lördag 26 september 2020

Anhörigas vetorätt vid donation av organ avskaffas!

 I dag kan de anhöriga neka donation om den avlidnes inställning till det hela är okänd. Men nu föreslår regeringen att det så kallade närståendevetot ska tas bort. Tanken är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 juli 2021. Även om relativt få registrerar sig hos Socialstyrelsen, så visar undersökningar att över 80 % uttrycker att de är positiva till att donera sina organ.

Med förslaget innebär det att familj och övrig släkt inte kan neka regeringen att ta en avlidens organ trots att familjen intygar att den döda inte ville donera. Organen skall tas om de är lämpliga, tvärtemot de anhörigas vilja. Om man vill hårdra det hela är "våra" organ inte våra, utan vi lånar bara av regeringen.
Vidare kan man nämna att donationer inte bara går till behövande patienter utan hela din kropp eller delar, kan gå till undervisning/skyltexemplar så studenter kan
studera din kropp.

Om du donerar din kropp till läkarutbildningen
till Karolinska står de för begravningskostnader eller kremeringen, transporter, kista och hela baletten. OK du får inte någon ekkista med guldhandtag och silkeskuddar etc men du får det grundläggande.

Idag så får de anhöriga bestämma genom antingen sin egen vilja eller genom sitt intygande av den avlidnes vilja. Sedan kan de anhöriga vara emot detta och intyga att den avlidne inte ville, men har den avlidne inte registrerat detta så ignoreras de anhörigas vilja och deras intygande på den avlidnes ord?

Den krassa sanningen är att det är stor brist på organ (njurar främst) till personer som behöver dem för att leva. Om du är död behöver du dem inte längre. Många anser, att förslaget inte är en dag för tidigt. Självklart skall man som medborgare och nyttjande av samhällsservice donera organ när det är möjligt och alltid vid död, om det är görligt och det det skall gälla alla, utan hänsyn tagen till religiös fundamentalism.

Organdonation är en oerhört liten men väldigt viktig del i sjukvården. En enda donator kan rädda livet på upp till fem människor. Donationsprocessen kommer därför att värnas då alla är medvetna om att förtroendebiten är central. Foliehatten tror därför det är osannolikt att det kommer att uppstå situationer där anhöriga blir överkörda.

Din njure kan rädda livet på Stefan Löfven eller Hanna Stjärne!

1 kommentar:

  1. När jag läser sista meningen tvivlar jag. Jag är inte bara god men oroar mig inte i onödan då mina organ kommer att ha passerat bäst före datum när jag är död.
    - Jag använder mina organ. Det är mycket roligare

    SvaraRadera