lördag 12 september 2020

Vilken privat arbetsgivare kommer att anställa en muslim som vill be på betald arbetstid?

Ifjol beslutade Kommunstyrelsen i Bromölla att ”bönestund på betald arbetstid inte är tillåtet” i kommunen. Frågan hade drivits av SD och KD.

Beslutet som KS tog var religionsneutralt formulerat men i första hand föranlett av krav på särrättigheter från muslimska arbetstagare. Beslutet överklagades och anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO krävde flera svar av kommunen varför beslutet, att särskilt förbjuda bön på arbetstid i förhållande till andra aktiviteter som arbetstagare kan ha behov av att göra på arbetstid.

Foliehatten anser att DO inte kan se/förstår skillnaden på bön och vad som normalt förekommer i form av utbildning, information m.m som är vanligt i en kommun.
Inte heller begriper DO att anställa muslimer, att extraraster som bön innebär mindre arbetstid för muslimska utövare. Foliehatten undrar också om en muslim som står vid en produktionslinje, hur detta skall gå till praktiskt. Det kommer att få förödande konsekvenser. Sist men inte minst kommer arbetsgivaren att få betala lön, för en arbetstagare som utövar sin religion.
Ärendet gick vidare till Förvaltningsrätten som har kommit fram till att beslutet är olagligt enligt det sätt på vilket domstolen tolkar religionsfriheten i den svenska regeringsformen och Europakonventionen.

Domen från Förvaltningsrätten i Malmö är mycket märklig och den skall tas på allvar. Foliehatten är helt övertygad om, att det är någon vänsterextremist eller asylrättsaktivist som dömt i målet. Skyddet för religionsutövning i konventioner och i svensk lag är negativ i den meningen att den skyddar religionsutövare för att få praktisera sin religion, men det innebär inte att konventionerna och lagen tillskapar rättighet på andra områden, t.ex. i fråga om avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är rätt intressant att FR går in och hävdar att de avtal som finns på arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och fack inte gäller.

Att en Förvaltningsdomstol påstår att en arbetsgivare är skyldig att låta muslimer be flera gångar om dagen på arbetstid är uttryck för en försumpning av rättsstaten. När ska den muslimska idiotin ta slut? Det blir bara tokigare och tokigare och nu har tydligen det svenska rättsväsendet också smittats av det där. Den aktivist eller knäppskalle som dömt i målet borde få sparken omgående.

Frihet från religion är också en del av de rättigheter som människor har i en demokrati. Man kan anmäla att man känner sig djupt kränkt av att någon utövar religion på golvet bredvid det egna skrivbordet på jobbet.
Islams första steg för att ta sig in på alla otrognas arbetsplatser är just det som skett nu. Nästa steg blir att kräva ett speciellt bönerum för muslimer på alla arbetsplatser vilket givetvis DO och makten går med på, för att inte verka rasistiska och religionsfientliga och bli uthängda som sådana i media och bli utsatta för hot av samma typ som stoppade en demokratisk demonstration mot Koranen och Islam i Malmö. Religion är en privatsak och inget som man tvingar andra att ta del av. Så resonerar alla religioner utom Islam som har världsherravälde som högsta mål. I  Sverige är Islam på god väg dit p.g.a. aningslösa och inkompetenta politiker.

När Europa Domstolen för Mänskliga Rättigheter skriv sina regler/konventioner, var det tänkt för de förhållanden som fanns i västvärldens civiliserade samhällen. De flesta grundlagar i alla andra västländer samt nästan alla internationella konventioner som FNs konventioner är också formulerade och tänkta för civiliserade samhällen. För flertalet av muslimerna är Koranen den enda rättesnöret.

Om detta beslut i FR även går igenom i nästa instans kommer det knappast göra muslimer mer anställningsbara i den privata sektorn. Redan idag är det svårt.
Foliehatten säger grattis till makten. Vilken arbetsgivare som inte då själv är en troende muslim kommer anställa en som gör/kräver detta?
Det är extremt dyrt att anställa folk i Sverige tack vare alla skatter redan nu. I bästa fall kanske muslimer kan få en provanställning om inte arbetsgivaren vet om det men högst troligt kommer den avslutas illa kvickt, om de ser att de kräver detta på arbetstid. Tur i oturen, är att man inte behöver enligt lagen motivera varför man nekar anställning eller vill avsluta en provanställning, för annars skulle det bli ett fall för DO direkt. Grattis alla ni som tänkte färdigt innan ni kom i puberteten.
Det som återstår är den offentliga sektorn och hur kommer de i så fall tackla detta problem?

Kommer vi få se samma fenomen som i Kanada? På en industri i Manitoba har de informerar de som söker anställning, att detta är en kristen industri.

IKEA har till och med bönerum för muslimer. Foliehatten kommer aldrig att gynna IKEA mer! Han har dessutom skrivit till IKEA att jag aldrig kommer att handla mer hos dem efter det IKEA döpte om "God jul" till "God vinterfest!"

Kommer säkert en lag med tvångsanställning av muslimer som i Sydafrika!
5 kommentarer:

 1. Alla, etablissemanget kommer göra det olagligt att inte anställa muslimer. På samma sätt som det numera är en tvingande plikt att ha en jämställdhetsplan som alltid ska visa att kvinnors andel av arbetsstyrkan ökar så kommer den i framtiden inkludera att muslimers andel alltid måste öka år till år.
  Detta även om firman är ett grisslakteri, företaget tvingas anställa muslimer som sedan har 100% ledigt pga. religiösa förbud mot att befatta sig med svin.
  Förnuft och frihet var det länge sedan vi lämnade bakom oss.

  SvaraRadera
 2. Den offentliga sektorn har inga problem med att anställa muslimer, den offentliga sektorn är inte konkurrensutsatt, den har hela folkets samlade skattekraft att betala bedjande muslimer med.
  Givetvis anser våra politiker därför att offentlig verksamhet är så mycket bättre än privat och övertar därför sektor efter sektor tills Sverige blivit SDR, Svenska Demokratiska Republiken.

  SvaraRadera
 3. https://youtu.be/msgPtf7HLn8

  4 miljoner arbetar i Sverige mindre än 40 procent av befolkningen.
  En tredjedel jobbar i offentliga sektorn
  Hur många återstår då som ska dra lasset som bara blir tyngre?

  Samtidigt ett inflöde av 120 000 årligen därav många är analfabeter åldringar och handikappade.
  Som omgående får fri sjuk och tandvård och en rejäl månadspeng
  Samtidigt som vi ska bidra med Corona bidragen till Sydeuropa.

  Det kostar att vara den humanitära stormakten.
  Stormakten som verkar gå i muslimska brödraskapets ledband.
  Läser man ledarsidorna.se får man en inblick i hur rösterna har köpts med en uppsjöar bidrag.

  Reinfeldt gnuggar väl händerna, det sovande folket har hamnat där han önskar.

  SvaraRadera
 4. Det kommer inte att gå att undvika att anställa muslimer som inte kommer att kräva att få be på arbetstid förrän de har fått sin fasta anställning. Därefter sitter arbetsgivaren fast på muslimen om han inte vill inskränka verksamheten och säga upp sist anställd på grund av arbetsbrist. Vilket även det blir svårt då man säkert kan kringgå turordningsreglerna med tanke på risken att bli anklagad för rasism. Då kostar det att ändå säga upp. Den här domen kommer att bli roligt att följa.

  SvaraRadera
 5. Vi söker efter arbetstagare för våra partners för att anställa dem i Danmark, Sverige och Tyskland.

  SvaraRadera