tisdag 29 januari 2019

Kommer Tesla att förbjuds i Sverige?

Transportstyrelsen(TS) anser att Teslas system "kan inte godkännas med nuvarande lagstiftning!" Med de orden arbetar TS med att stoppa all försäljning av Tesla i sex månader i Sverige. Orsaken: Tesla uppdaterar bilarnas säkerhetssystem trådlöst via nätet, utom myndigheternas kontroll. Tesla måste såklart följa våra lagar och regler. Sett till modern tekniks möjligheter i våra bilar, så ser man många fördelar, men även nackdelar och viss risk för missbruk.

Problemet för Testa är att svensk lagstiftning har ett principproblem med programuppdateringar av datoriserade (sub-)system.
Frågan är komplex! Ska tillverkaren ha "fritt tillträde" till dina fordonsdata?
Det kan även innebära att egenskaper som ABS och antisladd "plötsligt" kan fungera annorlunda, utan att fordonsägaren är medveten om att systemet "genomgått service" via nätet. Foliehatten undrar om Tesla, precis som Apple, kan strypa prestandan när en ny modell kommit ut på marknaden (med ursäkt att körsträcka/räckvidd hålls uppe)? 

Det är bra att TS tar tag i det här, annars släpper vi fram samma kultur i bilvärlden som har funnits i datorvärlden sen hedenhös, att ett fordon aldrig levereras färdigt från fabrik, utan ska patchas om och uppdateras till förbannelse varannan månad efter försäljningen. En sån bil skulle Foliehatten vägra köpa.
Personligen anser Foliehatten, att uppdateringar ska vara tillåtna i efterhand, det handlar ju trots allt om "datorer" som måste få patchas och fixas precis som att en bil servas ibland för att underhålla den. Det man kan tycka, är om stora förändringar görs i mjukvaran som kan påverka driften markant, så ska dessa uppdateringar godkännas först av TS.
 
EU och Transportstyrelsen får skylla sig själva som inte bara tillåter, utan också driver på, om uppkopplade bilar via dator. En enskild medlemsstat kan själv ta beslut om att stoppa försäljningen av en viss bilmodell i sex månader. Anser medlemsstaten, som i detta fallet Sverige, att försäljningen efter dessa 6 månader fortsatt bör förbjudas av exempelvis säkerhetsskäl, så måste Sverige lägga fram detta förslag till EU-kommissionen, som i sin tur måste utreda ärendet och ta ett beslut om bilmodellen fortsatt ska få säljas inom EU.

Ofattbart att någon betalar för en ny bil, men se
dan är det fortfarande tillverkaren som disponerar den och kan mixtra med den helt fritt. Tekniken är neutral, men den politiska och affärsutvecklingen går åt helt fel håll. Privat äganderätt får den innebörden, att du äger ingenting, medan apparattillverkarna äger allt. 
 
För att strö lite mer salt i såren, förbjöds i förra veckan laddning av Tesla i ett radhusområde p.g.a. brandrisk. 

Att förbjuda laddning av elbilar kommer vi nog se mer och mer av, ju fler elbilar som rullar på gatorna. Brand i nya litiumbatterier,  oär är tydligen oerhört svårsläckt och svårhanterat för räddningstjänst. En brand inuti ett parkeringsgarage, tunnel, källare eller liknande svåra utrymmen kan bli oerhört svårt och farligt när vanliga släckare inte går att använda. Hur ställer sig försäkringsbolag till sådana frågor? 

Om man googlar på nätet, finns det mängder av inlägg på Youtube som visar svårsläckta bränder hos elbilar och om det har hänt ett stort antal gånger, när elbilar krockar, att de börjar brinna. Det kan i förläggningen bli omöjligt att försäkra en elbil, när det går upp för försäkringsbolagen, hur brandfarliga de är.
En större brand och vi har troligtvis många döda , gifterna i dessa bränder genererar är dödliga, på ett helt annat sätt, än när det brinner i en bensinbil, dessutom går det knappt att släcka för räddningstjänsten. En brand i ett instängt utrymme, där en elbil är inblandad, kommer leda till betydligt mer komplicerade insatser, än vad en eller fem "vanliga" bilar innebär. Likadant med gasdrivna bilar.
Räddningstjänstens nuvarande larmställ, är inte täta nog, för att stöta bort flourvätet som alstras vid en brand i ett batteripack.

Dessutom finns det en explosionsrisk också, vilket har inträffat flera gånger, att bilarnas tyckventil inte fungerat som den ska med efterföljande explosion som resultat.

Det har redan uppmärksammats, att det redan är brist på laddningskapacitet i och i anslutning till många fastigheter. Det i sig innebär att brandrisken från en mängd mer eller mindre bra installerade och eventuellt överbelastade nät. Ponera att 10 elbilar kommer hem ungefär samtidigt i samma radhuslänga efter arbetet och pluggar in sina laddare i garageraden för natten. Det kan bli en hel del påfrestning på befintligt nät lokalt, med allt vad det innebär. Att propparna går i ett, är det minsta problemet och elbolagens uppgraderade nätavgift, kommer att svida rejält, utöver kWh och elektrikerräkningar.
 
Foliehatten har pratat med en bilreparatör som berättat, att de flesta hybridbilar som gått långt, vid service stryps bilens batterianvändning ner, för att undvika framtida garantiärenden.
Detta fick Foliehatten att reagera, en hybridbil är tydligen inte färdigutvecklad! Det är våra helt galna politiker som tvingat bilindustrin, att släppa ut bilar som inte är färdigutvecklade! Gissa vem som får stå med kostnaden?
 
Enligt dagens Sydsvenska såldes det 2000 elbilar i Sverige 2018. Undrar hur många som gick på export till Norge, eftersom de har påfört en hög skatt på elbilarna. Jämtland ligger bra till i statistiken!
Foliehatten är helt övertygad om att elbilens livslängd blir det som kommer att fälla dom och det dyra inköpspriset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar