söndag 2 maj 2021

Vem kunde drömma attallas vår älva Ylva i EU ställer sig bakom EUs krav på återvandring!

 Vem kunde tro, att vår egen Ylva som en älva, skulle komma att ledsaga våra steg, ja till och med skänka våra plågade själar repatrieringsmannens stigfinnande ljus.

EU- Kommissionen vill att fler migranter utan uppehållstillstånd lämnar medlemsländerna frivilligt än vad som sker i dag. För att bistå medlemsländerna har man tagit fram en ny strategi för avvisningar.
En viktig del i EU-kommissionens förslag om en ny europeisk asyl- och migrationspolitik som presenterades i höstas är att se till att fler migranter som inte har rätt att vistas i medlemsländerna avvisas till transit- eller ursprungsland.
För närvarande lyckas medlemsländerna bara avvisa en av tre personer som fått avslag på sin asylansökan. Under 2020 skedde knappt en femtedel av dessa frivilligt, enligt kommissionen. Resten blir kvar i EU. På tisdagen lade kommissionen fram en strategi om vad man kallar frivilligt återvändande och återanpassning.

Ylva Johansson: "Frivilligt återvändande är alltid det bästa alternativet: det sätter individen i centrum, är effektivare och mindre kostsamt."

Kommissionen vill även stärka samarbetet med ursprungs- och transitländer så att de i större utsträckning än i dag går med på att ta emot avvisade personer.
Man tillsätter även en ny återvändandesamordnare
som bland annat ska ge tekniskt stöd till medlemsländerna för att knyta samman olika delar av återvändandepolitiken.

Den kvinnliga centerpartistiska bosättaren från Irak som lyckats manövrera/sparkades fram till position av tolkningsföreträdare för svenska intressen i EU-sammanhang är mycket missnöjd.

Europortalen: ”Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani anser att de granskningar som görs av Frontex agerande först måste avslutas innan kommissionen ger myndigheten ett nytt uppdrag.”

Abir Al-Sahlani: ”Det känns som att vi blev tagna på sängen av kommissionen. Jag måste helt ärligt ifrågasätta rimligheten i att i just detta skede ge Frontex i uppgift att ansvara för att skicka tillbaka migranter utan skyddsskäl samtidigt som myndigheten genomgår en storskalig intern granskning efter anklagelser om att ha brutit mot internationell rätt genom att ha deltagit i så kallade push-backs.”

Det är klart att Abir vill värna fri dragningsrätt på suveräna staters tillgångar för andra invandrare, något annat vore inte att vänta, de söker makten av en enda anledning och den anledningen är nog inte att värna ett europeiskt Europa. Den enda slutsats man kan dra av detta är att Abir Al-Sahlani snarast bör skickas hem igen.

För er som är intresserade kan läsa bifogad länk om denna sannslösa Abir. Hon fick som belöning av Rödskrikan en plats i EU.

Att migranter utan uppehållstillstånd återvänder är bara en aspekt av en aspekt av kretsloppsmigrationen. Den fulla befrielseteologin inkluderar alla släktled av utanförskap och identitär längtan - och begränsas inte nödvändigtvis till ursprungsländerna.

Det handlar om etablerandet av
metadiasporor, alltså nya infrastrukturer, alternativ och vanor för pågående migration som finansieras med relativa kostnadsfördelar och animeras av svenskt egenintresse. Pengar finns i oändlig mängd så länge som det är billigare att en individ, familj, klan eller diaspora lämnar Sverige - vilket det nästan alltid är. Det som fattas är den uthålliga politiken att i varje beslut styra åt rätt håll, utan att bekymra sig om att något enskilt räcker eller är ett slutmål i sig.

Denna politiska intention ska vara nationens väl. Svensk strävan. Resten är fråga om pragmatik, tillfälle och tid. Migrationen ska ses som en levande process att styra på samma sätt man kan styra ett vattendrag. Gürs gigantiska bidragsproletariat är inget naturligt, utan en damm konstruerad av sociala förmåner som kräver aktivt underhåll. Krass ekonomism å ena sidan och kärlek till det egna folket, å den andra.

Ylva Johansson: Vi vill hjälpa migranterna att ta tillvara möjligheterna i sina hemländer.” Vilket parti nappar på detta uttalande? SD har fört fram detta flera gånger, men vilka andra partier nappar?
Det bör de göra. Det lyckliga är att det finns nivåer på nivåer av retorik för S, MP och andra att slå tillbaka med.
De kanske säger - Vad var meningen med hemspråksundervisningen i alla dessa år, om inte just detta? Vi har alltid haft återvandring och det ni rasister som inte förstår  hur viktigt det är för invandrarna att få en tillflykt från sådana som er. Det är ni som tror att Afrika är fullt av hopplösa låg-IQ-människor, inte vi.


Det vi vill se är en spegelvänd process som den som gör att "konservativa" anklagar "progressiva" för att "vara de verkliga rasisterna". Att något som antirasism/återvandring etableras som paradigmatisk sanning, som sedan varje politisk deltagare tävlar om att omhulda mest efter sina respektive ideologiska premisser. 

Bistånd behöver inte vara knutet till nationer, utan kan knytas till individer. Migration måste inte vara en europeisk-afrikansk eller europeisk-asiatisk binär, utan kan handla om att afrikaner får pengar att spendera i villigt tredje land i Afrika eller Mellanöstern eller asiater i Mellanöstern eller Afrika. Redan finns diasporor på plats i tredje land utan koppling till Europa, vilket inte hindrar att europeiska diasporor har lägre tröskel till integration.
Nyspråk för: "Tar inte ursprungsländerna emot dem kan de glömma allt vad bistånd heter."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar