lördag 11 januari 2020

Vi kan fira 20 år med samordningsnummer!

Regeringen Göran Persson införde samordningsnummer den 1:a januari 2000, på begäran av bl.a. Transportstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Bestämmelsen infördes i paragraf 18.a i Folkbokföringslagen.
 
Detta nummer var tänkt att användas av svenska myndigheter som identitet på personer som inte är folkbokförda i Sverige eller saknar uppehållstillstånd i väntan på asyl. Det kan även gälla för invandrare som arbetar tillfälligt i landet eller som pendlar från ett grannland och behöver kunna betala skatt i Sverige och för att därmed bli berättigade till sjukpenning. Man införde samordningsnumren, utan att förstå, vilka konsekvenserna skulle bli.
 
Under de första 10 åren erhöll 400 000 personer, varav omkring 150 000 bedömdes bo och arbeta i Sverige.  Idag har över 900 000 personer erhållit numret som inte är folkbokförda i Sverige och många har också erhållit ett tillfälligt personnummer.

De senaste månaderna har det skrivits mycket om samordningsnummer, en gökunge som helt och hållet har tagit över, där värden har noll koll på det mesta.
Det handlar om utländska medborgare som på felaktiga grunder kan använda samordningsnummer för att komma över exempelvis utbetalningar av moms eller skatteavdrag vid Rut- och Rotarbeten. Samordningsnummer skapar också en väg in i socialförsäkringssystemet. Problemet har blivit så stort, att myndigheterna totalt har tappat kontrollen över identiteten på de som söker.

SVT avslöjade att Magdalena Andersson har känt till problem i två år!
SVT: ”Finansminister Magdalena Andersson säger att de jobbar med ett snabbspår för att kunna skärpa lagstiftningen, men antibedrägeriexperten Anders Björkenheim konstaterar att snabbspår verkar vara en relativ term. Björkenheim berättade personligen för ministern om problematiken redan för två år sedan, i januari 2018 när båda var med i TV4:s morgonstudio.

Anders Björkenheim : ”Myndigheterna(sossarna) känner till det här sedan länge, men har valt att inte agera.”

Regeringen kommer inte agera nu heller. Att agera mot detta skulle hota en allt för stor del av sossarnas röster. Så inget kommer att hände. Utredning - remiss - och sedan hamna i den berömda långa utredningsbänken!
Problemet är inte brist på kunskap. Alla har känt till detta i flera års tid. Frågan är i stället varför politikerna inte gjort något? Alla politiker som står bakom den rödgröna regeringen, har ett ansvar, inte bara Magdalena Andersson.
Problemet är politiskt. Strategin för
JÖKen och stödhjulen har varit att utpeka SD som rasister och nazister.

 
Sverige har 10 miljoner registrerade invånare och dessutom kanske 1 miljon som är här, utan att ha visat upp någon identitet, utan känd adress och utan känd inkomst. Det lite över 10% av befolkningen! 10% som lever utanför skattesystem och socialförsäkringssystem, som inte bidrar men som ändå brukar systemet.

Att ta tag i
problemen med samordningsnummer är en mycket stor fråga. För det första så måste man identifiera dessa människor. Därefter måste man skapa en databas med identifikationer och då går kanske Datainspektionen in och förbjuder detta!

Härom dagen gick moderaterna ut på Facebook:
S
toppa fusket Återkalla alla samordningsnummer!
”Nyligen rapporterades att ca 400 000 personer som beviljats ett tillfälligt personnummer (samordningsnummer) inte styrkt sin identitet. Det gör att människor kan ha flera identiteter samtidigt och begära ut mer bidrag än de har rätt till. Hur många skattekronor som felaktigt betalas ut med anledning av detta är det ingen som vet.
Stöd från välfärdssystemen ska gå till dem som verkligen behöver det – inte till andra. Moderaterna vill att alla samordningsnummer ska återkallas och att det ska krävas fysisk närvaro för förnyelse.
Fler partier behöver ansluta sig till vårt förslag så att missbruket och bidragsfusket kan stoppas!”


Foliehatten tycker det är bra att M, tar upp detta, men för att problemet skall åtgärdas, behövs en majoritet i riksdagen. Det finns inte chans att M får stöd av JÖKen eller stödhjulen. Vi får vänta till valet 2022 eller ett nyval. Under tiden dräneras statskassan med åtskilliga miljarder och ingen har en aning om, hur många miljarder det är fråga om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar