onsdag 22 januari 2020

En julklapp som kom som en överraskning - The Green Reich!

Foliehatten har förstått/ser att många(tusentals varje vecka) i utlandet läser hans blogg. Givetvis är detta glädjande att Foliehatten har läsare i stort sett i hela världen som läser hans blogg! Överraskande blev det en vecka innan jul, när Foliehatten i ett mail fick ett meddelande från en läsare i Geneve, att läsaren hade skickat en bok som julpresent: The Green Rich!

The Green Rich eller De gröna riken handlar om total global makt för de gröna som kan jämföras med ett tyranneri. Den belgiske juristen och filosofen Drieu Godefridi som skrivit boken, visar på ett pedagogiskt sätt hur kraven från klimathysterikerna på lägre CO2-halt i atmosfären och minskade CO2-tillskott från mänsklig verksamhet försämrar människans livsvillkor som kan innebära existensminimum.
 
Den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus höll ett tal 2007 inför utskottet för Energi och Handel i Tjeckien som är lika aktellt idag. Talet är en bra beskrivning, på de krav som de klimathysterikerna har idag.

Klas: ”Som någon som levde under kommunismen för det mesta av mitt liv känner jag mig skyldig att säga att det största hotet mot frihet, demokrati, marknaden, ekonomi och välstånd i början av 2000-talet, är inte kommunismen eller dess olika mjukare varianter. Kommunism (har ersatts)genom hotet av ambitiös miljöhänsyn. Miljöarbetarna överväger sina idéer och argument för att vara en obestridlig sanning och användning sofistikerade metoder för medias manipulation och PR-kampanjer, för att utöva press på beslutsfattare för att uppnå sina mål.
Deras argumentation är baserat på spridning av rädsla och panik och de förklarar att världens framtid, utsätts för ett allvarligt hot. I en sådan atmosfär, försöker de driva beslutsfattare, att anta illiberala åtgärder, införa godtyckliga gränser, förordningar, förbud och begränsningar för vardagliga människor aktiviteter och göra människor utsatta för allmänt byråkratiska beslut. Klimatförändringar har blivit en av de mest farliga argument som syftar till att snedvrida mänskliga insatser och offentlig politik i hela världen. ”

De som studerat naturvetenskap känner till att det mesta av Jordens liv är organiskt. Naturen bygger på organisk kemi = kol i förening med andra ämnen. Den som ser kol som en fiende gör därmed livet självt till sin fiende. Brunkolet är en bergart som till största delen består av omvandlade växtdelar. Brunkolet är mjukt i konsistensen och kan innehålla upp till 60% vatten. Ju högre kolhalt, högre energivärde, mindre vatten och andra ämnen. Man delar in kolet i olika grupper beroende på i hur hög grad växtdelarna omvandlats. I denna inkolningsserie ingår också torv. Torv är ett förstadium till brunkol och kan innehålla upp till 65-84% kol. Stenkol har en högre kolhalt, 84-91%.

Drieu Godefridi skildrar en glidande tankemodell som steg för steg för mot rent totalitär politik mot människan som naturens fiende. Det blir en ny religion, där naturen tar Guds plats. Vår största synd blir därmed, att synda mot naturen.
Förbud mot allt som fungerar rationellt, förbjuda fossildrivna bilar, flygplan, kött, kärnenergi, landsbygdsliv, marknadsekonomi, modernt jordbruk, kort sagt, modernisering efter industriell revolution, det är måttet för miljöaktivister i politiken. 

Om mänsklig koldioxid är problemet, måste människan behållas, kontrolleras, undertrycks i alla sina CO2-avgivande aktiviteter, det vill säga i sin helhet. Att undersöka miljöhänsyn från roten/grunden till dess antihumanistiska etik till de svindlande höjderna av dess faktiska krav, är inget klimathysterikerna bryr sig om. Drieu Godefridi visar att miljövänlighet definierar sig på en mer radikal ideologi i sitt frihetsdödande, antiekonomiska och slutligen humanicidiska påståenden, än någon totalitär ideologi som hittills har funnits. "Att dela mänskligheten med en faktor om tio" är miljövänligt ideal. "Godefridi säger att vi har goda skäl att bli oroade. Inte av klimatförändringar, utan av de oändliga, farliga för människor som aktivister föreslår som svar. Vi måste läsa Godefridis bok och läs den igen. Innan det är för sent.
Donna Laframboise." Mänsklig överlevnad är inte miljöaktivistens mål. De bryr sig inte om vår blomstrande
värld som Godefridi övertygande argumenterar för.
Jaana Woiceshyn" Detta är en bok som alla måste läsa. Det är kortfattat och helt skrämmande, för det fastställer miljöismens slutspel, som kommer att påverka oss alla, om vi blint fortsätter att stärka den som vi nu så glada gör. ”

Klimattrogna är ute efter totalitära makten. Detta kräver omfattande kontroll. Vi får ansöka om resetillstånd, tilldelas matransoner, söka tillstånd att avla och föda barn. Annars straffas vi som brottslingar.
I praktisk tillämpning har vi redan sett detta i Nazityskland och Sovjetunionen. Vi ser det ännu i Kina och Nordkorea. I Venezuela håller det på att bli verklighet.

1 kommentar:

  1. "Att dela mänskligheten med en faktor om tio" är miljövänligt ideal. "Godefridi säger att vi har goda skäl att bli oroade. Inte av klimatförändringar, utan av de oändliga, farliga för människor som aktivister föreslår som svar."
    - Och till sin hjälp har de rekryterat de som skall hålla i svärdet.

    SvaraRadera