tisdag 11 maj 2021

Danmark skickar hem syrier!

Danmark för en migrationspolitik som är realistisk och skillnaden mot Sveriges är som en djup ravin utan botten. Den danska socialdemokratiska regeringen lyssnar på folket och tar till sig vad de tycker och Sveriges Löfvenregim framstår som ett enda stort skämt och deras migrationspolitik. Istället för att minska öppnar man nu upp med många undantag, så att allt fler får komma hit.

Danskarna vill nu att syrierna återvänder till sitt land för att vara med att bygga upp det efter all den förstörelse som skett där. Desertörerna från den syriska armén som gömt sig i Danmark, förtjänar att skickas hem och ställas inför den syriska rättsstatens domstolar. Straffen för desertering kan vara hårda, men var och en får stå sitt kast.

Resten av syrierna kan med hjälp av bistånd från den danska staten börja bygga upp Syrien igen, ett Danmark som stött terroristerna i Syrien(via Nato och USA), så det är inte mer än rätt att den danska regimen för över några miljarder till den syriska staten för att kompensera för dess brott mot mänskligheten.

Den danske
venstre( M eller L i Sverige) ministern Inger Stöjbergs har via brev meddelat följande i svensk översättning hämtat från Jyllandsposten:
”Nu är det dags att åka hem igen.
Jag var utrikesminister när du kom till Danmark. Jag vet därför exakt vad avtalet var mellan dig och oss danskar när du kom. Avtalet var att vi skyddade dig medan kriget rasade, men att du självklart skulle åka hem den dagen det blev möjligt för dig igen.

Nu är det dags för dig att börja resan hem. Hem för att återuppbygga Syrien. Det var avtalet - och du har en moralisk skyldighet att uppfylla det. Utan invändningar och utan frågor, men i tacksamhet till det danska folket.

När du kom till Danmark sa vi tydligt att vi förväntade oss att du skulle följa de danska reglerna och försörja dig själv medan du var här. Alltför få av er har levt upp till det. Annars har vi gjort allt vi kan för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Du har fått danska lektioner, fått vägledning och utbildning. Vi har ingått trepartsavtal och gjort nya arrangemang för dig. Med andra ord har vi hjälpt dig enligt alla konstregler.
Alla ni unga människor, vi gav goda möjligheter att starta en gratis utbildning, så det finns något att bygga på i Syrien. Vi gav den möjligheten, även om vissa av oss visste mycket väl att det sannolikt skulle bli ett skrik när vi kom dit vi är idag: att förhållandena nu är sådana att du kan åka hem igen.
Det var inte svårt att förutsäga att rektorer, debattörer, röda politiker, lokalsamhällen, klasskamrater, intressegrupper och dagstidningen Politiken skulle leda en kampanj för att till exempel få unga studenter att stanna i Danmark, även om behovet av vårt skydd har upphört.

När vi, trots att vi visste att protesterna skulle komma, fortfarande gav dig dessa möjligheter att studera, gjorde vi det för att ge dig de bästa förutsättningarna för att göra det bra i framtiden i ditt hemland. För det är just starka unga människor med utbildning och förståelse för demokrati som du, ett land som Syrien nu behöver. Och du glömmer inte allt du lärde dig på gymnasiet i Nyborg när du kommer hem till Damaskus. Inte ens om du inte har tid att få studenthatten på huvudet.
Jag kan lätt förstå att det på många sätt är bättre och bekvämare att vara här i Danmark än i Damaskus. Men Danmark är inte ditt hemland. Danmark gav dig tillfälligt skydd medan du behövde det, och därför måste du naturligtvis följa myndigheternas instruktioner att lämna Danmark när bedömningen är att det är möjligt. Vi har ett mycket robust, finkornigt och bra system när det gäller rättssäkerhet i Danmark, både när det beslutas om du får asyl i detta land och när det beslutas om uppehållstillståndet återkallas.

Cirka 140 000 syrier har redan frivilligt återvänt till Syrien från de omgivande områdena, och när de
kan det kan du naturligtvis också.

Danskarna är ett generöst folk, och vi har gärna lagt till mark och välfärdssamhälle när du behövde det. Men nu är behovet inte längre där. Och jag tror att du måste komma ihåg att så länge du vägrar att följa myndigheternas beslut att åka hem kommer du att ta platsen för någon annan som behöver det mer. Tyvärr finns det många flyktingar i världen. Och det är därför som vissa av dem också påverkas när du vägrar att vika i Danmark. Jag tror inte att du kan vara medveten om det.

Kära syriska flyktingar: Nu är det dags för dig som har fått ditt uppehållstillstånd återkallat, packa dina saker, resa hem och börja bygga om ditt eget hemland. Och på vägen är du mycket välkommen att skicka danskarna ett stort tack för all hjälp du fick medan du behövde den. Danskarna förtjänar det faktiskt.

vänliga hälsningar
Inger Støjberg

Vi väl se hur många av dessa "flyktingar" verkligen kommer återvända till Syrien och hur många av dem som flyttar till Sverige eller något annat (väst-)europeiskt land under ett nytt namn. Foliehatten skulle inte alls bli speciellt förvånad om alla syrier i Danmark kommer att erbjudas PUT i Sverige, den ända motprestationen är en röst på S. Kom ihåg var du läste det först.
Det kommer bli intressant att se hur relationerna Sverige och Danmark utvecklas. Historiskt brödrafolk går mot framtiden i helt olika riktningar.


Löfvenregimen har delat ut medborgarskap och PUT i sådana nivåer att vi inte kan ändra riktning på samma sätt som danskarna kan.

Dessutom har Danmark i hemlighet för EU förhandlat med tre u-länder för att bygga asylcenter. Under samma tid har Migrationsverket skrivit ut 2000 uppehållstillstånd i veckan.

Migrationsfrågan har blivit en helt ofattbart enorm industri där många tjänar sina levebröd och tom blir förmögna på skattebetalarnas bekostnad.
Egentligen tycker nog de allra flesta ungefär som Bert Karlsson men med skillnaden att dom inte vågar stå för det, samtidigt som att dom också tjänar pengar på det och av den anledningen inte heller vill att migrationen stoppas och att en återvandring sätts igång. Pengar är alltid huvudprioriteten för många människor.

De flesta sossar, centerpartister, kommunister och miljöpartister i Sverige hade nog satt något i halsen och avlidit om de hade läst detta brev. Helt otänktbart i Sverige.
Migranterna togs hit till Sverige för att driva upp hyrorna åt fastighetsägarna, att driva upp priser på hus och mark, mat och förnödenheter samt att driva ner priserna åt företagare för nyanställningar(driva ner löner) med bidrag från staten.

Dessa fördelar vill de rika inte bli av med. Tomma lägenheter kommer
att sänka hyrorna för att konkurrera med andra som också har tomma lägenheter. Brist på billig arbetskraft innebär att de måste höja lönerna för att fylla sina tomma platser.
I Danmark verkar man ligga närmare det sunda förnuftet än
de förrädiska godhetssignalernas budskap som Sverige uppvisar. Bara för ett par dagar sedan avslöjades det att svenska ambassader godhetssignalerar.

Venstre förlorade det senaste valet och nu styr sossarna. Det som däremot antagligen är orsaken till hennes utspel är enligt Foliehatten, att hon positionerar sig för att venstre kommer att spricka.
Søjberg blev utsatt för någon slags "riksrätt" för att hon som minister gav order om att skilja åt alla flyktingpar med minderåriga
(barn) fruar. Detta stred tydligen mot grundlagen på något vis.
Efter valet som
venstre förlorade gjordes en palatskupp och den gamle partiledaren Lars Løkke Rasmussen tvingades avgå. Den nya partiledaren Jakob Ellemann-Jensen, (son till förra utrikesministern Uffe Ellemann-Jensen) framstod först som kaxig och energisk, men har efter hand börjat tappa farten och kontrollen över partiet.
Inger Støjberg var också kandidat till att bli ny partiledare, men manövrerades ut av Jakob Ellemann-Jensen. När Støjberg inte fick tillräckligt stöd av sitt parti i den infekterade debatten om barnbrudarna så valde hon att hoppa av partiet. Vilket även en del andra höjdare har gjort.

Under tiden håller den gamle partiledaren, Lars Løkke Rasmussen, på med att bygga upp något som från början omnämndes som "tankesmedja" men som nu allt mer verkar på väg att bli ett nytt parti. Det är i ljuset av detta man bör se Inger Støjberg's brev till Irakierna.

Dansk politik är inte så statiskt som den svenska. Här kommer ofta nya partier in i Folketinget. Ett exempel är det sk. "Jordskredsvalget" 1973 när 3 helt nya partier
och 2 som inte suttit på länge kom in och mer än en tredjedel av platserna i Folketinget gick till dessa nya partier.
Inger Støjberg
och Lars Løkke Rasmussen planerar en storstilad återkomst i ett nytt parti vid nästa val är inte orealistiskt.

Bashar Hafez al-Assad är socialist och ateist. Grundorsaken till att han hatas/förtalades och att man ville få bort honom var att han inte ville dansa efter deras "pipa" och överlämna Syriens naturrikedomar till globalisterna.
De
israeliska bankirerna fick inte förvalta Syriens ekonomi/inkomster av bl.a olja. Dessa bankierer förvaltar sauidernas ekonomi och det är inga problem trots att Saudiarabien är rasistiska/sadister/vapenfixerade/slavhandlare och kvinnohatare. Dessutom så betalar de för tusentals moskéer bara i Europa och i Sverige. 7 klövern beviljar nya moskéer, utan att förstå vad det innebär.  Saudierna har saboterat hela skolväsendet i Pakistan med sina Koranskolor och fört Afghanistan till Medeltiden. I Syrien kan kvinnor gå med T-shirt.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar