lördag 18 januari 2020

EU spelar ett högt spel!

I torsdags röstade EU-parlamentet för att flera åtgärder måste vidtagas mot Polen och Ungern och deras vägran, att ta emot invandrare från tredje världen. 

Att Polen tagit emot över 1 miljon invandrare från Ukraina räknas inte, eftersom de inte är pigmenterade. Till skillnad mot invandrare från tredje världen som oftast inte har någon utbildning eller är analfabeter, kan ukrainare nästan direkt gå in och ta ett arbete. Foliehatten talade så sent som i höstas med flera arbetande ukrainare i Polen.

446 parlamentsledamöter röstade för att "mer måste göras" mot Polen och Ungern och den "bristande rättsstatligheten" som Europaportalen uttrycker det. 178 röstade emot och 41 avstod."
Den mycket extrema Alice Bah Kunke: "Vad är syftet med artikel 7 om medborgarnas rättigheter fortsätter att förtryckas samtidigt som övriga länders regeringar väljer att inte ingripa. Hur allvarliga måste situationen bli innan EU sätter ner foten? Är det så att problemet egentligen handlar om att medlemsländernas regeringar är så rädda för att själva bli granskade? I så fall är det rent hyckleri.

När Foliehatten tittar på vilka EU-ledamöter som röstade för förslaget, så ser han att både M och KD gjorde detta. Vilka hycklare! Att de andra svenska partierna gjorde detta är helt i linje med hur de skulle rösta i Sverige. De som röstade emot var SD:s tre ledamöter.

SD:s Peter Lundgren anser att processen mot Ungern är ”överdriven och smått hysterisk”. Peter: ”Vi betraktar Ungern som en suverän, demokratisk stat som måste ges rätt att inom sin demokratiska process bestämma själva. Vi betraktar denna reaktion från Europeiska unionen och från en lång rad olika länder som överdriven och smått hysterisk. Vi ser inte alls att demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsväsendets oberoende skulle vara hotat i Ungern
.

Foliehatten undrar om alla förstår, att kritiken som riktas mot Ungern och Polen enbart beror på att de inte vill utsätta sin befolkning för det mångkulturella våldsexperimentet. Det är bara att titta på Sverige.
Polen kritiseras för att parlamentet nu utser domare. I Sverige utser regeringen domare
och JK utan riksdagens godkännande. JK:s uppgift, är att driva ärenden mot regeringen. Polen kritiseras också, för att majoriteten av konstitutionsdomstolens domare nu är utsedda av de som folket demokratiskt röstat på. I Sverige har vi inte ens någon konstitutionsdomstol som garanterar säkerheten i lagstiftningen, vilket vi nyligen fick lida 9000(afghaner) gånger för.

Ungern kritiseras för att "ett flertal" nyhetsmedier tagits över av oberoende som stödjer regeringspolitiken. I Sverige är inte andra medier än regeringsfinansierade och regeringstrogna accepterade, utan benämns såväl av politiker som regeringsfinansierade medier som "hatmedia", för vilket lagförslag att förbjuda, alternativt frånta dem offentlig insyn, har lagts. Ungen kritiseras
också, för att regeringen inte har tagit avstånd från att medier som försvarar deras politik har "smutskastat" andra regeringsfientliga journalister. I Sverige kallar skatteförsörjda Public Service journalister, fria journalister för "swish-horor."

Sverige är mindre demokratiskt på var och varenda punkt som utmålas vara demokratiföraktande, ändå kritisera
s aldrig Sverige. Varför?  Det finns förvisso en annan skillnad. I Sverige informeras inte befolkningen om grundlagsförändringar som inskränker på våra rättigheter. Vår "public service" kanske är för beroende av makten. PS skulle utan vidare framställa regeringen och stödhjulen, i väldigt dålig dager. PS har ett smörgåsbord att ta av, efter alla misslyckande som JÖKen inte lyckats göra något med.

Efter Brexit som snart infinner sig den 31 januari, betraktar Foliehatten detta utspel som ”ett spel för galleriet!” EU kommer inte att ta itu med hårdhandskarna, för EU-ledning är mycket väl medvetna om, att varken Polen eller Ungern kommer att böja sig. Vill EU löpa linan ut, ser vi slutet på EU!
EU hänger redan på en skör tråd och de vill knappast riskera någonting. Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Österrike, Slovenien, Italien, är redan sura på EU. Minsta lilla övertramp och korthuset faller ihop.
Det kan gå riktigt snabbt. Helt plötsligt så är det bara Sverige, Tyskland och Frankrike kvar i EU samt något land till och vad är det för mening med det hela då? Anledningen till att Polen och Ungern är kvar är för att bidrag smakar gott. Pengarna från EU:s kassakista rullar in.
 
Foliehatten förstår inte folks positiva inställning till EU. Ser de inte att EU har utvecklats till ett monster och denna centralisering av makt som skett och som fortsätter att ske, in i absurdum?

Tilläggs kan att Foliehatten har besökt samtliga organ i EU. Det första han fick höra var att EU aldrig kommer att fungera. Det tar i snitt 6 år för att ett lagförslag skall genomföras. Då är lagförslaget som förändrat och det är långt från originaltexten, efter det varje land fått sagt sitt. Foliehatten hade möjlighet att bl.a. fråga den ansvarige för sophanteringen i Italien : Varför tar inte EU i med hårdhandskarna och bötfäller Italien. Svar: Italien lägger in ett veto och inger händer! EU i ett nötskal!
Visst finns enorma fördelar med europeiskt samarbete på många plan. Ett är handel och att man samordnar mot den ekonomiska brottsligheten. Det verkliga problemet för EU är alla dessa överbetalda maktgalna totalitära globalister som vill sitta i Bryssel och detaljstyra över länder och folk inom Europa.

Foliehatten har svårt att förstå, varför inte EU-ledamöterna kan acceptera och respektera olika länders suveränitet och rätt att fatta egna beslut inom så stora frågor som massmigration? Att EU lägger sig i suveräna staters angelägenheter beror faktiskt på, att det är så vi vill ha det. Det är lite idén med EU. Att man ibland blir ”överkörd” av EU (eller snarare av dess medlemsländer) om man råkar hamna på fel sida av demokratin i någon fråga.

Är det verkligen
OK att en person som George Soros ska kunna bestämma och dessutom hota och varna europeiska länder samt dess ledare för att dom inte vill dansa efter hans pipa? Vem har gett George Soros mandat att styra europeisk storpolitik eller regional nationell politik? Vad betyder egentligen ordet demokrati för människor numera? Ordet verkar nämligen helt ha bytt betydelse och används för att beskriva helt andra saker än vad ordet betydde tidigare.

De vänsterliberala flum idéer som nu styr och driver EU är inget för de mer hårdföra f.d. öststaterna. Foliehatten tycker det är märkvärdigt, att makteliten inte har begripet detta. Deras bägare är redan överfulla med flum, efter den kommunistiska tiden. De ville ha handel, näringsliv, frihet och skydd mot Ryssland ur sina nationella perspektiv. De har kämpat för sina nationers frihet, de tänker inte ge bort det till ett nytt Sovjet där man sitter i Bryssel och skickar direktiv om folkförflyttningar.

De som tror att EU skänker en tanke åt ett litet skitland vid polcirkeln, medan eliten äter gåslever och snittar, lever i en fantasivärld. Enda gången EU skänker Sverige en tanke, är när man vill höja avgifterna kraftigt.
Samma EU som var ett par signaturer ifrån att införliva Turkiet i EU för några år sedan
och samma EU som nu arbetar för att begränsa yttrandefriheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar