onsdag 9 september 2020

Barnmorskorna var de första som fick ta emot invandrarsmällen!

För drygt en vecka sedan hade Aftonbladet en artikel, där AB inte riktigt uppfattat signalen om, att det blivit dags att tygla de värst imbecilla av mångkulturella anspråk och anklagelser för att inte riskera att störta hela projektet över vredens och avskyns ättestupa.

ABs grandiosa missbedömning är nu, att svenskar ska känna sympati för invandrarkvinnornas skamlösa lögner om svensk vårdpersonals rasism. Ännu en av dessa hopplösa unga journalistkvinnor som kastar sig idiotiskt ut på ett gungfly som helt saknar förutsättning att bära vare sig henne själv eller hennes bultande, brinnande rättvise krigarambition. Läs och begrunda. Dessutom efterlyser artikelförfattaren invandrarkvinnor som blivit diskriminerade.

Asha, 23, var nära att mista livet efter förlossningen. Hon menar att ingen tog hennes smärta på allvar. I stället fick hon höra nedsättande kommentarer om sin etnicitet.
Asha; ”Man behandlar inte människor på det här sättet. Att man nästan skulle behöva dö för att föda. Det är sinnessjukt.”

Efterlysning: Har du blivit diskriminerad i förlossningsvården på grund av din etnicitet? Mejla till Malin.wigen@aftonbladet.se

Ett av de första yrkesgrupperna som började protestera, faktiskt före lärarna och poliserna, var barnmorskorna. Minns ni inte hur barnmorskorna gick ut i media för ca 20-25 år sedan och påtalade sina svåra arbetsförhållanden. De var de första som fick ta första smällen av invandringen. Flera slutade eller gick till BB med mer svenska förhållanden. När sedan det öppnades för fria aktörer blev det strömhopp dit.

Landstingen/Regionerna eller barnmorskorna, talade naturligtvis inte med ett
enda ord om roten till problemen, utan kunde enkelt hänföra det till "svårare arbetsförhållanden" eller annat snömos. Att föra fram kritik mot invandrarkvinnorna var starkt tabu lagt och om någon skulle öppna munnen och säga sanningen, var det lika med avrättning i media/SVT.

Det alla inte förstått är att det stora problemet var och är, att en vårdinrättning som BB, inte har anpassats efter anstormande invandrarbehovet eller de sjukdomar/smitta de bär på, samt att något av nimbusen med yrket försvann, när en och samma främmande kvinna från annan del av världen åker in och ut på BB i 10-15 års tid.

Socialstyrelsen publicerade en rapport 2016 om asylsökandes behov av hälso-, sjuk- och tandvård. Där finns en del förskräckliga tillkännagivanden om bl.a. tillståndet på BB.

Socialstyrelsen: ”Särskilda utmaningar för mödra- och förlossningsvården som nämns är oplanerade besök, fler komplicerade graviditeter, smitta som kräver särskilda insatser och problem relaterade till könsstympning. De nya svenskornas födslobestyr är mer resurskrävande på alla plan. Det behövs tolkar som av kulturella skäl oftast måste vara kvinnor. Besöken tar längre tid eftersom de blivande mödrarna ofta inte, trots tolk medverkan, förstår instruktioner och inte har kunskap om normala kroppsfunktioner.
Mödra- och förlossningsvården måste ständigt omprioritera verksamheten då det oavbrutet dyker upp oplanerade men särskilt resurskrävande patienter. Isoleringskrav för varje multiresistent bakteriebärerska, tbc-, lus- eller skabbangripen föderska.”

Inlägg av en barnmorska på nätet: ”Tolkar, tolkar, tolkar. Enkelrum under eftervården, varje barnmorska blir bunden till en enda förlossning, m.m. Detta är illa nog men "utmaningarna" slutar inte där. Till förlossningen anländer blivande mödrar, oftast utan förvarning, vid vilket som helst stadium av graviditeten med följden att vårdpersonal får lägga ansenlig tid åt att ordna logistiken kring hemtransport av dessa kvinnor som inte ska föda än på länge. Ofta vägrar dessa kvinnor också att lämna förlossningen efter förrättat värv då de inte anser att deras boende erbjuder optimala förhållanden för spädbarn. Men trots svårigheterna måste ändå medföljande släktingar ta priset i utmaningsväg för förlossningspersonalen. Ibland är hela klaner med och skapar en rent otroligt stökig miljö på hela avdelningen, ibland kommer kvinnan själv men med alla sina andra barn i släptåg varpå förlossningspersonalen mitt uppe i allt måste vara barnvakt.”

Det är verkligen inte konstigt att barnmorskorna flyr sin arbetsmiljö och detta är bara ett av de områden där förhållandena blivit totalt olidliga. En ytterst relevant fråga är därför, varför etniska svenskar i längden skulle acceptera att föda barn i denna högriskmiljö. Vad blir lösningen? Troligen profilerade privata lösningar för vård, skola, omsorg, säkerhet, boende och arbete. Kosta vad det kosta vill och kosta lär det komma att göra, särskilt om lagstiftning mot vinster i välfärden kommer till stånd. Det är nog en sådan utveckling oron gäller. Svensken tar sin hatt och går till egna privata lösningar medan "det allmänna" får ta hand om folkimporten.

Det handlar alltså inte bara, förmodligen inte ens främst, om låga löner och usla scheman när vita svenskar flyr vissa arbetsplatser. Vi vet att white flight handlar om att lämna en närmiljö som nått ett visst mått av "rasifiering", och därmed otrygghet för den vita ursprungsbefolkningen. Vem ska köpa tidningen? Knappast den icke svenskspråkiga, funktionellt analfabetiska "allmänna" befolkningen och definitivt inte svenskarna som rest sig, tagit sin hatt och gått. För att överleva i djungeln behöver man förlita sig på betydligt bättre tillförlitliga djungeltrummor,
än de som finns hos MSM och SVT.

 

2 kommentarer:

  1. Inga kommentarer. Det får mig att tro att det inte finns några kvinnor som instämmer och har synpunkter på denna fråga. Och då behöver man ju inte komma till någon lösning heller, när det inte upplevs som något problem.

    SvaraRadera
  2. Nu under covid gäller munskydd. Det har alltid gällt munkavle

    SvaraRadera