onsdag 2 september 2020

Kunskapen om Afrikas historia är skrämmande låg!

Gunnar Hökmark gick tidigare till angrepp mot identitetspolitik i Expressen. Gunnar: ”På motsvarande sätt lägger jag inte någon skuld på afrikaner för den slavhandel som präglade Afrika och som i praktiken fortgår. Det gäller även den slavhandel som i arabvärlden och i Afrika saluförde vita människor, den var och är nämligen vare sig värre eller bättre än den med afrikaner. Hudfärg – oavsett vilken – legitimerar vare sig förtryckare eller slavägare.
Lika lite bär dagens européer på en skuld för illgärningar i andra tider bara för att de som utförde dem då var från Europa. Av samma skäl kan ingen asiat hållas ansvarig för Djingis Khans och hans efterföljares massvåldtäkter och avrättningar av hela städer, Mao Tse Tungs massmördande eller Xi Jinpings förtryck och folkmord av uigurer
.”

Samma Bonnierkontrollerade tidning har nu publicerat ett kort genmäle från en gammal centerpartist Pär Granstedt i en replik:
”Den krassa verkligheten är att både Gunnar Hökmark och jag, liksom de flesta i ett land som Sverige, lever gott på de globala orättvisor som skapats av kolonialism och rasism.”

Slutklämman är intressant: ”Nu är kolonialismen i stort sett över, och många av de drabbade länderna är på väg att återhämta sig. Men fortfarande är den genomsnittliga levnadsstandarden för vita européer numera tiofalt högre än för icke-vita icke-européer. Visst kan vi befria oss från ansvaret för rasism och kolonialism, men bara om vi gör allt vad vi kan för att eliminera de globala orättvisor de skapat. Och där gör nog varken Gunnar eller jag tillräckligt mycket.”

Foliehatten suckar över okunnigheten om Afrikas historia, trots Granstedts utbildning och här är ett bra exempel på, vad bristande historieundervisning kan leda till.

Sverige gjorde ett ömkligt försök att starta koloni i Nordamerika, köpte ett slavfort och en liten ö i Karibien. Samtliga blev
stora hål i statskassan. Vi har tydligen inget individuellt ansvar enligt Granstedt, på något märkligt sett ska arvsynden leva kvar. Är det en kvarleva av kristna influenser?

Googlar man: ”Pär Erik Granstedt, född 19 oktober 1945, .... var 2006-2009 generalsekreterare för AWEPA(FN) (Association of European Parliamentarians for Africa). Granstedt har en pol mag från Stockholms universitet. Granstedt har skrivit flera böcker med teman som global utveckling och miljö- och resurshushållning. "Den Trebenta Pallen - Afrikanska Utmaningar och Europas Ansvar" tillsammans med Joe Frans, utkom på Humanus i september 2011.

En historisk karta över kolonialismens visar utbredningen i Afrika. Vad som var förbluffande var hur liten del av Afrika som var koloniserad. I hundratals år var det bara några sporadiska kustprovinser. De flesta afrikaner på 1800-talet hade förmodligen aldrig sett en vit människa.

Det är ett historiska faktum att mycket stora delar av Afrikas inland var helt okänt territorium fram till slutet av 1800-talet. Historierna om Henry Morton Stanley och Dr Livingstone belyser detta faktum väldigt väl. De vita höll sig in i det längsta vid kusterna och handlade. Att resa in i landet visste alla, var förenat med en säker död i sjukdomar eller bli dödad av stammarna som bodde där. Man undrar vad som står i historieböckerna som används på Södertörn.

Efter Foliehattens första besök i Afrika Tanzania/Zambia/Burundi läste han A History of South Africa, by Leonard Thompson som bl.a. ingår som kursbok i 10-poängskursen internationell historia, för ett antal år sedan år sedan. Boken förklarar mycket bra hur Afrika koloniserades. Foliehatten glömmer aldrig när han besökte
Kigoma i nuvarande Tanzania(staden/byn) byggdes upp av tyskarna och han såg spår från den tyska tiden. Kigoma är alldeles i närheten av platsen där Stanley-Livingstone mötes.

Att afrikanerna skulle vara fattiga pga kolonialismen är en helt ny tanke som överhuvudtaget inte existerade hos 68-vänstern. De såg det bara som att afrikanerna låg efter oss i utvecklingen, men om vi hjälpte dem så skulle de snabbt komma upp i vår nivå. Att vuxna människor nu på allvar tror att några kustnära handelsstationer på något magiskt sätt dömt afrikanerna till permanent fattigdom säger något om den intellektuella nivån i vår tid.

Om Foliehatten ska vara intellektuellt hederlig, så varade kolonialismen i Afrika under en kort period. Mindre än 100 år lång. Men allt var inte bara rosor, infrastruktur, skolor och vaccin. Den transatlantiska slavhandeln och det muslimska drev säkert fram krig och interna slavider. Det kostade mer än det smakade för förindustriella européer att ta sig in i Afrika på grund av tropiska sjukdomar, främst malaria. De hade ingen koll på hygien heller, svårt att hantera livsmedel i ett tropiskt klimat. Musköterna hade sämre vapenverkan och träffsäkerhet än pilbågar, men hade fördelen att en otränad person, kanske försvagad av sjukdom, kunde skjuta. Man måste vara frisk och stark för att spänna en pilbåge eller ro uppför floder.

Det
var en mix av handelsstationer och återförsörjningstationer. Båtarna gick runt Afrikas horn till Indien och stannade till vid dessa stationer. Kapstaden var en av de största stationerna. Sydafrika var egentligen den enda landsdelen av Afrika som Europa kunde kolonisera och problemet var bland annat Malaria. Europa hade ingen fungerande och standardiserad malaria medicin förrän i mitten av 1850-talet.  Balansen ändrades när européerna skaffade ångbåtar och repetergevär. Vid det laget hade dock den transatlantiska slavhandeln upphört.

Liberia grundades 1822 av amerikanerna och tanken var att skicka ex-slavar till Liberia. Från 1822 till 1843 skickades 4600 ex-slavar till Liberia. År 1843 var de inte fler 1800. De kunde inte röra sig mer än en någon mil från stranden innan de stötte på aggressiva stammar eller smittades av sjukdom. Den huvudsakliga koloniseringen av Afrika sker mellan 1850-1950. Från 1945 (tidigare i vissa fall) påbörjas av avkolonialiseringen. Nederländska Sydafrika (1652-1806) sträckte sig aldrig utanför det som idag är Västra Kapprovinsen. Det finns ett antal boer-kolonier utanför provinsen men dessa är mycket små och annekteras sedan av Storbritannien som de facto grundar Sydafrika.

Belgiska Kongo är ett annat exempel, även om uppgifterna om antalet döda troligen är kraftigt överdrivna. Men allt européerna gjorde i Afrika var inte gott och vackert.
På det hela taget har kolonialismen varit en period som varit bra för afrikanerna. Problemet är att den skapat en befolkningsexplosion. Utan vårt inflytande hade befolkningen varit mindre än en tiondel av vad den är idag och de hade sannolikt fortfarande levt på järnåldersnivå i harmoni med naturen men med stamkrig, kannibalism, slavhandel etc. En kontrafaktisk berättelse är så annorlunda att den är nästintill omöjlig att tänka sig.

Idag bor det i princip inga vita i Afrika. Det handlar om cirka 5,7 miljoner varav 4,5 miljoner som så bor i Sydafrika, men de vita flyr nu landet. Vita utgör 0,05% av Nigerias befolkning och Nigeria har efter Sydafrika mest vita. Afrika kan inte skylla på kolonialism annat än Sydafrika och Zimbabwe. Vad afrikanska länder gärna vill se är direktinvesteringar, men det är bara Kina, Indien samt ett par asiatiska länder till som är intresserade. Västvärlden är mest intresserad av fiska i deras vatten och det är en katastrof för afrikanerna. Med finmaskiga nät har trålarna i praktiken dammsugit upp all fisk och kvar finns lokalbefolkningen som inte kan livnära sig.Det var också en av anledningarna till att pirater startade sin verksamhet. Europa hade fiskat upp allt!

Västvärlden producerar allt mindre så Afrikas råvaruproduktion är irrelevant för dem och hjälpa dem att bygga upp deras infrastruktur är västvärlden i synnerhet ointresserade av. Tidigare sparkade afrikanerna ut indierna(Uganda under Amin) och kineserna men vad Foliehatten förstår, så börjar man inse att de bidrar positivt till afrikanska ekonomier. Det ser ut som det allt blir "västvärlden" mot resterande av världen.

När Foliehatten besökte det inre av Afrika såg han hur kineserna byggde vägar, skolor m.m och de har sedan dess köpt upp mycket av alla naturriketillgångarna. Afrika har stora förekomster av metaller.

I en artikel som kan vara intressant att läsa slås det verkligen fast, att världen nu graviterar mot Asien som gör Washington, Bryssel och Tel Aviv nervösa, men samtidigt så finns inga lösningar annat än hålla nere de asiatiska ländernas massiva ekonomiska tillväxt och föra handelskrig.

Foliehatten såg ett tv-program, där EU hade den ytterst dåliga smaken, att exportera sitt groteskt stora överskott av jordbruksprodukter till Afrika till vrakpriser som slog undan benen på många nystartade afrikanska småföretag. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar