onsdag 26 maj 2021

Oatly havremjölk tar ny sats för att lansera sin godisprodukt!

Oatly havremjölk tar återigen sats för lansera sin produkt i helsidesannonser i media! I ett EU-beslut fick de inte kalla sig mjölk och de fick byta till dryck, för att inte vitesföreläggas! Oatly hävdar att ett glas havremjölk generar 75% mindre växthus- och gasutsläpp, än ett glas komjölk. Men det vill inte framhäva eller påstå, att de har lösningen på jordens alla klimatproblem, men att äta och dricka mer växtbaserat, är ett av många sätt, att ta sig an framtiden.

Fakta är att havredryck
i högsta grad är en artificiell produkt som kräver tillsatser och specialproduktion för att bli något som går att sälja. För den som är laktoskänslig, är havredryck, ett utmärkt ersättning för komjölk.

Foliehatten har tittat på verkligheten och funderar över, hur tänker dessa havre/soja/veganivrarna gödsla åkrarna med, när det inte finns kodynga från mjölkgårdarna/kyckling- och grisgårdarna att ta till? Redan idag är kogödsel en stor bristvara! På en av sina resor träffade Foliehatten en pamp från LRF. Vi kom att prata om ekologisk odling och de som sysslar med denna odling, får inte in i sin skalle, att det inte finns naturlig gödsel i den mängd som behövs. Dessutom finns det studier från SLU som visar att gödsel utlakar 10 gånger, mer än konstgödsel. Det skulle vara fint om man någonsin får veta hur en hållbar odling i kommersiell skala ska ske, utan naturgödsel utöver eventuella växtrester. Förruttnad
människoskit eller guldvatten? Utraderar vi mjölkgårdarna behöver vi ta enorma arealer från skogen för att nå försörjningsmålet. För inte ska vi väl importera?

Har dessa personer/företag hört tals om kretsloppet? Bonden odlar vall, skördar vall, ensilerar vall, ger korna ensilaget, korna äter ensilaget med inblandning av lite spannmål och rest från annan produktion, t.ex, öltillverkning, korna idisslar och rapar metangas, producerad av mikrofloran i vommen, kon pinkar och skiter som
blir gödsel som lagras, bonden sprider ut gödsel på vallen och de åkrar som ska odlas med spannmål.
Metangasen som avges är i detta fallet ett kretslopp med råvara i omedelbar närtid och ej fossilt, vilket gör att svarta rubriker om att mjölkkorna skulle stå för 3% av det totala utsläppet av växthusgas globalt är fullständigt och käpprätt åt skogen. Fakta är att i vallen som bonden använder, finns ett stort inslag av klöver, vilket binder koldioxid otroligt bra. Visst, kanske enbart ca 20% av avgiven metangas ingår i det totala kretsloppet på gården, men koldioxiden från korna är fortfarande inte baserad på fossila utsläpp. Bonden måste använda en traktor för att skörda och gödsla vallen. Flerårigt
markbearbetning, är betydlig mindre hos en djurhållningsgård, än på en spannmålsgård som måste vända ytskiktet varje år på all mark som inte ligger i träda. Foliehatten kan lova, att mindre arealer lär få ligga i träda om vi skippar mjölk- och köttproduktionen. Sverige får då istället importera och vid en kris, skulle Sverige få enorma problem med, att försörja befolkningen efter bara några veckor.

Kommer man med fakta, faller hela klimatreligionen. Bättre att tro än att veta, vilket är maximen inom veganismen, klimatalarmismen, diverse religioner och sekter och inte minst även kommunismen. För en tid sedan hävdades det med emfas i medier att det krävs tusentals liter färskvatten, för att producera några kilo nötkött, det man glömde tala om, att den stora mängden utgjordes av regnvatten som ändå hade regnat på den betesmark boskapen betade på. Så man skulle då egentligen även kunna säga att det krävs ofantliga mängder färskvatten för att producera en ynka liter havre- eller sojadryck - enligt samma logik. Därför måste industriprocessad soja- och havredryck förbjudas. Mjölk och mejeriprodukter är ett utmärkt livsmedel. Utan mjölk ingen ost eller smör.

Klimathysterin har fått religiösa proportioner i det här landet. Klimatflummet tar bara bort fokus från överbefolkningsproblemet i världen. Inte ens Greta som numera är utnämnd till århundradets tänkare, vill nämna att miljöproblemen bara är ett symptom på jordens överbefolkning. Mänskligheten står inför att om många ska leva i fattigdom och
nöd eller färre ska leva fullvärdiga liv i en hållbar värld.

I Aftonbladet fördömer Edward Blom Oatlys påstådda klimatengagemang.

Blom: ”Det är knappast ett glas mjölk som avgör hur klimatet blir eller inte, då kunde man lika gärna dra ner på egentligen allting annat: mobiltelefoner, kläder och prylsamhället, det finns hur mycket som helst. Att just mjölken ska hängas ut som ändå är en väldigt viktig del i vår kulturhistoria – det är nödvändigt för våra öppna landskap att vi har kor – tycker jag är väldigt tråkigt. Det är fult.”

Det är den kinesiska staten som äger Oatly genom det statliga bolaget China Resources. Det rimmar illa med budskapet de vill förmedla. Kina har störst utsläpp i hela världen. Det handlar om att dra in pengar, det här är bara ren kommersialism.

Det intressanta med miljödebatten är att man alltid skall ersätta det ena med det tredje. Man är inte beredd att avstå något. Nollalternativet - att helt enkelt avstå från något är inget man för en sekund överväger.

Det inte finns några entydiga bevis för att människan är orsaken till den panikartade globala temperaturhöjningen som media har tjatat om i flera år. Det mänskliga bidraget till den globala uppvärmningen har varit konstant under de närmsta 100 åren med en höjning av 0,08°C per årtionde – det är en konstant rät linje över tid.
Detta känns väldigt märkligt om man nu förutsätter att människans levnadsvanor är anledningen till den höjda temperaturen och samtidigt tar hänsyn till industrialiseringen som ägde rum under mitten av 1800-talets industriella revolutionen. Om alla industrier över åren var rotorsaken till den globala temperaturhöjningen hade nog varken jag eller någon annan förväntat sig en rät linje, utan snarare betydligt mer variation över tid.

För den som inte är påläst, så är "anthropogenic trend" detsamma som människans bidrag till den globala uppvärmningen.
Theconclusion that we can draw is that for the past 100 yr, the net anthropogenic trend has been steady at approximately 0.08°C decade−1.
There is no statistical evidence of a recent slowdown of global warming, nor is there evidence of accelerated warming since the mid-twentieth century.”

Trots dessa argument kan vi se, hur konstant den totalt obildade regeringen beskattar svenskarna. Sverige är bland de mest högteknologiska länderna i världen, ändå ska vi känna klimatskam? Deras argument bygger på en enorm lögn, understöd av media.

Folk borde väl förstå bättre än att tro på lögnaktig reklam, oavsett om det är Oatlys lögnaktiga miljöreklam eller Arlas lögnaktiga PK-reklam? Reklam från företag som säljer sina produkter är inte direkt saklig information. Oatly vill försöka tjäna pengar, genom att utnyttja klimathysterin.

Oatly blev ganska uppmärksammade för ett par år sedan, när de försökte ta över de kommunala kontrakten på skolmjölk. De baktalade komjölk som fett och onaturligt för människor som om deras havre+vattenmix à 20-25 kr litern, är så naturlig. De påtalade för Konkurrensverket, att kommunerna inte släppte in konkurrenter i skolan (skolmatsalen) och de ifrågasatt också statsbidraget som delas ut till mjölkbönder, men inte till soya/havrebönder. Oatly's VD har en syn i ögonen med dollartecken. Nämnas kan också, att Oatly gillar Hamas!


Ett s.k. icke existerande klimatproblem, kan knappast löses av ett glas havredryck som substitut, för ett glas komjölk. Foliehatten har svårt att se Oatlys kampanj som något annat än ren lögn.

 

1 kommentar:

  1. https://youtu.be/5D08Pkb3rZs
    Du har gjort ett bra val när du valde kommun
    SD står för en förnuftiga röst både i riksdag och lokalt.
    Märkligt att jordnära klokskap har blivit en bristvara dagens politik.

    SvaraRadera