måndag 10 maj 2021

Foliehatten spekulerar del 21

Världen fungerar ungefär på det sätt som "konspirationsteoretiker" brukar hävda att den gör. Det finns ingen större självständighet bland företag, inte ens hos de större. Inte heller agerar företagen utifrån efterfrågan hos kunder/marknad när man göra dessa stora omställningar i riktning mot "woke", klimat, köttfrihet eller vad det nu må vara. Storföretagen blir helt enkelt beordrade från den absoluta toppen av den finanskaptalistiska maktpyramiden.

Ofta är man hänvisad till "nazistiska konspirationstidningar" för att lära sig mer om hur detta funkar, då systemmedia är helt ointresserade av att granska dessa icke-valda makthavare. Ibland finns det dock undantag till den regeln, och det är när framförallt ekonomitidningar känner behovet att skriva hjältereportage om maktpyramidens generaler.

Bloomberg är en av dessa tidningar som ibland känner sig hågade till att skriva sådana hyllningar, i detta fall om företaget BlackRock och dess VD Larry Fink.

"Nazistiska kon
spirationsteoretiker" brukar hävda att "BlackRock äger hela världen", vilket kanske är en överdrift. Men systemråttorna på Bloomberg inleder sin hyllningsartikel med:

BlackRock Inc., the world’s largest asset manager, plans to next year push companies for greater ethnic and gender diversity for their boards and workforces, and says it will vote against directors who fail to act.
The money manager, which oversees more than $7.8 trillion of assets, is asking U.S. companies to disclose the racial, ethnic and gender makeup of their employees -- data known as EEO-1 -- as well as measures they’re taking to advance diversity and inclusion, according to a stewardship report released Thursday.”

Woke är som en ganska specifik uppsättning av åsikter och frågor (antirasism, starka kvinnor utan familj, HPTQ+, transsexualism), med en viss estetik (kvinnor med färgat hår, män med lurvigt skägg och testosteronbrist) och ett visst tilltal ("inkludering", "värdegrund"). Det finns såklart inte i alla storföretag. Men alla storföretag har ett ekonomiskt incitament att driva på för mer av den egalitära individualism som woke är ett uttryck för. Ju mindre värde vi ger åt icke-kvantifierbara saker som gruppsammanhållning, nationell stolthet, känsla för det heliga, långsiktig kontinuitet och en del annat, desto mer lönsamt är det för storföretagen. Ju mer av vår kultur - som är kollektivistisk och hierarkisk - som ersätts med individualistisk konsumism, desto mer kommer vi att leva genom vårt förhållande till storföretag, i stället för genom förhållanden till varandra. Alla företag är inte med och aktivt driver på den här utvecklingen, men i ett politiskt system där storföretag är mäktigare än regeringar så kommer någonting i stil med woke att bli utfallet.

Woke-kapitalismens doktrin kan sammanfattas med att allas pengar har lika värde. "Allas lika värde" betyder i allt väsentligt samma sak som uttrycket "pengar luktar inte". Det innebär att skillnader mellan människors identiteter saknar legitimitet och inte bör existera. Att göra skillnad mellan grupper av människor är ekonomiskt oförsvarbart och därför omoraliskt.

Lägg därtill medias och storföretagens drev mot privat ägande (något som inte gäller stor/rovkapitalisterna som utmålas som Messiastyper), exempelvis att ha en bil och särskilt då en som drivs med kolväten utvunna ur jorden.
Drevet gäller att få med populasen på bedrägeriet att allt man använder ska hyras från oligarkiska storföretag för miljöns skull och
detta gäller inte bara elbilar utan allt som vi använder i vår vardag, även kläderna och de personligt anpassade glasögonen som barnen eller Svenne bär skall hyras.

En diktaturstat där socialister och ”rovkapital
et” i konjunktion bokstavligt äger medborgarna fullt ut ned till minsta detalj.
Genomdrivandet av agendan underlättas av en alltmer fördummad allmänhet som ständigt utsätts för medias hamrande om förnybart och miljö, som utan att vare sig tänka eller förstå hänger på propagandan, och ger sitt medgivande till att allt ska förpassas till soptippen i ett allt högre tempo för att vara "miljövänligt".
Självfallet så kommer hyresföretagen/producenterna/politikerna att styra kassationen av allt från fordon till glasögon och elektriska hyrtandborstar till allt kortare tid, kanske endast några månader "för miljöns skull" medan sopberget med fullkomligt oanvändbart och miljöfarligt avfall ökar som ett resultat av denna agenda.

Medias ansvar som samhällets samvete och informatör har perverterats och förvridits till att vara endast en representant för den repressiva staten och dess medhjälpare de oligarkiska storföretagen under slagord som mångkultur och jämlikhet medan slutmålet är att göra alla oavsett ursprung eller kulör till lydiga slavar under kapital och diktatursocialister.
Ett utopiskt samhälle där de atomiserade, helt nakna och rättslösa medborgarna hyr sitt liv av oligarkiska storföretag i vänsterdiktaturen. Visst hade George Orwell rätt!

 

1 kommentar:

 1. Bildning och öppna förbehållslösa samtal är grundförutsättningar för en fungerande demokrati.
  Alltså satsar de totalitära antidemokratiska krafterna på att förstöra utbildningssystemet och införa censur samt filtrera samhällsdebatten genom värdegrundsfiltret.
  Det är svårt för att inte säga omöjligt att se något för folket positivt komma ut ur vårt korrupta etablissemangs styre.
  The Great Reset är troligen den lösning på Sveriges folks problem som kommer, men inte på det sätt globalister och etablissemanget tror och hoppas på.
  Det blir grymt, hårt och blodigt, en återgång till en levnadsstandard vi hade kring 1850, men också en utstjälpning av stora delar av vänstern, feminazi, rov och statskapitalism, totalitära strömningar och defaitism.
  Eller också delas Sveriges folk i landsflyktiga utan hemland och slavar med främmande herrar.

  SvaraRadera