onsdag 22 januari 2020

Likt en bulldozer håller MP på att rasera det svenska samhället – nu skolan!

Regeringspartierna MP och S har beslutat att landets elever ska blandas upp efter sociala och etniska måttstockar. Per Bolund och partiets skolpolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk i en debattartikel i Expressen.:”Kommunerna bör säkerställa en bra blandning av elever med olika bakgrund.”

Det blir kommunerna som ska ”få i uppgift att säkerställa en bra blandning av elever med olika bakgrund i klassrummen” och att man förändrar närhetsprincipen eftersom ”samhället måste kunna ta fler hänsyn än exakt på metern vilket barn som bor närmast en skola.”
Foliehatten gissar också att det kan innebära större kostnader för skolskjutsar och längre resväg för eleverna.
Det visar också vilken dålig koll MP och S har på dagens verklighet. Andelen svenska barn är alldeles för få i vissa större städer, för att svenska barn ska kunna integrera barn med utländsk bakgrund. I alla större och medelstora städer är barn med utländsk bakgrund minst 40 %, och ibland över 50 % som i Malmö och Södertälje m.m. Den totalt inkompetenta sossebönan Katrin i Malmö gick ut iförgår och klappade sig för bröstet och sa , att de pengar (över 100 milj) som regeringen fördelar räddar Malmös skolor.
Man beviljar långt över 100000 uppehållstillstånd varje år, inför lagar som innebär alla ska tvingas ta emot.
Den enda lösningen man har, är att alla ska "blandas" i teorin, men hur det skall gå till, kan man inte förklara i praktiken. Varför ska svenskar
och invandrare, etniskt olika invandrare tvingas blandas med varandra som har totalt helt olika kulturer? Istället för att invandrarelever hålls begränsad till ghettoskolor ska smittan spridas överallt? Alla elever ska tydligen sänkas ner till någon sorts lägsta nivå. 

Foliehatten är totalt förstummad över MP:s agerande. Finns det någon i partiet som tänker över huvud taget? MP är som vanligt helt tappade i huvudet. De har aldrig presenterat en sund tanke eller förslag. Det är en samling idioter. Det är inte bara klimatfrågan de har flippat ut totalt. Frågan är inte om invandringen, är den fråga som de helt tappat kontrollen över och med verkligheten.

Bolund och Hirvonen Falk
menar på fullaste allvar, att
blandade klassrum ger bättre kunskapsresultat. Regeringen vill”skapa ett skolsystem som delar upp barn baserat på bakgrund.” Blanda upp svenska elever med nyanlända barn från MENA som inte kan svenska skall ge bättre betyg. Foliehatten är helt mållös. Foliehatten undrar om det är någon i MP som läser de utvärderingar PISA-mätningarna har gjort? Foliehatten har i tidigare inlägg skrivit om skolan, där man inte lär sig något!
Att förstöra svenska elevers skolgång, är tydligen ingen man bryr sig om. Bara att se denna torre okarismatiska Bolund öppna munnen, får Foliehatten att spy, kan en person bli mer korkad? MP ger ett bra receptet på hur man fortast skickas ut ur riksdagen?
MP:s långsiktiga plan:
Oavbruten massinvandring av utomeuropeiska invandrare som svenskar inte vill integrera sig med.
Tvinga svenska föräldrar att låta sina svenska barn integrera sig med dem. De utomeuropeiska invandrarungarna dominerar över våra svenska barn som efterapar deras beteende.
De utomeuropeiska invandrarna tar över mer och mer och deras kultur, beteende och levnadsvanor formar det nya Sverige.


MP skriver etnisk bakgrund eller blandad bakgrund. Att ingen ber dem definiera "blandad bakgrund"? Rent krasst kan man undra hur det ska gå till. Ska man tvinga barn på en viss skola att byta eller är det bara nya elever som drabbas? Kommer det vara en "afrikanskkvot", en "arabkvot", en "muslimkvot" och en "blond-blåögdkvot"? Hur i hela friden ska man ro detta i land i kommunerna? Stackars den kommunalpolitiker eller skolledare som ska hålla i detta.  
Redan idag kan vi konstatera att det redan sker, där elever med blandad bakgrund, blandas med svenska elever, ute i olika kommuner som gör det på eget initiativ(vänsterkommuner) och med katastrofala resultat. Det är en ren katastrof.  De inbussade kaoseleverna förvandlar snabbt de fungerande skolorna till samma elände som de som de kom från. Det enda fördelaktiga är, att fler svenskar som levt i relativt skyddade områden får en blixtkur i mångkulturens fasor och på sikt röstar bort de partier som ligger bakom detta svineri.
Foliehatten hoppas såklart, att detta blir den definitiva  spiken i kistan för MP. Deras primära väljarbas är urban medelklass som bevisligen är beredd att betala dyrt för segregation. Migrationspolitiken som förs nu bygger på att medelklassen till viss del kan köpa sig fria från en del av de negativa sidorna av denna. Det parti som tvingar fram otrygghet för medelklassens barn tappar stort. Det har gått så långt, att S är med på tåget, de tänker på röster från invandrare!
I Nederländerna försökte vänstern med samma sak som MP med blandade skolor, men där var man smartare. De startade kristna skolor. Inte för att folk i Nederländerna är troende katoliker, utan för att muslimerna inte kan tänka sig sätta sina barn i sådana skolor.
Detta förslag är synnerligen avslöjande. För vänstern är individen, särskilt den välanpassade och välpressterande, blott ett verktyg som den politiska eliten får använda som verktyg till vad den så önskar. Omsorg och egenvärde har bara den problematiska människan, alla andra är instrument. Detta är så klart ingen nyhet, S har i hundra år mest behandlat de högpresterande som en sorts fodervärdar. Till slut får detta demografiska effekter.

Det finns flera aspekter på frågan. Flera av oss har sedan länge konstaterat att det mångkulturella Sverige har överlevt blott genom tre faktorer; transfereringssystemet, bostads- och skolsegregationerna. Nu tar de totalitära miljödårarna i på allvar och börjar med ett nytt kapitel i samhällsdestruktionen - avskaffa skolsegregationen. De tänker sig i det närmaste att partiellt kidnappa våra barn och placera dem i skolor som - i de flesta meningar av ordet - är dåliga, i syfte att förbättra för andras barn som inte varken kan prestera intellektuellt eller uppföra sig. I vattenmelonernas Sverige är det enda värdet av väluppfostrade och välpressterande elever att vara verktyg till de andra barnen.

Konsekvenserna av detta kan bli dramatiska. Sedan friskolereformen infördes i början på 90-talet, har det varit möjligt för i alla fall stora delar av den skötsamma medelklassen att skydda sina barn från en del av mångkulturens fasor. Det har blivit allt svårare, kanske främst utanför men även i skolan. Nu vill MP dra undan denna möjlighet med stora risker för motaktioner. Att kunna skydda sina barn är en avgörande drivkraft för föräldrar och det kan inte uteslutas olika subversiva aktioner, men rent av aktivt motstånd mot denna politik. Vad händer om ett helt bostadsområdes föräldrar vägrar? Om de inte får starta friskola och närhetsprincipen upphör? Kommer MP att skicka in polis? Hur går det om motståndet utgörs av medborgare på betydelsefulla befattningar i samhället? Tänk om elverkets chef bor där och han bestämmer sig egenmäktigt för att helt enkelt sabotera eldistributionen? Vad händer om det är bussbolagets chef och han obstruerar skolbussystemet? Vad händer om den skötsamma medelklassen sätter sig till fysiskt motvärn - eller bara polisanmäler kommunens skolchef för brott mot barnkonventionen?
Foliehatten hoppas verkligen att de tvingar de judiska friskolorna, att ta emot muslimer. Då kan vi få se på riktigt kaos!

1 kommentar:

  1. Det skulle ev. kunna fungera med sekularisering, men frågan är om målet någonsin har varit funktion? Målet verkar snarare vara kaos, konflikt och lönedumpning. Plockar nu bort din blogg f.ö. Tack för intrycken. Har du frågor om detta så välkommen med dem på min blogg!

    SvaraRadera