måndag 27 januari 2020

Bangladesh är landet som skall försvinna/dränkas av havet enligt svensk media!

Svensk media försöker hela tiden komma med den ena larmrapport efter den andra om klimatförändringar. Lögnerna staplas ovanpå varandra, utan minsta lilla faktakontroll. När det gäller den ”goda saken”, då är alla lögner och felaktigheter en del av ”fulspelet!” Svensk media och vänsterpolitiker har fullständigt släppt alla spärrar! Det är mer än pinsamt att höra, när Isabella Lövin öppnar munnen, för man vet, att hon ljuger sig blå om läpparna!
Bangladesh har kanske världens största deltaområde. Bangladesh är till stora delar detsamma som Bengaldeltat. Detta har bildats av de stora floderna Ganges och Brahmaputra från Himalaya som färdas långt genom Asien, på varsitt håll, men möts i Bengaldeltat. Där finns även en del kortare floder som Meghna. Landet består av uppslammade massor som långsamt sjunker ihop.

Normalt kompenseras det av årliga översvämningar som avsätter sediment.
Landet är ett låglänt land och en favorit för de klimathotstroende att larma om. Ett så låglänt land måste bara vara hotat av stigande hav.
De stora floderna för naturligtvis massor av vatten till deltat, men också sediment. När smältsäsongen i Himalaya och monsunperioden inträffar varje år, blir det extra mycket av vatten och sediment. Det är dessa årligen återkommande översvämningar, med sina stora mängder näringsrikt slam som har gjort Bangladesh så bördigt, att landet kan försörja en mycket stor befolkning, på en ganska liten yta.
 
De som kan det minsta lilla om geologi, förstår att i ett deltaområde, är det naturligt att både mark och vatten ändrar position, här och där ibland. Vilket numera inte anses naturligt alls, utan som ett resultat av klimatförändringar. Men de klimathotstroende, de ska minsann skylla översvämningarna på klimatförändringar, orsakade av växthusgasutsläpp! Deltat har faktiskt skapats av material som vattnet har fört dit och vattnet kan då flytta materialet och dessutom hitta nya fåror. Varför klarar media/politiker inte av att fatta, att det är naturligt och att det har ingenting med klimatförändringar att göra?

Flera gånger de senaste två åren har SVT och MSM publicerat direkt lögnaktiga artiklar, där det hävdas att människor i Bangladesh har tvingats fly efter klimatförändringar. Människorna har tvingats flytta från vad som är helt normalt i ett delta. Något samband med klimatförändringar finns det inte.
 
Bara för några veckor sedan rapporterade TT, hur en ö i södra Bangladesh, Gabura, håller på att försvinna i havet. Gabura ligger vid gränsen till Sundarbans, världens största mangroveträsk som precis är i nivå med havet. Ön omges av en tre mil lång vall. Den är byggd som skydd mot det omkringliggande vattnet. Det är en gripande och tragisk berättelse, men flera påståenden och slutsatser är felaktiga och direkta lögner.
 
Svensk media förstår/begriper inte hur ett mangroveträsk fungerar. Det är tätt beväxt område med träd och buskar som har enormt stora rötter som tål salt och bräckt vatten. Rötter har en fundamental stabiliserande verkan i strandzonen, precis som en vall.

Den svenska forskaren Nils-Axel Mörner undersökte 2010 en kust i
Bangladesh, där en dramatisk höjning av havet rapporterats. Han konstaterade att man hade röjt bort mangroveträden, för att ge plats åt odling av räkor. Inget hindrade längre stormvågor att skölja upp på marken och ta med sig jord ut i havet. Kvar stod träd med rötter som pekade ut horisontellt 60 och 80 cm över marken. Mörner har skrivit om detta i ”villfarelser träskmarker” och påpekat felaktigheterna i svensk ljugmedia. Havet hade inte stigit.

De klimathotstroende ljuger om att Bangladesh har problem med, att vara på väg att slukas av stigande hav. Enligt vetenskapen har Bangladesh problem med att landytan växer för snabbt. Det är så tydligt att klimathysterikerna är en religion som helt struntar i vetenskapliga resultat och fakta.

Satellitmätningarna ger exakta förändringar i havsnivåer. För människor som lever i ett delta, är det relativa förändringar som är de viktiga. Om haven stiger, men landet stiger ännu snabbare som i stora delar av Sverige, kommer inte Sverige alls att bli översvämmat av havet. Snarare kan det bli problem med för höga kajer och att tidigare kust hamnar långt inåt land.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar