tisdag 4 maj 2021

Foliehatten spekulerar del 19

De stora dragen som sker i världen kan sammanfattas med Covid-19 och den tilltagande konflikten  mellan Kina-Ryssland-USA. Det finns en oro i världen och många ledare är rädda. De har diskuterat alla problem i tid och otid men klart är, att det inte finns så mycket den liberala eliten kan göra.

I USA vill
demokraterna bygga ut infrastrukturen men varken pengar eller politisk vilja finns. I Sverige är SD är nästan helt normaliserade. Arbetslösheten är på närmare 10%.

Masskriminalitet, mental ohälsa, låga födelsetal, en värdelös skola, underanställningar osv.
Vi har en regeringen som är totalt oförmögen att göra något åt problemen, istället förskingrar de statens pengar på ogenomförbara klimatprojekt utan någon som helst konsekvensanalys eller om det är genomförbart som kostar åtskilliga hundratals miljarder. De kunde lika gärna spola ut pengarna i toaletten.

Klockan slog 12 för många år sedan. Vad vi antagligen ser är att människor ger upp. Visst, sitter du på en soft affärsjuridisk firma och drar in 1M om året eller jobbar på Google kanske livet leker men västvärlden är större än den rikaste 25%.
Den sedan länge inslagna färdriktning med utveckling är den önskade efterfrågade, ovilja ska här inte förväxlas med oförmåga. Globohomo önskades efterfrågades - globohomo är vad som levererats.

Gojer som ifrågasätter och önskar lösa problemen klassificeras inte enbart som oanständiga och sjuka (fobier) de är också rasister och nazister.

Det ser ut som att kineserna har tagit hämnd på The Jewish Council for Public Affairs på grund av att de anklagade Kina för "folkmord" samt att de har varit allmänt aggressiva mot kinesiska företag så som Tiktok under 2-3 års tid.

Tiktokhar lanserat en ny "min" som kombineras med ett stycke från en judisk sång från musikalen "the Fiddler" (som bygger på boken). Nu försöker ett par judiska aktivister slå tillbaka men det har fått motsatt effekt och
nu har kineser på Youtube börjat driva med detta.

En kinesiska ambassad verkar också ge en känga till den amerikansk-judiska gruppen på grund av den senaste tidens anti-kinesisk aktivism från amerikansk-judiska organisationer. De publicerar någon bild på ett skelett med en israelisk flagga som knackar dörr. och den kinesiska ambassaden vägrar att be om ursäkt. Nu har också svarta NAACP hamnat i storkonflikt med ADL och Oregon Board of Rabbis. Från Forward;

Davis invited the NAACP to investigate whether he was subject to racist treatment after he was accused both of antisemitism as well as sexual assault. Last week, the faculty of Linfield’s College of Arts and Sciences overwhelmingly called for his resignation. The Anti-Defamation League and Oregon Board of Rabbis also asked him to resign.

The NAACP report, published Friday and sent to the Jewish Telegraphic Agency, says Davis was treated unfairly due to racism at the school. Davis is Linfield’s first Black president, and the report said that since 1970, no Black people have been elected as faculty trustee or faculty executive chair.

At Linfield, the report says, “deeply-held resistance to Black leadership and culture fueled the ferocity of resistance to organization change.” The report also said that Davis had not had time to “build a rapport with the faculty and staff” at Linfield because he needed to make changes quickly.”
Så mycket för judiskt partnerskap med svarta och asiater.

Det är få som tror att "judarna" som kollektiv låg bakom den ryska revolutionen. Inte heller Foliehatten gör det. Men det är uppenbart att både bland Mensjevikerna och Bolsjevikerna så fanns en betydande överrepresentation av judar. Särskilt bland Bolsjevikerna. Det finns trovärdiga uppgifter som anger att över 80% av de ledande Bolsjevikerna hade den etniciteten och som framgått av tidigare uppgifter, så hade tom Lenin själv med dagens regler sannolikt haft rätt till ett andra pass.

Att revolutionen finansierades av förmögna judiska bankirer i USA och annorstädes med förmedling av bl.a. Aschberg verkar det också finnas trovärdiga belägg för.

I samband med 100 års jubileum av revolutionen för tre år sedan så uppgav även Jerusalem Post att judar var kraftigt överrepresenterade bland de ledande revolutionärerna. De angav inte några procentsiffror.

2 kommentarer:

 1. Visst kan vi svenskar taga åt oss äran även vi!
  Lenin var ju 1/8 svensk.
  Bäste Marcus
  Du tycks ha klarat flytten bra.
  Hela tiden nya artiklar.
  Bra
  Fortsätt så.

  SvaraRadera
 2. Om vi för att förenkla det hela börjar med att grovt indela det judiska folket i 2 mycket skilda grupper, de intellektuella och de religiösa, blir det lättare att förstå dem.
  Judar som folk är både genom religion och kultur inriktade på studier och intellektuellt krävande arbeten, detta ger dem ett karriärmässigt privilegium framför andra folk, speciellt som de också är etnocentriska, de gynnar och föredrar sina egna framför främlingar.
  Dessa kulturella egenskaper har gjort dem mycket framgångsrika och mäktiga genom historien men också hatade och förföljda.
  Tittar man sedan på de religiösa grupperna så är de i hängivenhet och bokstavstroende ingen större skillnad på dem och Islamska grupperingar, samma etnocentriska rasism, absoluta vägran att kompromissa, arroganta syn på andra religioner och folk, offerkofta och aversion mot fysiskt arbete.
  Den intellektuella gruppen har givit världen de främsta vetenskapsmännen och största industrialisterna men också den marxistiska filosofi som dödat så många miljoner människor, de penningmånglare som finansierat så många krig och så stor nöd.
  Vi kan och ska inte betrakta det judiska folket som en homogen grupp kollektivt ansvariga för varandras handlingar, däremot bör vi upplysa om och argumentera mot de judiska grupperingar som hotar vår kultur och vår demokrati samtidigt som vi ska hylla och ära dem som genom forskning, upptäckter och humanitet givit oss så mycket välstånd, mediciner, kunskap och intellektuell framgång.
  Självklart är min beskrivning ytterligt förenklad, det judiska folket har liksom alla folk en bred blandning av egenskaper och består av en mängd människor med vitt skilda personligheter.
  Vad som utmärker dem är kulturella värden som hjälper dem i livet och som vi förlorat, kulturell sammanhållning, gemensam historia och religion, etnocentralism och nationalism.

  SvaraRadera