torsdag 13 maj 2021

Muslimerna ställer allt mer krav inför firandet av ramadan!

Årets ramadan startade den 23 april. Ramadan är en tid för festligheter då familjer, släktingar och vänner träffas för att bryta fastan eller äta sena måltider tillsammans.

I en ledare för några år sedan i Östgötacorrespondenten är rubriken "Ramadan, snart lika svenskt som julen". Detta framställs som något mycket positivt i ledaren. Samtidigt passar ledarskribenterna på att ge SD en rejäl känga.

Vad innebär ramadan egentligen? Är ramadan verkligen en fasta? För Foliehatten betyder fasta att man avstår att äta under en tid (dagar, veckor). Ramadan innebär bara att muslimerna avstår att äta under dygnets ljusa timmar för att frossa kvällstid och på morgonen. Finns såklart olika uppfattningar om vad fasta betyder. En del menar att det är ett uttryck för Islams hyckleri.

I år hade Expressen en guide inför Ramadan. I artikeln sprider de krav och uppmaningar om hur man ska be och fasta och diverse budskap om det ena och det andra. Sverige islamiseras i rask takt när ramadan är en högtid som har en guide i media.

Expressen: ”Alla friska vuxna ska fasta under Ramadan enligt tro. Under ramadan ska rättrogna vuxna och friska muslimer fasta, alltså helt avstå från mat och dryck, från gryning till soldnedgång. Att ha sex eller röka är heller inte tillåtet, enligt Koranen. En annan pelare för ramadan är att uppträda väl, ge allmosor och undvika konflikter och bråk. De som deltar i fastan ska få lära sig tålamod och ödmjukhet, samt öka sin medvetenhet om islam. Det är vanligt att man ber oftare och söker förlåtelse för gamla synder. ”

I en insändare på DN anser en muslim att “SVT bör anpassa barnprogrammen till Ramadan.”

Citat från nätet: ” Nu höjs röster för att SVT:s utbud måste anpassas efter Sveriges växande muslimska befolkning. Nora Salem, som beskriver sig som en ”svensk-muslimsk mamma till tre svensk-muslimska barn”, kräver i DN att den muslimska fastemånaden ramadan jämställs med julen, som hon menar är en kristen högtid, och att Islam ges mer fokus i svenska barnprogram.
Johanna Gårdare, programchef och ansvarig utgivare på SVT Barn, bemöter Salems kritik i DN med att konstatera att en anpassning till islam redan pågår. Samma dag som Salems text publicerades, den 13 april, öppnade ”Lilla Aktuellt” med ett långt inslag om ramadan.”

Malmöbon, muslimen och mamman Valley Ghanem skriver en insändare i DN:
”Skolor måste respektera religionsfriheten och låta barn fasta under ramadan.”

Under de senaste veckorna har det florerat en uppsjö av ”välvilliga” utskick från skolpersonal till muslimska föräldrar runt om i landet där man uppmanas att avstå från att fasta under den heliga månaden ramadan och därmed avstå från att utöva sin religion. Utskicken visar att vissa värderingar står över andra. Skolan tror sig veta bättre än muslimska föräldrar vad som är bäst för deras barns fysiska och psykiska hälsa.

Man kan fundera vems ärenden DN går? De har haft flera artiklar:
DN: ”Islams regler är hänsynsfulla mot dem som inte orkar fasta eller kan skadas av fastan: sjuka, gravida och ammande kvinnor och till och med resenärer. Även barn omfattas av dessa lättnader. En av de mest väletablerade reglerna i Islam är tanken att avstyra ondska framför att tillskansa sig fördelar. Om det i fastan finns några fördelar för små barn, så innebär den utan tvekan också många nackdelar."

Foliehatten har för sig att det även finns undantag för när man inte lever under muslimska förordningar utan i andra samhällen. Nu ska givetvis griskött kunna tas bort och han kan även tycka att vegetariska alternativ är något skolan ska tillhandahålla och även mjölkfria utan diskussion, men man flyttar inte till ett annat samhälle och land för att missbruka landets förordningar för jämlikhet. Självklart ska alla barn dagligen äta mat i skolor och förskolor och föräldrarna har absolut inte någon som helst rätt att svälta barn i Sverige. Varenda förälder oavsett ursprung, etnicitet eller religion som nekar sitt barn mat ska omedelbart anmälas till socialtjänsten eftersom de inte kan sörja för sina barns väl och ve.

Skolmat och föda i förskolorna är en viktig komponent för att motverka fattigdom och näringsbrist hos barn och de ska även ha mat serverat utanför skoltid. Vilket tyvärr alla barn inte får
varför det är särskilt viktigt att barn får mat inom skola och barnomsorg. För en del barn kan det vara den enda måltid för en dag vid skollunchen.

Om
muslimerna anser att de vet bättre, är inte Sverige det rätta landet för dem. Här är alla människor lika mycket värda och föräldrarna har redan för stort inflytande över sina barn enbart pga biologisk släktskap. Sverige är individorienterat och mat i skolor och förskolor nödvändigt för att barnen ska orka med sina dagar. Skolplikt är inte frivilligt och skolan är även en arbetsplats där god arbetsmiljö är lagstadgat. Religion är en privatsak som hör till hemmet och krav skall inte få förekomma eftersom skolan är till för alla
.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar