fredag 14 maj 2021

Lärare sparkad pga att vägra säga "hen" till elev!

Världen idag skriver i en artikel: "En lärare på Solvikskolan i Järna blev nyligen uppsagd på grund av att hon vägrade kalla en av eleverna för ”hen”. Skolans styrelse hänvisar till diskrimineringslagen och att lärare inte får använda oönskade pronomen i relation till sina elever."

Det var föräldrar till en elev som hade krävt att läraren skulle kalla eleven för "hen".

Världen idag: ”Det var en förälder som drev på ganska hårt. Jag förklarade för styrelsen att jag kunde kompromissa och säga barnets namn i stället för ett pronomen, men eftersom föräldern inte gick med på det så gick inte heller styrelsen med på det, förklarar läraren som vill vara anonym.”
Kan förklaring vara att Solviksskolan är en Waldorfskola där både föräldrar och lärare till stor del är riktigt snurriga. Det gick en dokumentär på SVT om den skolan häromkvällen. Lärarna brydde sig inte om att lära eleverna läsa, skriva eller räkna, för det kunde de lära sig själva. Istället skulle man sjunga och leka.


Skolchefen Peter Friemann vill inte kommentera det enskilda fallet, på grund av sekretess, men i ett mejl till Världen idag redogör han allmänt för skolans arbetssätt:

Friemann menar att ett sådant förhållningssätt är diskriminerande: ”I ett fall där en lärare vägrar att använda det pronomen som eleven själv föredrar är det inte ett alternativ att i stället enbart använda sig av elevens namn, då detta också skulle utgöra en form av särbehandling jämfört med hur andra elever behandlas av läraren. Särskilt om eleven är medveten om att läraren gör det för att ”slippa” använda det pronomen som eleven önskar."

Detta är en intressant fråga! Har läraren rätten att vägra säga ”hen” till eleven? Foliehatten anser att det borde räcka med att säga namnet eller "du!"
När är Foliehatten riktig elak och påstår att dessa föräldrar borde fråntas barnet som de uppenbarligen inte ens vet könet på. De är direkt olämpliga. Får snart bli slut på det här jävla tramset!

En pedagog från Solvikskolan skriver följande: ” Kommunikation innebär att vi vuxna inte tänker om barn som besvärliga eller bråkiga. Vi bearbetar de svårigheter, vi bär med oss ur våra egna liv, som annars lägger sig som hinder mellan oss och barnen. När vi löser de problem vi får genom att barn helt enkelt är som de är, kan vi komma dit att vi slutar vilja ändra på dem. Då känner sig barnen verkligen förstådda av oss. Arbetet med oss själva och den förtroendefulla kontakten vi därigenom får med dem skapar den trygghet som gör det möjligt för barn att växa och förändra sig i sin egen takt och mognad.”

Bilden av Solvikskolan som visades upp i SVT får Foliehatten att bli riktigt ledsen och rädd för vad framtiden har att utvisa. När en lärare blir sparkad på grund av att inte säga ”hen” tycker han att samhället och skolan som institution tappar mark. När Foliehatten gick i skolan var lärare en auktoritär person man såg upp till. Märkliga föräldrar och skolledning som inte tar sin anställde lärare i försvar och ber barnet anpassa sig efter skolan direktiv eller byta skola.

Sunt förnuft är visserligen sedan länge ett urholkat begrepp men här saknas det helt och hållet.
Foliehatten tror att de som fattade beslutet att ta elevens parti, om styrelsen sov särskilt bra den natten eller näst kommande nätter.

Moral, sunt förnuft och allt vad det innebär i vårt osolidariska samhälle har försvunnit och istället har socialdemokratin
s värderingar tagit över!

Det är märkligt att samhället ska anpassa sig efter en liten minoritet galningar istället för att den lilla minoriteten galningar får anpassa sig till samhället.
En del argumenterar för att det är väl inte så svårt att bara använda orden som dessa människor vill, hen, zen, henne till en man och honom till en kvinna osv.
Om vi istället vänder på det. Är det verkligen så farligt att behöva bli omnämnd som henne om du är en tjej eller som honom om du är en kille?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar