lördag 5 september 2020

Fåglar i södra Europa får kalasa på druvor!

Stödet till champagneproducenter är ett utmärkt exempel på hela den dysfunktionella EU-politiken med olika "stöd" till höger och vänster som leder till godtycke och håller dåliga företag under armarna och som snedvrider konkurrensen fullständigt.

Det är också ett praktexempel på att det är de stora länderna som bokstavligt ”mjölkar” EU på pengar för att behålla arbetstillfällen. Småländer som Sverige får betala för detta kalas. Det är tur att vi betalar rejält till EU så att arbetslösheten kan hållas nere i många EU länder.

Om du är en av de 15 800 champagneproducenter i den franska regionen Champagne eller producent av mousserande vin i ett annat EU-land som Spanien och Italien, har du kanske sett de höga priserna. Det har också EU som arbetar för att sektorn ska vara långsiktigt livskraftig. EU har subventionerat champagneproduktionen och producenterna har tackat genom kartellbildning som hållit priserna på hög nivå. Vinproducent kan få ekonomiskt stöd från EU för inkomstbortfall på grund av omstrukturering. Stödet kan också användas för omvandling av vinodlingar, t.ex. för att införa nya sorter, flytta odlingar eller förbättra odlingstekniken.

Vinproducenter kan få stöd för att marknadsföra EU-viner enligt systemet med geografiska beteckningar som identifierar EU-produkter vilkas kvalitet kan knytas till ett visst geografiskt ursprung. EU kan bidra med upp till 50 % av kostnaderna för att delta i internationella mässor eller för att genomföra informationskampanjer och studera nya marknader.

EU kan också hjälpa till att på internationell nivå skydda produkter som erkänts enligt systemet med geografiska beteckningar. På så sätt blir produkterna skyddade i olika multilaterala förhandlingar med Världshandelsorganisationen, särskilt genom avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. Det syftar också till ett gott skydd för produkter med geografiska ursprungsbeteckningar i bilaterala handelsavtal som är i kraft eller under förhandling med tredjeländer som Kanada, Kina, Japan, Sydkorea och Singapore.

Allt var frid och fröjd i Champagnebranschen med höga priser och att det var status att dricka denna ädla dryck. Foliehatten har besökt Champagnedistrikt flera gånger. På en av vinresorna var en av Sveriges främsta experter med och efter en ”våt” kväll, berättade han att Champagne är övervärderad och för dyr och att Alsace Cremant är bättre, eftersom de använder druvor som har högre kvalité. Foliehatten kan bara hålla med. I Frankrike får du 3 flaskor Cremant och 1 flaska Champagne för samma summa!


Covid-19 har även drabbat Champagnetillverkningen och efterfrågan/försäljningen minskade försäljningen med cirka 80 % i Frankrike och 60 % globalt. Det är ingen annat än en katastrof för tillverkarna och Foliehatten har frapperades över de överfyllda lagren vid besök hos producenter.
Producenterna har nu kommit överens om att dra ner på produktionen rejält och ordet ”kris” är ingen överdrift. Årets skörd är kvalitémässigt mycket bra och druvorna blir nu fågelmat till stor glädje för fåglarna. Vi får nog inte se någon fyllekaja eftersom druvorna inte har jäst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar