tisdag 28 januari 2020

När kommuner hittar kryphål i EBO vill de extrema C och MP ändra lagen!

Vid årsskiftet ändrades Ebolagen som gör att migranter som under asylprocessen bosätter sig i 32 specifika så kallade utsatta områden, mister rätten till diverse bidrag. Lagändringen beror på en uppgörelse mellan regeringen, C och L.  

Givetvis har flera kommuner sett sin chans att minska kostnaderna och flera kommuner planerar att undanta inte bara enskilda stadsdelar från Ebo utan hela kommunen, för att skrämma iväg asylsökare. Innan årsskiftet hade de asylsökande rätt att välja eget boende hos släkt eller vänner.
 
Glöm inte att det var M som för 25 år sedan införde EBO! I november 2019 ville M avskaffa lagen. M föreslår nu att Ebo i nuvarande form avskaffas och begränsas till att gälla asylsökande med en egen arbetsrelaterad inkomst. Övriga asylsökande ska bo på boenden som Migrationsverket har. Enligt M-ledaren Ulf Kristersson har Ebo inneburit att problemen med den stora asylinvandringen upptäckts för sent.
Sent skall syndaren vakna!
Centern har smugit i vassen och har inte riktigt velat visa, att de är lika extrema i sin invandringspolitik som MP. Tillsammans har de nu kritiserat kommunerna som vill införa undantag och både C och MP anser att lagen missbrukas och att lagen får skärpas.

Centerns politiska broiler som aldrig haft en arbete Jonny Cato som är partiets migrationspolitiska talesperson säger: ”Hela syftet har ju varit att det just ska vara de områdena som har stora socioekonomiska utmaningar, och då får vi diskutera hur man ska lösa det här framöver. Jag tror att det skulle urholka systemet med ebo om många av landets stora kommuner, som är en del av de 32, skulle börja undanta hela kommunen.”

Rasmus Ling som är MP:s migrationstalesman och ökänd för sina märkliga uttalande, stämmer in i samma kör som Cato.
Ramus Ling: ”I första hand får vi ha dialog med kommunerna, men ser vi att man inte följer intentionerna med lagen, då får vi ändra lagstiftningen."

Landskrona har redan fattat beslut om att hela kommunen ska klassas som ett utsatt område för att slippa ta emot fler asylsökare. Där säger politikerna att kommunen tagit emot så många invandrare att man behöver "andrum". Enligt Ekot vill nu fler kommuner göra just det, däribland Katrineholm, Kristianstad och Helsingborg.
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, tror att fler och fler kommuner kommer göra samma bedömning och försöka undanta hela kommunen.

I förgår sände SR i Studio Ett, ett inslag om Helsingborg. Kommunen vill inordna hela kommunen i ändringen i "Lagen om eget boende=Ebo" och avvakta med att ta emot fler ”invandrare.”
Reportern frågade MP:s Marcus Friberg, om det inte är rimligt att först ordna upp de integrerings- och segregationsproblem för de invandrare som redan finns i kommunens stadsdelar, innan man tar emot fler.

Den världsfrånvarande MP:s Marcus Friberg: ”Helsingborg är en stor kommun och vi tror att det kan finns stadsdelar där man fortfarande kan ta emot. Vi ska va’ en välkomnande kommun och se till att människor kan komma hit, oavsett vilka skäl man har . . och det finns delar av Helsingborg som vi tycker att man fortsatt kan se till att det kan anlända asylsökande till.”
Friberg har inte någon realistisk verklighetsuppfattning. Många kommuner klarar helt enkelt inte av att ta hand om flera "flyktingar", det har inte med rasism att göra, utan med krass verklighet. Skrämmande att man inte förstår signalen bakom kommunernas agerande.

När ska MP fråntas sin särställning i politiken och förpassas till historiens sophög och de kan ta C med sig. C har visat med afghanlagen att de är lika extrema som MP. De har med S goda minne tillåtits att i mer än ett decennium sätta sin prägel på landet.

Rasmus Ling är SD:s bästa valarbetare för SD. SD har sett hur folk strömmat till dem, utan att behöva göra någonting. I förra veckan anklagade Rasmus Ling SD, i en direktsänd debatt från riksdagen, att de bränner ner flyktingförläggningar. Där har vi nivån på Rasmus Lings verklighetsuppfattning. Inger han förtroende? Frågan får bli retorisk. Han framkallar mest panikkänslor. Hur är det möjligt att han och andra inom hans parti kan ha fått så mycket makt, att sätta den politiska agendan i Sverige idag? Svenskar har låtit sig bli en fårflock som blint följer sina odugliga ledare över ett stup.

Foliehatten ger alla läsare en inblick i Botkyrka kommun som har Sveriges mest mångkulturella befolkning och flera särskilt utsatta områden, vad mångkulturens utbildningskostnader gör med kommunerna, när staten tar den migrationspolitisk springnotan!

M:s 2:e vice ordförande Willy Viitala i utbildningsnämnden i Botkyrka skriver den 30 oktober 2019:
”Av utbildningsnämndens prognostiserade underskott på drygt 35 miljoner kronor för 2019 är 22 miljoner kronor lägre intäkter från Migrationsverket och 4 miljoner kronor högre volymer av nyanlända i grundskolan. Totalt 26 miljoner kronor.
Alltså är det cirka 74 procent av underskottet som kan kopplas till främst två saker.
Det ena är regeringens medvetna strategi att låta kommunerna ta en allt större andel av kostnaderna som borde åligga staten (genom Migrationsverket). Det innebär rent konkret att kommuner som Botkyrka får sämre skolor för sina elever.
För 2020–2023 ligger besparingar på 250 miljoner kronor på Botkyrkas skolor. Redan under 2020 kommer vi att behöva skära i elevpengen och försämra kvaliteten.
Det andra som underskottet kan kopplas till är kombinationen av EBO-lagen och det stora antal flyktingar som kom hösten 2015, som i sin tur har lett till transformeringen av det politiska landskapet och hela den politiska debatten.
Kommunerna bör kompenseras fullt ut för sina merkostnader för statens åtaganden. Medger statsfinanserna inte detta så bör konsekvensen synas i en stramare migrationspolitik, inte i klassrummen och i ökande kostnader för försörjningsstöd.”

I det mångkulturella lokal Sverige får alla det stadigt sämre, utom migranterna som skiter i utbildning, arbetsmarknad och andra samhällsinstitutioner så länge de får sina bidrag pimpade med kriminella inkomster och får leva sina liv i enlighet med hemlandskulturens normer
och de sker med utan att JÖKen och stödhjulen lyfter ett enda finger för att ändra på någonting!
Javisst, man ser till att beskatta det svenska folket ännu mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar