torsdag 10 september 2020

Sveriges väg är likt Titanics!

Igår bevittnade vi riksdagens öppnande och oavsett om "statsf….t" Stefan Löfven framträder i regim STV i ännu ett urkasst och förljuget tal "till nationen", så förändrar det inget i sak. Den svenska versionen av Titanic har pågått ett bra tag nu och det finns inget som kan stoppa detta. Sverige kan helt klart betecknas som en "failed state" på de flesta områden.

Vänstermedias/SVT propaganda om att allt enligt statistiken blivit så mycket bättre påminner om
ett av Josef Stalins tal: ”Livet har blivit bättre, kamrater. Livet har blivit mera glädjefyllt.” De första 7 sekunderna i videon är en bra lektion i konsten att uppträda som en diktator.

sin tid mörkade Sovjetmedia och ljög om sanningen, så använder regim/vänstermedia i Sverige samma linje. När det från polishåll meddelats i media att läget är prekärt (rättare sagt katastrofalt) kan det närmast liknas vid Sovjetsystemets sätt att lösa problemet dvs. att tillåta en viss diskussion och medieuppmärksamhet under en tid för att sedan sopa hela rasket under mattan och inte göra något åt saken.
Förhoppningsvis glömmer folket, lugnar sig och kommer att protestera först när nästa problem dyker upp, som även det behandlas på samma sätt. På detta vis upprepas cykeln i all oändlighet.
Likheterna är slående med Sverige. Praktexemplet är Morgan Johansson som i 10 år hållit på med skarpare lagstiftning.

Vi har en en stat, statsförvaltning, försvarsmakt, rättsapparat, underrättelsetjänst med varenda myndighet, ingenting är längre undantaget. De är idag, helt och fullständigt infiltrerade, besatta med värdegrundskrigande kommissarier och åsiktsförtryckande aktivister, med helt andra lojaliteter och agenda än folkets väl.

Det är precis samma arbetsmetoder och mekanismer här i jämförelse med andra auktoritära regimer genom historien, Sovjetkommunismen är en bra liknelse att jämföra med. Kontrollera informationsflödet och du kontrollerar massorna, svårare än så är det inte. Att det inte längre finns några fredliga lösningar inom ramen för nuvarande parlamentariska liberala demokrati kommer efterhand, bli alltmer uppenbart för allt fler. Att det förhåller sig så här är inte längre frågan om någon åsikt eller tyckande, det är helt uppenbart.

Huruvida framtidens svenskar endast kommer tillhöra en berättelse i sagorna, återstår se.
Foliehatten håller framtida kommande orostider på europeisk mark med nationella "revolutioner" inte vara helt osannolik, det är här räddningen i så fall ligger. En europeisk nationell brandfackla av orostider kan även svepande dra med sig Sverige. Hursomhelst, någon nationell kraftansamling och färdriktningsväxling lär inte organiskt kunna växa till sig och komma inifrån i Sverige, det är fullständigt uppenbart vid det här laget. Det är bara att titta på vilka partier det sovande svenska folket röstar på!


Det kommande inbördeskriget i Sverige, som redan nu förs i media/SVT, kommer med högsta sannolikhet att stå mellan dessa grupper:
Röda/Regim/vänstersidan: Journalister, medi
efolk av diverse sorter, polis, militär, alla politiker från V till L, Sunnimuslimer och alla s.k. "skyddsvärda minoritetsgrupper" som tror sig ha något att vinna på denna positionering.
Vita sidan: Den arbetande medelklassen, inkluderat assimilerade som anser att det gamla Sverige som de sedan generationer blivit en del av är värt att försvara.

Staten kommer att med alla medel försöka avväpna befolkningen i ett desperat försök att sitta kvar vid makten
och detta pågår redan nu. Ett av media och etablissemang osynliggjort lågintensivt inbördeskrig kommer, när behov uppstår, aktiveras till ett mer regelrätt högaktivt. Vad många glömmer bort eller bortser ifrån, är detta systemets oerhörda hänsynslöshet och beslutsamhet. Inget pris kommer vara för högt så länge makt bibehålls och systemhot neutraliseras. Det råder inga tvivel om detta systems oerhörda målmedvetenhet. Detta är redan igång ivrigt påhejat och samtidigt förnekat av regimmedia/vänsterpress.
Redskapen som använd nu i konfliktens lågintensiva början är de favoriserade grupper som regimen/polisen/myndigheterna "betalar" på sitt vis genom att ignorera och låta fortsätta med sin terror. 

En sak som är helt klar! Sverige skiljer sig inte på något sätt, från en vänsterdiktatur, där den enskilda personens rättigheter, åsikter, frihet och liv, inte har något som helst värde.
Vänsterpressen/media och övriga vänsterpublikationer har otaliga gånger påtalat att den enskilda människan inte är värd något, endast kollektivet.

När en statsunderstödd av etablissemanget upphöjd forskare uttrycker sig på följande vis, kan vi också samtidigt med detta dra vissa slutsatser.
Tobias Hübinette: ”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”

Att kalla
TH för forskare är en grov överdrift, mera passande är nyttig idiot som senare kan offras som en bonde på schackbrädet.
I dagens schizofrena
statsunderstöda medieklimat vet snart ingen vem som är inne och vem som skall träs upp på grillspett till mobbens förtjusning. För tillfället är TH en av deltagarna i mediedrevet mot de som betalar för hans uppehälle dvs. den vita arbetande medelklassen. Bilden kan mycket snabbt förändras till den motsatta, då hans etniska bakgrund eller rättare sagt den art han tillhör som asiat inte överensstämmer med de ideal som vänstern och media har om ursprung och pigmentering i morgon.

Arthur Koestler beskrev samma dårhuskänsla i dåtiden kommunistparti som i dagens vänster. Ingen visste vem som var inne eller var ute i morgon.  Hjälte idag, imorgon avrättad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar