lördag 1 maj 2021

EU vill/kommer att stämpla flera svenska energislag och näringar som inte hållbara!

Förra våren antog EU:s ministerråd en förordning "taxonomi." Med taxonomi ville EU få ett redskap som skall klassificera vilka investeringar som är miljömässigt hållbara och detta märkliga begrepp innebär, att det etableras en definition på EU-nivå av vad som räknas som en "hållbar" investering och att det skapas en standard som kommer att få stor inverkan företag och deras produkter. EU försöker på detta sätt styra placeringar i "hållbara" eller "gröna" fonder. Indikationer finns också ett EU på sikt även vill styra offentlig upphandling, bli styrande för certifiering, miljömärkning m.m

I vår dvs ganska snart ska EU-kommissionen fatta beslut om vad ska räknas som gröna investeringar, på EU-språk kallas det taxonomi. När beslutet är taget så får Sverige också besked om hur stort lobbyarbetet den förlamade svenska regeringen har lagt ner för att inte få vattenkraft, skogsnäring m.fl., undantagna från listan som inte hållbara.

Åter verkar det som om tjänstemannahelvetet på EU inte begriper att vattenkraft i de nordliga länderna är av central betydelse för att generera energi för hela vår befolkning. Alternativet vore att köpa in gas eller andra fossila energikällor utifrån.
Det är därför oerhört viktigt att
den feministiska regeringen är vakna och bevakar svenska intressen och inte som vindflöjeln Stefan Löfven ”bockar” och säger ja tack till vad EU föreslår. Det kan få allvarliga ekonomiska följder för Sverige.

Redan nu har EU förslaget att
skogsnäringen,
vattenkraften,
bioenergin ,
avfallsförbränningen,
gruvverksamhete
n,
stålindustrin,
kärnkraften,
biltillverkning för bilar som har mer än nollutsläpp
större delen av elnätet besked för någon dag sedan
som icke hållbara.

Fastighetssektorn kommer att drabbas med orimliga energikrav på befintliga byggnader.

Hållbara
Vindkraft
Solceller
Naturgasproduktion

EU håller sakta på att ta över allt mer i medlemsländerna och EU framstår allt mer som ett enda stort skämt och att det är de gröna som styr och ställer i EU.

Sverige har en regering som är ”väldigt” passiv i frågan om vilket som inte är hållbart eller inte hållbart. Löfven-regimen borde vara/handla betydligt mer handlingskraftigt eftersom taxonomin får väldigt stor betydelse när det gäller tillgången på riskkapital, riktlinjer för företags miljöcertifiering, regler för offentlig upphandling m.m. Det är därför av stor vikt för det svenska näringslivet och svenska jobb att utfallet av taxonomin inte missgynnar Sverige.

Redan idag kan vi se att både svensk vattenkraft och svenska biobränslen kraftigt skulle missgynnas om förslaget/taxonomin blir verklighet. Stora delar av svenskt skogsbruk riskerar också att betraktas som icke hållbart, liksom exempelvis vår kärnkraft, gruvindustri, stålproduktion och fordonsindustri. Det är helt uppenbart att detta förslag är ett allvarligt hot mot svenska företag, jobb och energiförsörjning.

Regeringen har
alldeles för länge ”slickat” Bryssel där b.. och låtit detta gå alldeles för långt, utan att sätta ned foten. Löfvenregimen är totalt handlingsförlamade och har inte insett hotet mot Sverige och de har överlåtit till tjänstemän sköta förhandlingarna för svensk räkning, när andra länder skickat ministrar. Nu riskerar detta att sluta mycket illa för Sverige på grund av regeringens misslyckande.

Bara en sådan sak att vindkraft och solceller anses vara hållbart visar att de ”gröna” tillsammans med lobbyister för vindkraft och sol styr i Bryssel.
Svenskarna
får nu skörda resultatet av att varken vattenkraft eller skogsbruk kanske kommer att klassas som inte hållbart. Att sedan vindkraft och solceller klassas som hållbart inser alla vilket enormt skämt EU är!

Gas- och oljeindustrins är hållbar för vinstprognoser. Som med mycket annat är principen "follow the money" applicerbar här. Med en stor utbyggnad av intermittent producerande sol- och vindkraft kommer det att finnas ett jättestort behov av reglerkraft som vi med kylan i Sverige kan konstatera. Regeringens energipolitik är en fullständig katastrof. Att se Anders Ygeman i SVT 30 minuter
var en clowns framträdande!

Reglerkraft är det framförallt kärnkraft
och vattenkraft. Slår man undan benen på kärnkraft och vattenkraften, så blir det klirr i kassan för de som kan sälja gas.
Åter verkar det som om tjänstemannahelvetet på EU inte begriper att vattenkraft i de nordliga länderna är av central betydelse för att generera energi för hela vår befolkning. Alternativet vore att köpa in gas eller andra
fossila energikällor utifrån.
Det finns massor med kapitalstarka lobbyister i Bryssel med George Soros i spetsen. De har visserligen inte tillräckligt med inflytande för att helt och hållet diktera den förda politiken, men genom påtryckningar eller rena mutor kan de föra in, omformulera, och/eller ta bort utvalda delar i lagda förslag och på så sätt få igenom ganska mycket av sin vilja. Att formulera en paragraf så att den direkt missgynnar konkurrenter är ett utmärkt exempel på detta.

EUs verksamhet är inget annat än en gammaldags planekonomi. Man sätter budget för hur mycket jordbruket och andra områden får kosta och hur mycket det skall subventioneras kontra produktionsmålet under innevarande räkenskapsår. 

Sedan betalar man ut mellanskillnaden. Det är precis likadant i angränsade EU-departement. Företag och privatpersoner som är anslutna till EU:s stöd ersättningssystem skickas in en räkning/anspråk till en EU-byråkrat som sitter på avgörandet ifall det blir ersättning eller ej och hur mycket (Det får man i efterskott inte förskott)

EU styrs av mäktiga oligarker förklädda som storföretagens lobbyister precis som förr i tiden. EU har nu gått från den ursprungliga idén om fred och ett förenat ekonomiskt Europa till en sakta utförslöpa i upplösande av nationellt självbestämmande genom att offentligt skämma ut nationer som inte dansar tango med eliten i Bryssel.
Varje politisk koloss av den kalibern har vandrat samma öde till mötes. Mer centralisering, mindre hänsynstagande för de enskilda nationers villkor - energifrågan för Sverige - och en större risk för vanstyre år efter år som i vissa avseenden kan anta maktfullkomligt auktoritära skepnader. Här finns fakta om Champagne som EU betalar till.

Sovjet föll på sitt auktoritära styre därför att de till slut inte kunde hålla utbrytarnationer och grupper i schack längre.
All power till nationer som Polen och Ungern som satt ner foten för den maktfullkomliga eliten i Bryssel. De har haft erfarenhet av sovjetstyret i modern tid. Foliehatten förstår mer än väl, om man röstar fram politiker som menar "Inte en gång till! "

MP (med sina bundsförvanter inom EU) fick för stort inflytande även där, precis som hemma. De drivs av sekterism och ideologi inte av kunskap eller logik. Men det måste man ändå ge dem att de har förvaltat sina vågmästarröster oerhört väl för sina syften och får närmast 100% utdelning om och om igen. Övriga politikers undfallenhet och okunnig medias MP-lojalitet har skapat detta ideologiska monster som kommer att förgöra välståndet i väst.

De gröna kommer hela tiden med nya förslag som ersättning för nedlagd kärnkraft.
Sveriges första vågkraftverk utanför Göteborg (Sotenäs) invigdes med buller och bång 2014. Subventionerad med över 80 miljoner med skattemedel.
Såldes för 1kr till bolaget Seabase 2019. Man vill inte kalla det för ”misslyckande" säger ansvariga, men det är just vad det är.

Elbilars batterier är enkelt att beskatta hårt i framtiden eftersom de  faktiskt är mycket miljöfarliga, tom ännu farligare än en miljö diesel! Vindkraftens vingar går inte att återanvända, utan måste grävas ner och EU anser vind är hållbart. Groteskt!

Varför beskattar inte EU detta? Svaret: Det är de gröna som styr i EU! 

 

 


2 kommentarer:

 1. Detta är naturligtvis en del av strävandena att dra ner Sverige på nivån,norra Afrika. Och det är därför regeringen inte gör någonting. Man har lovat FN att göra Sverige lika fattigt som dagens U-länder, så det blir rättvist här i världen.

  SvaraRadera
 2. Bara att se Brexit the movie för att förstå.

  Engelsmännen äter sin fisk som dom inte fiskar själva...

  Allt ska toppstyras med idiotregler i absurdum.

  https://youtu.be/44YTTyQKyJQ

  SvaraRadera