onsdag 12 maj 2021

Den svenska skolan - en stor katastrof!

Vänstern är helt övertygade om att att medelklassens föräldrar klarar av att kompensera för den sämre och mindre undervisning som medelklassbarnen ges, varför det inte uppstår någon brist i samhället på välutbildade personer? Föräldrarna i medelklassen klarar av att kompensera för att lärarna tvingas ignorera "penngrepp, koncentration och läsande" hos medelklassbarnen.

Forskare har genomfört flera studier på experimentet. Det gick åt skogen.
Den mångkulturella Vivallaskolan
(Örebro) där över 100 språk talades stängdes och eleverna bussades till välfungerande svenska skolor istället.

SVTNyheter: ”Enligt studien går det än så länge inte att se att omorganiseringen av skolan haft någon positiv effekt på måluppfyllelsen. Istället uppvisades sämre skolresultat. I genomsnitt nådde 42 procent av Vivallaeleverna målet om grundläggande behörighet till gymnasiet efter årskurs nio när de börjat på anvisningsskolorna. För tidigare avgångsklasser på Vivallaskolan var medeltalet 50 procent mellan år 2001 och 2018. 

Politikerna har tagit på sig ansvaret och de anser att det är det vita Sveriges fel,
att de mångkulturella barnen inte lyckades i experimentet.

Citat ur rapporten: ”Elever och personal beskriver hur positioneringar och grupperingar uppstår utifrån olika maktordningar och grupptillhörigheter, vilket
stundtals upplevs leda till att det skapas olika världar i en och samma
skola.
Därtill behöver personal ha förutsättningar och kompetens att kunna identifiera, upptäcka och hantera olika uttryck för kränkningar och missgynnande, i synnerhet kopplat till elevers etnicitet, hudfärg, nationalitet, religiösa tillhörighet etcetera. Det handlar både om subtila uttryck som negativa förväntningar, utestängning och misstänkliggöranden som mer explicita former av verbala kränkningar, hot och våld inom och mellan olika elevgrupper.”


KD kommunalrådet Marlene Jörhag: ”Framför allt så borde vi stärkt upp mycket mer när man tog emot de här eleverna.”
Mer resurser, mer pengar att vattna de små plantorna så ska den mångkulturella lyckan snart vara här med förbättrade skolresultat och rent fantastiska PISA-mätningar.

Expressens Sanna Rayman fick fram något intressant i en ledare för några år sedan när hon kritiserade allas vår Fridolin:Men lika självklart är att dessa barn kommer att ta resurser i anspråk och att deras svårigheter kommer att vara större än de relativt sett privilegierade medelklassbarnens, varför de senares problem med penngrepp, koncentration och läsande snart kommer att halka ner från plats 7 till plats 27 på lärarens priolista. "

Detta är en av mångkulturens problem. Man tar resurser från dem med stora hjälpbehov för att ge till migranter. Vilket är precis vad integration innebär i praktiken. Först fördelar man om (relativt) mindre resurser från svenska barn (där de gör skillnad) till slukhålet (där inverkan blir mindre). Sedan konstaterar man att det inte finns skillnader i utfall.

Men om skillnaden i utfall vid laissez-faire inte är så stor, är skillnaden i vilka insatser som krävs för att ändra utfallet högst betydande. Det är i alla fall min amatörpedagogiska tolkning.
Janne Josefsson sa nyligen i en debatt att man har i över 30 år gjort fel vilket gör att man idag inte vet vad som är rätt. Så är det inte. Man har hela tiden vetat vet vad som är rätt, det gör man idag också, troligtvis än mer, men man får inte göra det. Alltså: ju mer man vet vad som är rätt, ju mer ökar motståndet mot det.

Förklaringen kan också vara olika betygspreferenser. Rena glädjebetyg i den nu stängda skolan kan faktiskt inneburit att kunskapsnivån ökat men att betygen sjunkit. Precis tvärt emot dagens mediala "sanning" att betygsinflation endast sker i privata skolor.

SVT Nyheter: Gymnasiechefen: ”Vi måste göra om och göra bättre
Gymnasiechefen Åsa Ridne känner igen bilden: ”
Alla som har gått en vårdutbildning på gymnasienivå är inte anställningsbara. Det är svårt att säga en procent eller så, men det spelar ingen roll: Har man papper på att man har läst en viss utbildning så ska man kunna jobba med alla arbetsuppgifter inom yrket.”
“Alla är inte anställningsbara” – larm från personal och chefer inom äldreomsorgen.”
Äldreomsorgen skriker efter personal, men trots det kan inte alla som har gått en vårdutbildning anställas.
Orsaken: De kan inte prata och skriva tillräckligt bra svenska.

Foliehatten hoppas alla förstår att det handlar om personer som fått godkända betyg från gymnasiet men trots detta inte klarar av i princip någonting. Det ger ju en fingervisning om hur låga krav som ställs och hur det då ser ut för de som inte ens får godkända betyg vågar man inte ens tänka på.

Den ljusnande framtid är vår... Härvid stundar tider efter utbildning där chauffören inte kan köra, svetsaren inte kan svetsa (Löfven slutförde inte ens sin utbildning), "Svensklären" inte kan svenska och sjuksköterskan inte har en susning om sjukvård.
Ett samhälle som steg för steg demonterar sig självt med sänkta krav och glädjebetyg till de som varken vill eller kan. Detta medan media lägger skulden på de få som presterar med både kunskap och erfarenhet.
När detta förfall slutligen når samhällsviktiga funktioner så lär genomslaget bli katastrofalt, tänk er el och bränsleförsörjning, samt även andra system som är livsviktiga för samhället. Ett gott exempel är totalidioten Tovatt från MP som ska lägga ned hela den Svenska elförsörjningen och ersätta med "solskensdagar."

Foliehatten träffade ett par lektorer från Litt.vet i Lund på en av sina semesterresor i Montenegro. Vi hade setts ett antal gånger tidigare. Över en drink berättade de att standarden på de blivande lärarna i skolan var mer eller mindre en katastrof. De hade stora problem med grammatiken i både svenska och engelska. Ändå var de tvingade att släppa igenom de flesta på order från högre ort!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar