCB, kan inget annat än, förfäras i sin ensamhet. Framförallt diagram är det 4.1 där det framgår att gruppen "Snabbt i arbete" som för övrigt inte ens definieras som att dom fått arbete, till största delen är européer och amerikanare.
Ett exempel på SCB:s oprecisa språk: ”Knappt 60 procent av de som invandrade av flyktingskäl har haft förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla under stora delar av sina 15 första år i Sverige.”
Intressant benämning med snabbare för övrigt. Snabbare i denna kontext är alltså mindre än 15 år. Hur i hela friden kan det ta 15 år, att få sin egen försörjning och skaffa sig någon form av arbete med lön? Anmärkningsvärt att arbetsföra människor ens, kan få bidrag under så lång tid. Dessa personer borde skämmas över, att endast vara en belastning och inte tillföra vårt samhällen något!
Inser inte de sju partierna, att det måste betraktas som en fantasifull siffra, att av de största invandrargrupperna i Sverige är arbetslösheten permanent minst 80%. Svenska skattebetalare tvingas tillhandahålla livstids arbetsfri försörjning för dessa individer.

Låga födelsetal kännetecknar Europa och östasiatiska länder. Behöver man förklara varför alla europeiska och östasiatiska länder knappast kan lösa sina eventuella samhällsproblem genom massinvandring från MENA?
Det finns endast två alternativ för att lösa problematiken med åldrande befolkning. Genom ökad robotisering, automatisering och effektivisering eller genom att "lösa" problemet genom massinvandring från Afrika och Mellanöstern av personer som i regel blir bidragsförsörjda av resten av befolkningen. De nyttjar välfärden mångfaldigt mer(Massutmaning), än resten av befolkningen, de utgör en kraftig nettokostnad för samhället, samtidigt som de för med sig en kraftigt ökad mängd våld, övergrepp, social oro, otrygghet och andra samhällsförstörande problem.

Många i extremvänstern och kränkta kommunister har hånat utspelet att skaffa fler barn på FB och twitter och samtidigt gnäller de på utspelet om minskad barnbidrag.
Men extrem vänstern kan inte förklara varför vi inte ska skaffa fler "vita barn" i stället för att spendera
hundratals miljarder kr på misslyckad "integration" som kunde användas bättre. 
 
Pernilla Ericson har fått svar på FB och i en artikel i VG av Kjetil Rolness:Sveriges största tidning förlöjligar "det norska tillståndet" i invandringspolitiken. En grinig norsk snubbe är inte imponerad: "det kräver ett svar, inte för att försvara fäderneslandet, utan för att försvara sinnet, över gränserna. (... ) för Aftonbladets analys är i sig ett fascinerande symptom på vad vi skulle kunna kalla" Den svenska tanketillståndet", ett villkor som kännetecknar en nästan patologisk förnekelse av verkligheten, till förmån för önsketänkande och dydsposering. Men varken norska invandringsdebatt är fria från " svenskesyken ", en utredning av Aftonbladets imponerande kavalkad av falska fakta och ogiltiga argument borde därför också ha inrikespolitisk intresse." här är det, punkt för punkt i denna artikel av mig!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar