måndag 3 maj 2021

En av de värsta vänsterstifelserna har gått i konkurs!

År 2019 delade Allmänna arvsfonden, som förvaltar arvet efter döda svenskar utan arvingar, ut 1,7 miljoner i bidrag till stiftelsen Teskedsorden.

Pengarna gick bland annat till antivita projekt såsom "En podd om vithet och maktstrukturer" och "Rasismen räknas."
Trots
stora bidrag från skattebetalarna gick det inget vidare för Teskedsorden, som grundades 2006 under parollen "En röst för mångkultur." Nu har vänster­stiftelsen försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. I en konkursansökan i förra veckan meddelade Teskedsorden att pengarna är slut. Konkursen beslutades samma dag av tingsrätten. Till konkursförvaltare utsågs Erik Hellström från Ackordscentralen.

Foliehatten går igenom lite vad denna vänsterstiftelse hittade på under de 15 år som de existerade.

Teskedsorden(TO) gjorde en checklista så man kunde kontrollera att man inte dejtade en rasist. Detta ”käcka” budskap skrev TO! Var rasistkollen ett skämt? Nej, det är inget skämt. Så här galet är Sverige. Dessutom finansieras galenskaperna med skattemedel.

"Vid flera tillfällen tror du att du har klickat med en person men så visar det sig att hens värderingar inte alls stämmer överens med dina. Ibland är de rätt skeva och till och med rasistiska! Hur ska en göra för att närma sig dessa känsliga frågor på en dejt? Hur tar du reda på om din dejt har schyssta värderingar?"

På sin hemsida skrev TO: ”Teskedsorden arbetar för ett samhälle fritt från begränsande normer där alla har lika värde och där mångfald är en styrka.”

De bedrev ett långsiktigt arbete med fokus på att starta samtal, lyfta fram mångfald och stärka individer i deras civilkurage. Målet med deras arbete var en ökad medvetenhet om rasism, diskriminering, demokrati och rättigheter för att aktivt agera för mångfald.

Teskedsorden startades av sossarnas tidning VI, 2006. VI är sedan länge allmänt multikultiliberal. Givetvis samarbetade TO också med åsiktsregistreringsstiftelsen Expo. I sitt projekt blandar man samman "rasistiska våldsideologier" med det mer diffusa "intoleranta idéer och världsuppfattningar."

Från början riktade sig TO till gymnasister för att uppnå "ökad tolerans och respekt människor emellan." Det är naturligtvis också väldigt viktigt "att stimulera till diskussion om tolerans och fanatism längre ner i åldrarna" så började TO även påverka högstadieelever och till sist även lågstadieelever. Sedan många år tillbaka i tiden kan vi noterade att TO tubbade barn och ungdomar till att bli angiverispioner på bästa Stasimanér. Barn uppmanades att tillkalla polis i fall någon person lät undslippa sig något olämpligt angående mångkulturella spörsmål. Det barn som inte genast anmälde sådant var, kort och gott, "medrasist!"

Omni skrev: ”Undersökning: Så många svenskar är medrasister. Två av fem svenskar uppger att de under det senaste halvåret hamnat i en eller flera situationer där någon uttryckt rasistiska åsikter. Av dessa uppger hälften, 52 procent, att de inte sagt ifrån. Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Teskedsorden, en svensk stiftelse grundad av Tidningen Vi. Stiftelsens motto är ”tillsammans för mångfald och tolerans” och i den senaste kampanjen väljer Teskedsorden att rikta ljuset mot medrasism. Med ordet ”Medrasist” menas en person som är medveten om rasismen som sker i vardagen, men som inte säger ifrån.”

Det här med finansieringen av sådana här stiftelser är alltid intressant. Hur mycket får man in på "försäljning av en liten tesked i silver"? Under åren har TO erhållit miljonbelopp i bidrag av Arvsfonden,
Ungdomsstyrelsen/ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och regeringen meddelade stolt, att de bidrog med en miljon till toleransprojektet.

Regeringen motiverade sitt bidrag med: ”används i undervisning i skolan för att motverka främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Kärnan är att genom samtal möta ungdomar som bär på intoleranta idéer och världsuppfattningar. Den huvudsakliga målgruppen för Toleransprojektet är elever i åldern 14-16 år. Projektet genomförs i samarbete med Expo.”

Numera kanske det räcker att 14-16-åringarna uttrycker avvikande åsikter om de grundlagsförändringar som genomdrevs 2010? Tveksamt om något land i EU, är lika fanatiska och grundliga i sin tankekontroll av 14-16-åringar. De flesta länder i EU, har sannolikt inte heller en lika lydig media som regeringen i Sverige.

Har TO uttyckt någonstans vad som ingår i "intolerans"? Får man vara intolerant mot våldtäktsmän och seriemördare, utan att vara en hemsk person? Eller är det, som Foliehatten misstänker, TO själva som bestämmer vad det är okej att vara tolerant respektive intolerant mot?

Alla människor är lika mycket värda var ett återkommande mantra hos TO, men de konkreta slutsatserna av denna utgångspunkt är inte direkt explicita. Antagligen får man vara intolerant mot de intoleranta? Vad den obligatoriska resan till Polen handlar om, är inte så svårt att gissa sig till. Självklart ska ungdomen få lära sig om "Förintelsen." Det hela är ganska pk-logiskt: Hur ska Emma 13 år kunna öva på att inte bli förbannad på araberna som tafsar på henne och ropar svennehora? Jo, man ska berätta för henne om "Förintelsen." Det komiska är förstås hur omedvetna de verkar vara om det uppenbara faktum att det är klassisk propaganda och (försök) till indoktrinering som de ägnar sig åt.

TO var ett utmärkt exempel på den skattefinansierade, massiva indoktrinering som pågår i Sverige av sossarna, utan någon offentlig diskussion om denna hjärntvätt i Nordens Nordkorea eller DDR.

Det är av ett principiellt intresse, att läromedel ska vara strikt politiskt och religiöst neutrala och ska inte kunna ges ut av en aktör om inte innehållet har granskats av en nämnd där det finns flera parter. Läromedel skall framställas av läromedel undervisningssektorn och erfarna lärare ska anlitas som författare,
privata aktörer ska inte kunna erbjuda skolorna material gratis eller till mycket lågt pris, eftersom det skulle gynna aktörer med stora ekonomiska resurser eller tillåtas att på eget initiativ ta fram läroböcker/material och skicka dem direkt till skolorna.

Undervisningen ska följa en i förväg bestämd läroplan. Lärare ska inte kunna frångå läroplanen eller avsätta undervisningstid till material som en privat aktör oplanerat har tillställt skolorna. Särskilt inte om materialet kan uppfattas som ett led i en kampanj. Barn ska inte indoktrineras.

Pernilla Stalfelt har skrivit boken ”Vem är du?” En bok om tolerans. TO skickade boken som individuell gåva till landets samtliga tredjeklassare i början på höstterminen 2012, cirka 100.000. I ett följebrev uppmanades eleverna att fundera över och diskutera tolerans, medkänsla och samexistens. Hösten 2013 beställde lärare samtliga 80 000 ex av boken under loppet av två veckor! Framför allt handlar boken om hur vi kan vända rädslan för det annorlunda till något positivt och spännande. Att bjuda in i stället för att stänga. Boken tog snabbt slut!  I 2014s upplaga, var boken trespråkig – svenska, engelska och arabiska.

En av TOs viktigaste uppgifter var att varje år dela ut stipendier till människor eller grupper som gjort en insats för ett tolerantare samhälle. Syftet var att uppmuntra och belöna dem som i ord och handling bidrar till en respektfull dialog mellan människor och river murar av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion och politik. Ett stipendium består av ett diplom och en check på 50 000 kronor.

2017 Soran Ismail ”…för att han i alla sina roller – som komiker, radiopratare, samhällsdebattör, skribent och medmänniska – med tolerans och humor sätter fingret på fördomar och okunskap. Och för att han alltid väljer dialog före konfrontation.”

Teskedsorden var ofta ute och missionerar vänsterns värdegrund i skolorna, så de anpassade sin retorik efter de tilltänkta offren för hjärntvätten.
”Sverigedemokraterna vann inte valet, men de gjorde sitt bästa resultat hittills. Det gick så bra att det ett tag såg ut som att de traditionellt blå och röda blocken riskerades att färgas bruna. Idag har vi fått en mittenregering som kommer att hålla Sverigedemokraterna borta från makten, men det är värt att notera att det svenska förhållningssättet mot partier likt Sverigedemokraterna är unikt bland våra nordiska och europeiska grannländer."
Teskedsorden jobba
de med att föreläsa om demokratins plats i samhället. De besökte en skola där över 50 % av eleverna hade röstat på SD i skolvalet.

”Generalsekreteraren” skrev att SD i princip borde förbjudas för att de inte delar rätt värdegrund.”
TO
uppfyllde verkligen kriterierna för att definieras som en fanatisk organisation och borde förbjudas att erhålla statliga bidrag och nu gick i konkurs.

Camilla Rehn, utbildningsansvarig vid Teskedsorden, var ute och föreläste för niorna på en skola i Skåne. Hon twittrade om, att känner sig "dränerad" på grund av alla "rasistiska kommentarer" hon mötte. Ska vi gissa att ungarna förespråkade tiggeriförbud och ansåg att man ska betala för sig på tunnelbanan? En del kanske t.o.m. - hemska tanke - uttryckte sympatier för SD?
Läraren som hörde av sig bad om att få hjälp – hur kan vi som är lärare och pedagoger bli bättre på att bemöta rasism, fördomar och främlingsfientlighet i klassrummet? Tillsammans med lärarna på skolan höll Teskedsorden en workshop om skolans värdegrund och arbetade tillsammans med övningar på hur rasism på ett bra sätt kan bemötas.

Blanche Jarn på Timbros Smedjan skriver om Teskedsordens "Rassekollen." När alla som inte håller med är rasister.

Stiftelsen Teskedsorden verkar antyda att den som inte instämmer i dess ibland rätt radikala identitetspolitiska ståndpunkter är rasist. Det är en märklig ståndpunkt för den som säger sig verka för ett tolerant och öppet samhälle.”

Hon tar även upp frågan om Teskedsordens finansiering, men även Frans Sporsén, som också grävt i det ekonomiska, konstaterar att Teskedsorden är till hälften statligt finansierad. 

Teskedsordens arbete grundar sig i tron på att det är i de små samtalen och det långsiktiga arbetet som [ett] mer tolerant, jämställt och öppet samhälle formas”, står det i stiftelsens senaste årsredovisning. Där kan man även läsa att Teskedsordens opinionsbildning till största delen finansieras av olika former av bidrag. Bland annat är de mottagare av en strid ström skattepengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som sedan 2011 bidragit med mer än fem miljoner kronor, och Arvsfonden, som senast förra året gav Teskedsorden 1,3 miljoner kronor för att utveckla en app mot rasism. Appen är tänkt att ”ge lärare, elever och allmänheten ett verktyg för att arbeta med frågor och starta samtal om normer, rättigheter och privilegier”, och redan 2016 fick den nästan 1,8 miljoner kronor av Arvsfonden. Samma projekt tilldelades samma år 1,4 miljoner kronor av MUCF. ”

och hon fortsätter:
”Helt obegripligt är det inte att organisationer som MUCF och Arvsfonden är ivriga att skänka pengar till Teskedsorden. Dess hemsida är strösslad med positiva värdeord – mångfald, ett öppet Sverige, demokrati, alla människors lika värde. Och om nu rasism kan åtgärdas med en app, vem vill inte ha en sådan app?"

Problemet i sammanhanget är att Teskedsorden inte riktigt verkar förstå vad rasism är. Genom att kalla sin dejtmanual ”Rassekollen” antyder nämligen organisationen att den som svarar ”fel” på frågorna – det vill säga, inte håller med om de påståenden Teskedsorden hjälpligt försökt kamouflera till frågor – är rasist.”

Om satirtidningen Svenska MAD fortfarande hade existerat så hade Teskedsordens frågeformulär varit värda en helsida. Ja, det var verklig MAD-klass på frågorna. Dessa frågor skulle kunna vara formulerade av en organisation som genom att kraftigt överdriva ämnar skoja med sig själva i samband med exempelvis en julfest eller Alla Hjärtans Dag. Om Foliehatten ska försöka vara snäll, så gissar han i så fall att Teskedsorderns avsikt med frågeformuläret var att roa sina eventuella anhängare.

Styrelsen hade också tyngd! Lars Leijonborg, Lill Lindfors, Timbuktu, Lisa Bjurwald osv. osv. Hur i hela friden kan Lars Leijonborg i styrelsen acceptera att Teskedsorden samarbetar med en stalinist?

Den senaste veckan har vi noterat att, Teskedorden avvecklas, Lomfors avgår från Förintelsemuseet, Schibsteds byter den ansvarige för den svenska marknaden och Bonniers försöker ge sken av att deras ledarsidor har olika inriktning etc. Allt detta har skett inom en vecka. Kanske är det något som händer? 

1 kommentar:

  1. Lars Leijonborg ?! Man upphör aldrig att förvåna sig över liberalers omdömeslöshet.

    SvaraRadera