lördag 26 september 2020

Foliehattens funderingar del 3

Utvecklingen går mot att vissa sektorer i samhället blir mindre viktiga. Försvinnandet av bankkontor är väldigt tydligt. Men även media ingår i den strömmen av segment som medborgarna inte behöver på samma sätt. En stor del av välfärden går samma öde tillmötes. Tack vare statens satsning på media, så ingår de inte än i en bransch som är på väg att försvinna och därför så nämns de inte. Media har idag fullt upp med att skriva om Trump och influencer som ingen bryr sig om längre.

AMS som lades ner årsskiftet 2007-2008, ersattes av arbetsförmedlingen. AF som skall ersättas 2022 med ett nytt system som ger "marknaden" stora möjligheter. Varför är Foliehatten inte förvånad?

Enligt JÖKen mellan S, MP, C och L ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Staten ska genom Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

Arbetsmarknaden är svårt trängd inser allt fler och SACO spår en dyster framtid! 21-22% av invandrarakademikerna från Asien och Afrika är arbetslösa och antalet underanställda antagligen långt över 50%. Jobben är på väg att ta slut. År 2019 hade 44% av Sveriges befolkning en högre utbildning, varav 50% av alla kvinnor och 38% av alla män.

Andelen högskoleutbildade kommer att fortsätta öka. Det är på väg att ge intressanta effekter när AMS på sikt kommer fyllas på av just akademiker. Endast 11% av Sveriges befolkning saknar gymnasieutbildning. De är mestadels nyanlända kvinnor. Deras barn tar sig igenom skolsystemet på något sätt. Många av de här arbetslösa högskoleutbildade invandrarna (i första, andra eller tredje generationen) kommer inte finna sig, att stå på ICA. Vem vill göra det? De kräver nu att etniska svenskar skall ställas åt sidan, så de får tillgång till jobben. I Sydafrika är det en regel idag. Med automatiseringen av industrin blir jobben färre och vi kommer att se sådana här krav från invandrarna. Vi kan notera, att vi redan är där,  när pigmenterade på SR anställda ställde krav i ett upprop, att minst 25% av de anställda 2030 skulle vara invandrare. 

Det är viktigt att poängtera att dessa 1/3 akademiker inte alla är från Mena-området. Det lär bli en stor konkurrens mellan de olika invandrargrupperna. I de flesta anställningsintervjuer vill arbetsgivaren gärna veta vad den tilltänkte vill göra med sitt jobb och har en idé om hur han/hon ska utveckla sig som gynnar verksamheten. Detta blir än tydligare vid medarbetarsamtal. Näringslivet och industrin har drivit på för att få en större konkurrens om jobben och därmed kunna välja så effektiva medarbetare som möjligt. Metoden har varit att öppna upp för massinvandring, vilket bara lett till att svenskar blir än mer produktiva och att vissa grupper som iranier och asiater sticker ut som särskilt framgångsrika.

I och med den demografiska utvecklingen har flera företag det senaste decenniet satsat på att växa, bara det att den tillkommande befolkningen inte är köpkraftig. Det klassiska med större befolkning ju mer produktion gäller alltså inte. Inte heller att ju mer människor ju större makt åt makteliten. Den växande befolkningen skapar sina egna parallella samhällen med klantillhörighet. Media å sin sida har med sin agenda om ett större vi som inkluderar en växande mångkultur visat sig haverera. Vi har en ännu större majoritet som ratar mångkulturen bland svenskar och att de nya som kom inte tar del av medias utbud.

Möjligheten för migranter att komma in i yrkeslivet blir allt mindre eftersom de instanser som underlättade detta försvinner. Att mångkulturprojektet misslyckades beror alltså på att samhället inte är statiskt.

Det är uppenbart att det nu börjar bli en börda för Sverige när 1/3 av befolkningen är invandrare. Du kan i princip inte upprätthålla välfärdsstaten med vår demografi. Den enda lösningen är att få in invandrarna i arbete men det räcker inte med skitjobb utan de måste ha högproduktiva och hyfsat välavlönade jobb (helst i näringslivet) eftersom stat, kommun och landsting är i behov av deras skatter. Nu växer dock trycket på svenskarna. Det vill säga. De får inte heller vettiga jobb och kan där med inte själva upprätthålla varken sin egen levnadsstandard eller samhällets. Pengarna är på väg att ta slut.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar