måndag 28 september 2020

Invandrarassistent fusket kan kosta minst 15 miljarder varje år!

Undrar hur lång tid det tar innan MSM/SVT kommer upptäcka den stora kopplingen "invandrare-bidrag-kriminalitet." Just nu är de kvar i kopplingen bidrag och kriminalitet utan att nämna invandringen som grundorsak till det enorma bidragsfusket. Det skall väl inte behöva ta fem år till?

Igår kunde vi läsa i pressen; ”Så startade Södertäljes arbete mot det organiserade fusket: ”Välfärden har blivit de kriminellas bankomat”
Kampen mot gängkriminaliteten handlar om mer än grova våldsbrott. Den rör även stora bedrägerier och fusk med välfärdspengar, vilket Södertälje har drabbats hårt av.
Södertälje kommun har under det senaste decenniet utsatts för organiserad välfärdsbrottslighet, där både en hemtjänsthärva och en assistanshärva dränerat systemet på mångmiljonbelopp.
Förfalskade intyg, fejkade skilsmässor och svarthyror har blivit allt vanligare inslag i Södertälje. Det har tvingat kommunen att vara på tå för att komma åt fusk och bedrägerier.
40 miljoner bara i Södertälje. Vilka summor handlar det om när vi adderar samtliga svenska kommuner. Varje krona som försnillas av invandrarna är en krona mindre till en behövande svensk. Att detta systematiska invandrarrelaterade bedrägeri pågått i decennier behöver väl knappast påpekas.

Ett debattinlägg i Expressen närmar sig pudelns kärna, mångkulturens konsekvenser. Vi får inse, att ordet mångkultur nu översätts till klaner på mediesvenska.

Åklagare Björn Rosenlöf ”Jag har sedan 2003 arbetat som åklagare med särskild inriktning på organiserad ekonomisk brottslighet. Jag har under åren sett hur vanligt det är att olika familjekonstellationer, som vi kan kalla klaner, tillskansar sig allmänna medel genom organiserad ekonomisk brottslighet.”

Det är ingen nyhet. Ekobrottsutredare och åklagare har länge känt till fenomenet.  Det är så klart illa att det finns ett 40-tal klaner som väljer att stå utanför samhället och ägna sig åt organiserad vålds- och narkotikabrottslighet. För samhällsekonomin är det dock än värre att betydligt fler klaner sysslar med organiserad ekonomisk brottslighet i stor omfattning, en brottslighet som hotar själva fundamentet för vår välfärd.

Det kan handla om en klan som driver företag inom skola, vård och omsorg enbart för klanens medlemmar. Redan genom företagens organisation och målgrupp har klanen valt att stå utanför det svenska samhället. Dessutom är det mycket vanligt att allmänna medel betalas ut, utan att det föreligger ett verkligt behov.

Rosenlöf: ”Efter mina diskussioner med Försäkringskassan och med beaktande av vad jag själv upplevt som åklagare, skulle jag bli mycket förvånad om fusket understiger 50 procent av all utbetald assistansersättning. En liten fingervisning om hur verkligheten ser ut är att sedan assistansreformens införande 1994 – vilken möjliggör fusket – har antalet beviljade assistanstimmar per vecka och brukare ökat med över 90 procent. ”

Klaner är inte tillräckligt för att beskriva mångkulturens konsekvenser för det stora rånet mot välfärden sker genom fullt lagliga medel. Det mesta av de pengar och resurser som stjäls från svenskarna och ges bort till mångkulturen sker lagligt enligt dagens regelverk.  Vilket är märkligt för det är i praktiken utpressning som sker. Om inte mer resurser ges till "utsatta områden" sker det mer djävelskap. Klassisk utpressning nu i stor skala i en förort nära dig. En utpressning som nu är institutionaliserad och politiskt accepterad av nästan alla riksdagspartier.

Åklagarna har en central roll i brottsutredningar både de som går till åtal och inte, i sin roll som förundersökningsledare som sammanfattar all information från utredande poliser och ger direktiv om utredningens fortlöpande och vad åklagare Björn Rosenlöf säger har hög trovärdighet och tillförlitlighet och han vet mer än domstolarna om saken.

För bara någon månad sedan skulle den som pratat "klankriminalitet" rullats i tjära och fjädrar av media och liberalvänsterpolitik, men när sanningen inte gick att dölja längre vände t.o.m statsministern kappan efter vinden och erkände missförhållandena.
Tills vice rikspolischefen tog bladet från mun och plötsligt som en lavin av röster började flöda som alla sade att "det visste jag redan" osv som om det skulle rädda deras ansikten. Så långt som till att erkänna något personligt eller statsledningsansvar för klankriminalteten, gick han inte.

Metoden att ta hit funktionshindrade som anhöriginvandrare och sedan ge dem "familjeassistans" har varit i bruk länge. Det brukligt och samtidigt praktiskt att tömma byar på oönskade retarderade och handikappade individer och sedan ta hit dem. Win-Win för alla involverade.

Förutom diverse ersättningar lägg till permobiler, rullstolar, resurspersoner, specialistvård, specialtransport, handikappanpassning för bostäder, då börjar man närma sig de riktiga kostnaderna.

Hela systemet med handläggare osv har varit medvetna om detta i årtionden, men pga rädslan för rasiststämpeln som media mer än gärna stod för att utdela, har alla tigit som muren.
Fusket är lika stort i efterlevnadsskyddet. Ett invandrande s.k. barn behöver bara säg att en eller bägge föräldrarna är döda, de behöver inte ens dokumentera att föräldern dött! Efterlevnadsskydd betalas fram till 18 års dagen. Det kostar staten minst 1 miljard/år! Flera mirakel har skett, föräldrar har återuppstått ifrån de döda. Det är inte känt om staten krävt återbetalning!

Länge gick det för alla dessa "familjeassistanser" att anklaga kontrollörer för rasism, så de slutade kontrollera för att deras chefer inte ville tappa sin befordringsgång genom att figurera i medias rasism gatlopp. Frågan är nu när rasistanklagelser inte längre fungerar som påtryckning vilken strategi de invandrade fuskarna i välfärdsystemet skall använda istället.

"Assistent-fusket", vilket till minst 95% har utförts av invandrade från främst Mellanöstern har förstört livet för många behövande svenskar! Istället för att på ett effektivt sätt slå ned på de som fuskar, förmodligen pga risken att bli kallade "rasister", så har myndigheterna tagit bort möjligheten till assistenter för de som verkligen behöver denna hjälp!
Det visar på en enorm feghet hos myndighetspersoner, samt hur den av oss uppbyggda "välfärden" tas ifrån oss pga den "Humanitära stormaktens" destruktiva "mångkulturpolitik!

Det är faktiskt att se alla de som tystats genom falska rasistanklagelser under de två senaste decennierna. Nu kan de "komma ut" och kalla sig "stolt rasist" eftersom de hade rätt och enda sättet att påvisa fakta var att utsätta sig för just rasistanklagelser.

Kostnaden för personlig assisten har fullständigt exploderat och på tio år har den fördubblats och ligger idag på över trettio miljarder.

Merit Wager avslöjande på sin blogg är en helt skrämmande fakta och chockerande läsning:
”Undrar just om folket (och politikerna och journalisterna) vet att det förekommer specialimport av totalförlamade stackare som utan tjafs, direkt efter ankomsten, klassas som kategori 1 enligt LSS lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade? Importörerna kan därefter anställa sig själva som personliga assistenter (25.000-30.000 i månaden) utan att göra ett smack, eftersom den importerade får sitta för sig själv i en rullstol i ett hörn och skita ner sig tills knappt öronen sticker fram.

Merit fortsätter:
”När det gäller handel med funktionsnedsatta så fungerar det som med all slags människohandel. I hemlandet sitter en klanledare eller släktledare. Denna person bestämmer vem som ska gifta sig med vem, vilka som ska få söka asyl i Sverige eller vilka handikappade i deras klan eller släkt som ska få säljas till svenska uppköpare.

Under 2016 rullades det upp att FK har haft problem med personal som gör dataintrång, för att komma över sekretesskyddade uppgifter om funktionshindrade. Syftet är att rekrytera dem som kunder till assistansbolag som de anställda själva har koppling till. Bara det senaste året har fem allvarliga fall upptäckts.

Att regeringen varit oinformerade, om detta fusk är helt uteslutet, ändå har man inte gjort något alls för att stoppa det. En av orsakerna är röstboskap. Med dessa fakta undrar man om JÖKen medvetet borrar hål i skrovet på Moder Svea? Är Löfven, Lövin, Lööf, Sjöstedt och Sabuni så korkade att de inte förstår? Nej, Foliehatten är helt övertygad om att de förstår precis vad som pågår!

Foliehatten hoppas att Björn Rosenlöf inte fuskat med ett enda kvitto sedan 1993, för nu kommer Aftonbladet börja leta skit på karln.

 

2 kommentarer:

  1. Foliehatten har räknat på den uppgift som kommer från åklagaren Rosenlöf att invandrarna står för 50%. Rubriken anger assistentfusket och enligt senaste uppgift kostar det mer än 30 miljarder. Foliehatten tror själv att Rosenlöfs siffror är i underkant och att de i själva verket är 25-28 miljarder/varje år!

    SvaraRadera